Czy komornik może zająć pożyczkę?

Czy komornik może zająć pożyczkę?

8 września 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Egzekucja komornicza to najsurowsza konsekwencja, jaka może spotkać osobę borykającą się z długami. Kiedy dojdzie już do znacznego przekroczenia terminu spłaty i organ egzekucyjny wkroczy do akcji, dochodzi w pierwszej kolejności do zajęcia konta bankowego.

Problemem osób zadłużonych jest to, że ciężko jest im wyjść ze spirali i sytuacja zmusza ich czasem do poszukiwania kolejnego koła ratunkowego. Czy można otrzymać pożyczkę w trakcie toczącej się egzekucji komorniczej? Czy komornicy sądowi mogą zajmować pożyczki wpływające na konta osób zadłużonych? Zapraszamy do artykułu.

Komornik zajął konto bankowe – co zrobić?

Jeżeli na naszym koncie bankowym pojawi się komornik i informacja o zajęciu komorniczym, to znak że mleko się rozlało. Obiegowa opinia o komornikach sądowych nie jest oczywiście przychylna. Wiedzieć należy jednak, że komornik to funkcjonariusz publiczny. Działa przy Sądzie Rejonowym i wykonuje swoje obowiązki na podstawie klauzuli nadanej przez Sąd, tuż po wystosowaniu nakazu zapłaty, z którego dłużnik się nie wywiązał.

Komornik musi zająć konto bankowe i nie może wykazać dobrej woli poprzez przerwanie toczącej się egzekucji, gdyż odbywa się ona na wniosek wierzyciela.

To co możemy zrobić to nie wpadać w panikę i pogodzić się z faktem, że będziemy zmagać się z problemem zajęcia komorniczego do czasu, aż całkowicie uregulujemy swoje zobowiązanie.

Warto wiedzieć na tym etapie jakie ograniczenia zostaną na nas nałożone przez komornika, w kwestii prowadzenia swojego rachunku bankowego. Uzyskanie ewentualnej kolejnej pożyczki, choć nieco utrudnione, nie będzie całkiem niemożliwe.

Czy można dostać pożyczkę mając zajęcie komornicze?

W teorii, każdy pożyczkodawca ma prawo do prowadzenia własnej polityki oceny zdolności kredytowej. W praktyce, firmy pożyczkowe wiedzą, że osoby które nierzetelnie wywiązywały się ze swoich deklaracji spłaty w przeszłości, mogą mieć problemy ze spłatą zobowiązania. W takiej sytuacji stosują bardziej rygorystyczne formy weryfikacji klienta.

Zapisy w kodeksie postępowania cywilnego nie zakazują firmie pożyczkowej udzielania wsparcia osobom, na których ciąży komornik lub wobec których rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne, jednak w dobrym interesie firmy jest dokonanie rzetelnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej.

Takie działanie wynika nie tylko z troski o klienta, ale także z przepisów prawa, które zawarte są w Ustawie o Kredycie Konsumenckim oraz z rekomendacji przekazywanych przez KNF – Komisję Nadzoru Finansowego.

Odpowiedzialne pożyczanie to podejmowanie przez podmioty pożyczkowe decyzji w oparciu o kryteria, które pomogą w stwierdzeniu, czy klient będzie w stanie spłacić zobowiązanie na ustalonych warunkach.

Należy wiedzieć o tym, że fakt posiadania zajęcia komorniczego odnotowany jest w większości rejestrów – BIK, BIG Infomonitor, Erif oraz KRD. Historia pożyczkowa, w zależności od tego czy jest chlubna, czy niechlubna – odzwierciedla nasze podejście do pożyczania pieniędzy.

O ile na rynku istnieją pojedyncze firmy oferujące pożyczki pozabankowe, o tyle musimy liczyć się z tym, że żaden tradycyjny bank nie udzieli finansowania osobie, na której drodze stanął komornik.

Na jakiej zasadzie udzielane są pożyczki dla osób objętych egzekucją komorniczą?

W najlepszym interesie wszystkich pożyczkodawców, zwłaszcza banków, jest udzielanie kredytów osobom, które potencjalnie nie stwarzają ryzyka niewywiązania się z umowy. Pożyczka z komornikiem to hasło, które pada najczęściej w akcjach reklamowych firm pozabankowych.

Komornik często blokuje nam możliwość uzyskania pożyczki, zwłaszcza jeśli zależy nam na uzyskaniu korzystnej oferty. Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność, warto dysponować dodatkowym zabezpieczeniem rzeczowym lub mieć zaufaną osobę, która zgodzi się przystąpić z nami do zobowiązania.

Spełnienie tych warunków zdecydowanie zwiększy szansę na uzyskanie pożyczki, gdy na naszym koncie znajduje się komornik.

Czy instytucje pożyczkowe wiedzą o tym, że pożyczkobiorca ma komornika?

Zwracając się do firmy pożyczkowej, z zapytaniem o finansowanie, będziemy musieli liczyć się ze szczegółową weryfikacją swojej wiarygodności. Bez względu na to jaka jest kwota pożyczki, zostaniemy poproszeni o:

  • dane zakładu pracy,
  • dowód wynagrodzenia (potwierdzenia przelewów lub zaświadczenie od pracodawcy),
  • dane z dowodu osobistego.

Chcąc uzyskać pożyczkę online, musimy także wyrazić zgodę na weryfikację w ogólnodostępnych rejestrach. Każdy bank uprawniony, a wręcz zobowiązany jest do tego, aby weryfikować swoich klientów w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Podobnie sprawa wygląda w przypadku pożyczek pozabankowych. Firmy zazwyczaj posługują się takimi rejestrami jak BIG oraz KRD.

Sam komornik nie zamieszcza wpisów w rejestrach. Dzieje się to na wniosek wierzyciela, który zgłasza fakt powstania długu na podstawie wyroku Sądu opatrzonego klauzulą wykonalności. Firma pożyczkowa widząc taki zapis w rejestrze, może wysnuć wniosek, że istnieje zajęcie komornicze.

Firmy pozabankowe coraz częściej proszą swoich klientów o wysłanie wyciągu bankowego w celu dokonania dodatkowej weryfikacji. To właśnie na etapie tego kroku, firma może dowiedzieć się o fakcie, że ciąży na nas komornik i może odmówić wypłaty środków.

Przeczytaj także: Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika

Czy komornik może przejąć pieniądze z pożyczki?

Komornik może zająć zgodnie z prawem wszystkie środki, które znajdują się w posiadaniu dłużnika, z wyłączeniem kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, zasiłków rodzinnych i opiekuńczych oraz alimentów na dzieci.

Pieniądze od firmy pożyczkowej to źródło wpływu, które nie znajduje się pod ochroną i jak najbardziej może być zajęte w trakcie egzekucji komorniczej. Odpowiedź zatem brzmi – komornik może przejąć pożyczkę.

Ile komornik może zająć z pożyczki?

Suma jaką może zająć komornik, zależna będzie od kwoty pożyczki. Tuż po wszczęciu egzekucji, komornik wyśle korespondencję, w której poinformuje o tym jakie składniki majątku ulegają zajęciu.

Kluczem do wszelkich rozważań jest ustalenie jakie wpływy mogą podlegać konfiskacie, a jakie nie. W polskim prawie funkcjonuje takie określenie jak kwota wolna od zajęcia. To nic innego jak ilość środków, które muszą pozostać do dyspozycji dłużnika w każdym miesiącu. Ich wysokość zależna jest od kwoty najniższego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w danym roku.

Wartość kwoty wolnej to dokładnie 75% minimalnego wynagrodzenia kwoty brutto osoby, która pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zastrzec należy tutaj, że limit ten obowiązuje osoby mające długi niealimentacyjne. W przypadku zadłużeń alimentacyjnych komornik musi pozostawić jedynie 40%.

Jak wygląda to w praktyce? Większość banków „zwalnia” na naszym rachunku kwotę, którą możemy samodzielnie dysponować. Dopóki nie dojdzie do jej przekroczenia, środki z pożyczki nie powinny zostać zajęte.

W 2023 roku za kwotę „wolną” uznaje się 2617,50 zł. Jeśli zatem wykorzystamy w danym miesiącu 2400 zł, to wówczas to, co jest ponad (217,50), może zabrać komornik. Jeśli pożyczka wyniesie 1000 zł to bank powinien wówczas zablokować i przekazać komornikowi tę nadwyżkę, która wykracza poza dostępny limit.

Pamiętać musimy także o kosztach komorniczych – część środków, które może zająć komornik, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji.

Przeczytaj także: Jak dogadać się z komornikiem sądowym?

Czy komornik może zająć całą pożyczkę?

To, czy pożyczkę może w całości zabrać komornik, zależne będzie od tego, czy w danym miesiącu dłużnik wykorzystał cały swój limit w ramach kwoty wolnej. Jeśli dłużnik dokonał na swoim koncie obrotu środkami, które gwarantuje mu prawo, każdy kolejny wpływ może zostać zajęty przez komornika.

Tak. Pieniądze uzyskane z pożyczki mogą zatem zostać zajęte w całości.

Czy można wziąć pożyczkę na spłatę komornika?

Fakt ciążącej egzekucji komorniczej odbija się bardzo negatywnie na naszej zdolności kredytowej. Komornik na koncie to praktycznie zamknięcie nam drzwi do zaciągania kolejnych kredytów.

Jeśli komornik prowadzi naszą sprawę, nadal możemy jednak starać się o pożyczkę. Przykładem może być na przykład pożyczka konsolidacyjna, która łączy wszystkie nasze zobowiązania w jedno i pozwala nam na uzyskanie jednej raty, spłacanej w konkretnym terminie.

W wielu przypadkach, będąc poddanym egzekucji komorniczej, konieczne będzie przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń. Mogą to być zabezpieczenia w postaci nieruchomości lub wartościowych ruchomości. Niektóre firmy mogą wymagać podżyrowania pożyczki przez osobę trzecią, która nie posiada zajętych rachunków bankowych.

Czy otwarcie nowego konta bankowego uchroni przed zajęciem pożyczki?

Właściciele kont bankowych objętych zajęciem komorniczym, szukają często sposobów na to, jak uciec przed egzekucją. Niestety, nie posiadają oni wolnej ręki w zarządzaniu swoim rachunkiem i to komornik od teraz stanowi nad nim pieczę.

Osoby takie nie mogą operować na koncie kwotą wyższą niż ustawowa kwota wolna od zajęcia. Takie ograniczenia powodują frustrację i utrudniają przyjmowanie oraz wykonywanie przelewów o większych kwotach. Problemem może być przelew wynagrodzenia za dodatkową pracę, darowizny od rodziny lub właśnie wypłata środków z pożyczki.

Wielu dłużników zadaje sobie pytanie czy otwarcie nowego rachunku w banku, w którym wcześniej nie było się klientem to dobry pomysł? W pewnym sensie tak, jednak rozwiązanie to nie będzie chronić nas zbyt długo.

Od 2016 roku funkcjonuje w Polsce system Ognivo. Jest to system, umożliwiający sprawną komunikację pomiędzy bankami a osobami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach – między innymi komornik. Ognivo zapewnia elektroniczną wymianę informacji bez konieczności używania papierowej korespondencji.

Takie rozwiązanie znacznie skraca czas, w jakim dochodzi do zajęcia rachunku bankowego i działa niestety na niekorzyść dłużników. W praktyce wygląda to tak, że komornik dowie się w ciągu kilku minut o wszystkich posiadanych przez dłużnika kontach bankowych oraz będzie miał możliwość niezwłocznego zajęcia ich .

Chcąc założyć nowy rachunek, trzeba liczyć się z tym, że na 99% prędzej czy później stanie się z nim to samo, co z poprzednimi.

Przeczytaj także: Jak wyjść z długów, nie mając pieniędzy?

Czy tak zwane „pożyczki z komornikiem” są bezpieczne?

Internet to bez wątpienia jedno z najbardziej skutecznych źródeł informacji. Poszukując pożyczki można bardzo często natknąć się na ogłoszenia, które brzmią jak złoty środek na nasze problemy. Są to hasła takie jak: „kredyt z komornikiem”, „pożyczka dla osób z zajęciem komorniczym”, czy „kredyt bez BIK”.

Podkreślić należy tutaj jedną rzecz – kredyt gotówkowy to usługa, której mogą świadczyć tylko banki. Kredyt i pożyczka to nie jest to samo, choć często używa się tych określeń zamiennie. Zajęcie komornicze, zgodnie z Ustawą o Kredycie Konsumenckim, przekreśla całkowicie szanse na uzyskanie kredytu bankowego, a więc hasła takie w większości są tylko chwytem, mającym na celu wprowadzenie klientów w błąd.

Do dyspozycji osoby zadłużonej pozostają firmy pozabankowe, ofeerujące np. pożyczki z wpisami w KRD, ERIF, BIK i BIG oraz kuszące bardzo często pożyczki prywatne. Czym są pożyczki prywatne? Z założenia to finansowanie uzyskane od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności.

Niestety osoby deklarujące udzielanie pożyczek prywatnych, niekiedy wykorzystują trudną sytuację materialną dłużników i dopuszczają się oszustw w internecie. Uważać należy na osoby, które oferują pożyczkę, nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych bez przeglądania baz, w zamian za wykonanie tak zwanej przedpłaty (opłaty przygotowawczej).

Kuszącą obietnicą jest darmowa pożyczka – to zwyczajna próba wyłudzenia. Nie należy takiej osobie nigdy przesyłać zdjęć swojego dowodu osobistego z uwagi na ryzyko przechwycenia wrażliwych danych osobowych.

Czy pożyczka prywatna to dobry sposób na uniknięcie zajęcia przez komornika?

Zła sytuacja życiowa nie powinna skłonić nikogo do zaciągania zobowiązań z podejrzanych źródeł i z bardzo dużym oprocentowaniem. Od 18 grudnia 2022 obowiązuje w Polsce Ustawa Antylichwiarska, która jasno mówi o tym jakie maksymalne koszty mogą być w umowie. Prywatny pożyczkodawca nie może zatem dobrowolnie interpretować przepisów i nakładać opłat uznawanych za „lichwę”.

Pożyczkę od osoby prywatnej przekazuje się zawsze w kancelarii notarialnej. Opatruje się ją umową, często także wekslem, a niekiedy nawet wykazać należy dodatkowe zabezpieczenia rzeczowe.

Pożyczka prywatna, o ile nie zostanie wypłacona na rachunek bankowy, a do ręki, może być potencjalnie bezpieczna od zablokowania przez bank.

Czy trzeba spłacać pożyczkę zajętą przez komornika?

Jeśli już uda się nam uzyskać pożyczkę pozabankową, mając jednocześnie egzekucję komorniczą, musimy wiedzieć, że pożyczkodawca nie będzie badał celu, na jaki potrzebne są pieniądze. Nie jest dla niego istotne czy są to pieniądze przeznaczone na remont, naprawę auta, spłatę innych zobowiązań, czy bieżące wydatki. Udziela on finansowania, które w teorii można wykorzystać w dowolny sposób.

W teorii, gdyż mając zajęte konta bankowe, nie możemy całkiem samodzielnie dysponować środkami, które wpływają. Do składników, których nie zajmie komornik, należą:

  • wynagrodzenie za pracę (do kwoty wolnej od zajęcia komorniczego);
  • alimenty na dzieci;
  • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z MOPS;
  • świadczenie 500+.

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają żadnej ochronie przed zajęciem komorniczym, jednak pod pewnym warunkiem. Większość banków zezwala na swobodne zarządzanie swoimi wpływami, o ile suma operacji w miesiącu nie przekroczy kwoty wolnej od zajęcia komorniczego (powiększonej o zasiłki rodzinne). Jeśli dojdzie do przekroczenia takiej kwoty, komornik będzie mógł zająć każdy wpływ, bez względu na to, z jakiego będzie on źródła.

Fakt zajęcia pożyczki przez komornika nie jest żadnym argumentem, który możemy przedstawić firmie pożyczkowej, aby uniknąć konieczności spłaty zobowiązania. Wręcz odwrotnie! Unikanie spłaty może w przyszłości doprowadzić do kolejnej egzekucji i do pogłębienia problemów.

Czy można wycofać się z umowy pożyczki po zajęciu środków przez komornika?

W Polskim prawie funkcjonuje ogłoszona 12 maja 2011 roku, Ustawa o Kredycie Konsumenckim. Na jej mocy, każda osoba zaciągająca zobowiązanie, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Zapis ten dotyczy zarówno kredytów bankowych, jak i wszystkich zobowiązań zaciąganych w instytucjach pozabankowych, takich jak: pożyczki pozabankowe, chwilówki online oraz pożyczki z obsługą domową.

Odstąpienie od umowy pożyczki zapewnia pewne przywileje, ale nakłada także obowiązki. Przywilej jest taki, że nie będą od tej pory obowiązywały nas koszty prowizji oraz oprocentowanie, jakie przewidziane było przez cały okres spłaty zobowiązania. Po stronie pożyczkobiorcy pozostanie pokrycie jedynie tych kosztów, które powstały w czasie rzeczywistym (w czasie tych 2 tygodni), w którym dysponował on środkami.

Niestety decyzja o odstąpieniu od umowy wiąże się z koniecznością bezzwłocznego oddania całej pożyczki wynikającej z tytułu umowy i to z własnych środków! Komornik nie będzie w żadnym stopniu zobowiązany do tego, aby zwrócić nam zajęte uprzednio pieniądze, byśmy mogli przekazać je wierzycielowi.

Przeczytaj także: Jak pozbyć się komornika z emerytury?

Czy mając komornika istnieje jakaś alternatywa dla pożyczki?

Finansowanie w postaci pożyczki online to nie jedyne wyjście z trudnej sytuacji. Będąc w trakcie postępowania egzekucyjnego i figurując w bazach dłużników, ciężko będzie nam przekonać firmy pożyczkowe do swojej wiarygodności.

Ciekawą alternatywą na pożyczenie dodatkowych środków, których nie będzie mógł zabrać komornik, mogą okazać się pożyczki pod zastaw lub tak zwane pożyczki lombardowe.

Aby uzyskać pożyczkę w lombardzie, wystarczy mieć ważny dowód osobisty oraz przedmiot, który możemy na jakiś czas zastawić. W firmach pożyczkowych zarejestrowanych jako lombardy, nie jest badana zdolność kredytowa. Nie jest to oczywiście darmowa pożyczka, gdyż przewidziane są w niej standardowe odsetki. Kwota pożyczki zależna jest od wartości przedmiotu zastawu.

Zasada jest tu jasna – jeśli oddamy pieniądze w terminie, możemy odzyskać swój przedmiot. W przeciwnym razie tracimy swoją rzecz bez konieczności oddawania środków.

Pożyczka lombardowa udzielana jest zawsze do ręki, a więc możemy uznać ją za wolną od komornika.

Czy można uniknąć zajęcia pożyczki przez komornika?

Konto bankowe zajęte przez komornika, niestety nie zmieni swojego statusu do czasu, aż uregulujemy swoje zobowiązania. Nie oznacza to jednak, że jeśli znajdzie się firma pożyczkowa, chcąca udzielić nam finansowania, będziemy narażeni na „przechwycenie” środków przez urzędnika państwowego.

Komornik sądowy będzie mógł wejść w posiadanie środków praktycznie tylko wówczas, gdy pożyczka wpłynie na rachunek bankowy.

Jako dłużnik, warto zainteresować się ofertą dostępną w firmach pozabankowych działających nie online, a w terenie. Zaletą takiej pożyczki jest to, że przy podpisaniu umowy spotykamy się z przedstawicielem firmy osobiście, a gotówka wypłacana jest do rąk własnych.

W internecie znaleźć można ranking pożyczek w domu klienta, jest ich dość duży wybór.

Niestety trzeba liczyć się z tym, że ukrywanie majątku przed komornikiem i zatajanie środków jakie mamy w swojej dyspozycji, może wiązać się z przykrymi dla nas konsekwencjami. Komornik ma prawo zająć nie tylko konto bankowe, ale także stawić się w domu dłużnika i przejąć przedmioty należące do niego. Taki scenariusz zazwyczaj miejsce ma wtedy, gdy egzekucja komornicza z rachunku bankowego jest mało skuteczna.

5/5 - (1 vote)