Jak pozbyć się komornika z emerytury?

Jak pozbyć się komornika z emerytury?

Nastanie egzekucji komorniczej często jest konsekwencją długotrwale narastających długów, na przykład z tytułu niespłaconych kredytów. Skłania to do szybkiego poszukiwania sposobów na to, jak skutecznie pozbyć się komornika. Warto znać ramy, w jakich odbywa się egzekucja. Jaką część emerytury może zająć komornik? Jak prowadzić negocjacje? Gdzie szukać pomocy?

Jak wygląda egzekucja komornicza z emerytury?

Egzekucja komornicza może obejmować różny rodzaj mienia dłużnika, jednak w pierwszej kolejności działania koncentrują się na koncie bankowym oraz dochodach. Dokonując zajęcia, komornik zobowiązany jest przestrzegać tzw. kwot wolnych od zajęcia. Zasadami te objęte są między innymi świadczenia emerytalne, a dokładne wartości corocznie podlegają waloryzacji. To nie wszystko – podczas egzekucji komornik może zająć tylko określony procent emerytury osoby zadłużonej. Zasady te w szczególności mają chronić osoby utrzymujące się z najniższego świadczenia, by w razie zajęcia emerytury nie pozostawić ich bez środków do życia. Jednocześnie, limity zajęć są uniwersalne i obejmują każde świadczenie emerytalne.

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2023 roku?

Wartości, na jakich opierają się ograniczenia wobec świadczenia emerytalnego, są kształtowane na dwóch różnych zasadach. Niezależnie od aktualnego progu np. emerytury minimalnej, komornik zawsze może zająć nie więcej niż 25% kwoty emerytury w wymiarze brutto. Jeśli z kolei mówimy o kwocie wolnej od zajęcia, ustawowo dokonuje się jej corocznej waloryzacji. Przykładowo, do 1 marca 2023 roku określona była ona na 980,19 złotych brutto, z kolei po tym dniu wzrosła do 1115 złotych brutto. Prowadząc egzekucję komorniczą, weryfikowane są też inne dochody wynikające ze świadczeń.

Poza standardowymi świadczeniami, zasady dotyczące zajęć określone są także wobec pensji. Jeżeli sprawa dotyczy zaległości alimentacyjnych, komornik może dokonać zajęcia nawet 60% wynagrodzenia. W przypadku długów powstałych w pozostałych okolicznościach, wówczas zająć można nie więcej niż 50% wypłaty. Dokładna wartość, jaka musi pozostać na koncie dłużnika, uzależniona jest od obowiązującej w danym roku pensji minimalnej. Przykładowo, w 2023 roku jej wartość wzrosła do progu 3600 złotych brutto, czyli ok. 2800 złotych netto. Wobec innych niż długów alimentacyjnych, komornik w 2023 musi pozostawić na koncie zatem nie mniej niż 1900 złotych.

Warto pamiętać, że zajęcie m.in. na emeryturze jest dokonywane przez komornika automatycznie. Kontaktuje się on z płatnikiem świadczenia, informując Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zajęciu. W ten sposób, wypłaca się do rąk emeryta wartość uwzględniająca już komornicze potrącenie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj: Ile komornik może zabrać z renty lub emerytury?

Jak zdjąć komornika z emerytury – Umorzenie długu i ugoda z komornikiem

Zaangażowanie komornika wynika z prośby, z jaką zwrócił się do niego wierzyciel. Ten zazwyczaj sięga po takie środki z powodu uznania, że dotychczasowe metody otrzymania zaległej należności są bezskuteczne i zbyt kosztowne. Egzekucja komornicza to zatem eskalacja, która ma doprowadzić do jak najszybszego wyegzekwowania długu z majątku dłużnika. Powinno to motywować do jak najszybszego podjęcia się negocjacji w celu zawarcia ugody.

Kto powinien być stroną, jeżeli chcemy doprowadzić do umorzenia długu? Nie należy traktować w ten sposób komornika. Jako osoba działająca na zlecenie wierzyciela, jest on jedynie wykonawcą tytułu egzekucyjnego. Ma on za zadanie zaspokoić roszczenia, przekazując środki do wierzyciela w jak najszybszym czasie. Chcąc prowadzić negocjacje umorzeniowe lub zawrzeć ugodę, należy zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela.

  • Warto wskazać okoliczności, które doprowadziły do braku możliwości uregulowania długu na czas, a także udowodnić, że chce dojść się do porozumienia.
  • Do takich deklaracji należy załączyć np. skan dokumentujący wysokość pozyskiwanej emerytury, a opcjonalnie – także innych dochodów.
  • Następnie powinno się przekonać wierzyciela, że uwzględniając swoje miesięczne możliwości finansowe, chcemy dokonać spłaty całego długu w ratach. Ich wysokość oraz czas, w jakim miałoby to nastąpić, pozostaje w gestii negocjacji.
  • Dla większej skuteczności i w celu uniknięcia zwłoki warto podjąć się kontaktu telefonicznego. Droga pisemna powinna stanowić uzupełnienie dla udokumentowania oczekiwań i deklaracji dłużnika.
  • Ugoda i postanowienie spłaty całego posiadanego długu powinna zostać zawarta w formie dokumentu z podpisami obu stron, określając dokładną kwotę do spłaty oraz czas, w którym ma zostać ona uregulowana.

Wierzyciel pierwotny i wierzyciel wtórny – o co chodzi?

Długoterminowo posiadane zadłużenie może prowadzić nie tylko do zwiększenia się kwoty należności przez odsetki za opóźnienie, ale i zmiany wierzyciela. Dzieje się tak w sytuacji, w której dana np. firma pożyczkowa lub osoba prywatna decydują się zaprzestać dalszego dochodzenia długu. Zamiast tego wolą sprzedać go firmie windykacyjnej lub innej osobie trzeciej, przekazując tym samym prawa do dochodzenia należności. Taka okoliczność oznacza, że tracimy wierzyciela pierwotnego i zyskujemy wierzyciela wtórnego. Co za tym idzie, w razie chęci negocjacji i próby zawarcia ugody, to do nowego wierzyciela należy się odtąd zwracać w tym celu. To też na jego konto odbędzie się ewentualna spłata długu w ratach.

Negocjacje z wierzycielem

W obliczu zajęcia komorniczego, mającego na celu zaspokoić roszczenia wierzyciela, należy jak najszybciej podjąć się z nim kontaktu. Informacje o jego aktualnych danych identyfikacyjnych pozyskamy choćby z pisma komornika, w którym umieszczone są m.in. podstawy do przeprowadzenia egzekucji. To kwota długu zadeklarowana przez wierzyciela pozwala oszacować, ile musi zająć komornik oraz jakie części majątku będą konieczne do konfiskaty. Często może się okazać, że emerytura lub pensja nie wystarczą i niezbędne będzie zajęcie także np. mienia wchodzącego w skład majątku dłużnika.

Nim nastąpi postęp w postępowaniu egzekucyjnym, warto niezwłocznie zaproponować wierzycielowi sposoby na skuteczne rozłożenie długu. Zazwyczaj przyjmuje to postać rozbicia spornej kwoty na raty, których regulowanie przy uwzględnieniu miesięcznych dochodów nie będzie sprawiać trudności. Warto wskazać maksymalną sumę, jaką można spłacać, a następnie czas, w jakim deklaruje się ostateczne uregulowanie długu. Część dłużników w takiej sytuacji decyduję się na pożyczkę z komornikiem, aby szybciej spłacić długi i nie naliczać odsetek, trzeba jednak pamiętać, że to dalsze zadłużanie na dłuższą metę nie jest zwykle najlepszy pomysłem i powinno się go unikać. Zawierając te deklaracje na piśmie wraz z udokumentowanym źródłem dochodu, możemy skutecznie przekonać wierzyciela i doprowadzić do zawarcia ugody.

Umorzenie długu czy ugoda z komornikiem – które rozwiązanie jest lepsze?

Zastanawiając się na tym, jak pozbyć się komornika z emerytury, zawsze warto pamiętać o źródle pochodzenia długu. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy zaległych pożyczek, alimentów lub nieopłaconych rat, zajęcie komornicze jest rezultatem długoterminowego uchylania się od płatności swoich zobowiązań. W ten sposób, działania komornika można co najwyżej opóźnić, ale nie im zapobiec, jeżeli nie zwrócimy się bezpośrednio do wierzyciela.

Zawarcie ugody bezpośrednio z wierzycielem jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Prowadzi to do umorzenia długu i uznania, że po uregulowaniu należnych środków nie posiada się więcej roszczeń. To z kolei powoduje, że nie ma podstaw do dalszych działań komornika. Nawet jeżeli egzekucja ma zaawansowane stadium, warto podejmować wszelkie działania prowadzące do dojścia do porozumienia bezpośrednio z wierzycielem. Ugoda z komornikiem jest jedynie krokiem doraźnym – prowadzić ona może co najwyżej do odroczenia egzekucji, która i tak pozostanie nieuchronna.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Osoba objęta działaniami egzekucyjnymi w naturalny sposób może mieć obawy co do znajomości skutecznych środków, które pozwolą na szybkie pozbycie się komornika. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc prawnika, zasięgając rady nawet na wstępnym etapie egzekucji lub tuż po tym, gdy następuje zajęcie komornicze emerytury.

Warto wiedzieć, że takie usługi nie muszą być kosztowne – w ponad 1500 punktach na terenie całej Polski świadczone są darmowe porady prawne. Niezbędnych informacji można zasięgnąć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, wybierając województwo, powiat i punkt przy np. urzędzie gminy. Następnie uzyskuje się numer telefonu, który należy wybrać w celu umówienia wizyty. Prawnicy działający w taki sposób w większości przypadków nie posiadają zawężonej specjalizacji, będąc otwartym na pomoc także w sprawie długów. To skuteczne narzędzie, aby zdobyć wiedzę w obszarze praw i obowiązków komornika, jak i dłużnika. Warto korzystać z niego na każdym etapie postępowania.

5/5 - (1 vote)