Ranking kredytów - kredyty gotówkowe 2020

W ostatnim czasie instytucje bankowe odnotowały dodatnią dynamikę liczby kredytów, a średnia wartość udzielonego kredytu gotówkowego to 17 505 zł. Największą dynamiką charakteryzowały się wysoko kwotowe kredyty gotówkowe, czyli takie powyżej 50 tys. zł1. Mimo rosnących zarobków Polacy wciąż chętnie korzystają z dodatkowej gotówki. Promocyjna prowizja, niskie oprocentowanie oraz raty nieobciążające domowego budżetu kuszą do tego, aby zrealizować większe wydatki. Szukając oferty na kredyty bankowe, warto rozważyć różne oferty, aby ostatecznie dokonać wyboru tej możliwie najtańszej. Do porównania kosztów kredytów, o których informuje przede wszystkim wskaźnik RRSO, najlepiej sprawdza się ranking kredytów z aktualnymi danymi. Przed wyborem instytucji bankowej skorzystaj z poniższego porównania ofert kredytowych.

Ranking kredytów gotówkowych

Jeśli zainteresowała Cię dana oferta, zapytaj o kredyt na stronie kredytodawcy, żeby uzyskać szczegółowe informacje. Prezentowany ranking kredytów gotówkowych wskazuje na koszty, jakie musi ponieść kredytobiorca w związku z pożyczeniem pieniędzy. Ważne jest, aby przy porównywaniu ofert kredytowych, wziąć pod uwagę taką samą kwotę oraz jednakowy okres kredytowania. W taki właśnie sposób został stworzony powyższy ranking. Dzięki porównaniu oprocentowania, wskaźnika RRSO, prowizji, a w szczególności kwoty do spłaty, można uzyskać klarowne informacje o tym, w którym banku najbardziej opłaca się wnioskować o kredyt.

Na czym polega kredyt gotówkowy?

To, co przekonuje konsumentów do korzystania z kredytów gotówkowych, to to, że charakteryzują się one stosunkowo dużą elastycznością co do zasad i ofert. Pozwalają na dowolność w wydatkowaniu środków finansowych. Ich spłatę można rozłożyć na dużą ilość rat, to nawet 144 miesięcy. Nie wymagają zabezpieczenia w postaci poręczycieli czy majątku. W umowie zawartej z bankiem powinien znaleźć się załącznik informujący o sposobie spłaty kredytu. Każdy konsument, który zawrze umowę z bankiem o kredyt gotówkowy, ma możliwość odstąpienia od niej do 14 dni od dnia jej zawarcia. Oczywiście wówczas taki kredyt konsumencki musi zostać zwrócony z powrotem do banku. Nie ma konieczności podawania powodu. Od umowy można odstąpić, nawet gdy jej zapisy wzbudzą wątpliwości. Osoby, które uzyskały kredyt gotówkowy online, również mają prawo do rezygnacji z kredytu. Poziom rygorystyczności w procedurze przyznawania kredytów gotówkowych wynika w głównej mierze z Prawa bankowego oraz tzw. rekomendacji T, czyli dokumentu wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego do wszystkich banków, jakie prowadzą działalność na terenie kraju.

Banki udzielają kredytów gotówkowych bez względu na to, czy kredytobiorca jest już klientem banku i posiada konto, czy też nie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że oferta dla stałych klientów może różnić się od tej dla nowych. Banki wykorzystując marketingową technikę cross-sellingu (zabiegu sprzedaży powiązanej), oferują atrakcyjniejsze oferty dla tych, którzy przy zaciąganiu kredytu, zdecydują się na założenie konta osobistego, zwłaszcza jeśli na nie będzie wpływało comiesięczne wynagrodzenie.

Kredyty bankowe na dowolny cel?

Kredyty hipoteczne, kredyty konsolidacyjne, kredyty samochodowe to zupełnie inne rodzaje kredytów niż te gotówkowe. Kredyty hipoteczne charakteryzują się zabezpieczeniem w postaci hipoteki i najczęściej są udzielane na zakup mieszkania czy budowę domu. Z tego powodu opiewają na wysokie kwoty. Kredyty konsolidacyjne pozwalają połączyć kilka kredytów w jeden nowy z na nowo naliczonymi opłatami. Kredyty samochodowe to kredyty celowe na zakup pojazdu. Wyróżnikiem kredytów gotówkowych jest to, że można przeznaczyć je na dowolny cel. Te kredyty bankowe pozwalają sfinansować dowolne wydatki. Ze środków finansowych uzyskanych na podstawie umowy o kredyt gotówkowy można zrealizować na przykład zakup samochodu, wakacyjny wyjazd, remont mieszkania, a nawet spłatę innych zobowiązań. W formularzu wniosku kredytowego może pojawić się zapytanie o cel kredytu, jednak odpowiedź na nie nie wpływa istotnie na proces kredytowy, często ma charakter poglądowy.

Jak wybierać najtańsze kredyty gotówkowe?

O tym, ile kosztuje kredyt, przesądza jego oprocentowanie, wysokość prowizji, a kluczowym wskaźnikiem w ocenie kosztów jest wskaźnik RRSO. W związku z tym najtańsze kredyty gotówkowe charakteryzują się:

  • najniższą całkowitą kwotą do spłaty, czyli najniższym w porównaniu do pozostałych ofert całkowitym kosztem kredytu,
  • niskim oprocentowaniem,
  • niską prowizją,
  • niskim wskaźnikiem RRSO, sprawdzonym przy wzięciu pod uwagę te same parametry kredytu.

Brak świadomości kosztów kredytu to zagrożenie wobec skorzystania z najmniej atrakcyjnej oferty. Samo oprocentowanie niewiele mówi o koszcie kredytu, a to ono najczęściej jest brane pod uwagę przez konsumentów przed wyborem konkretnej oferty kredytu bankowego. Należy pamiętać o tym, że oprocentowanie odnosi się tylko do kosztów odsetek. Może być zmienne lub stałe. Przy zmiennym jest uzależnione od wysokości stóp procentowych. Prowizja jest opłatą za udzielenie kredytu. Zwykle pobierana jest jednorazowo po podpisywaniu umowy o kredyt, natomiast jej koszt wliczany jest rozkładany na raty i wliczany w całkowitą kwotę do spłaty. Zamiast na wysokość oprocentowania, lepiej zwrócić uwagę na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, czyli RRSO. To wskaźnik informujący o wszystkich kosztach kredytu. Nie jest tajemnicą, że na koszty kredytu gotówkowego może wypływać okres kredytowania (im dłuższy, tym wyższe koszty), a także schemat spłaty zobowiązania (raty równe lub malejące).

Żeby kredyty gotówkowe były możliwie najtańsze, w ofercie nie powinna pojawić się konieczność skorzystania z dodatkowego produktu bankowego, np. w formie ubezpieczenia do kredytu. Obecnie niemal każda instytucja bankowa oferuje możliwość ubezpieczenia przy kredycie gotówkowym. Jednym razem kredytobiorca jest zobowiązany do skorzystania z niego, innym razem jest to opcja. Ubezpieczenie jest formą zabezpieczenia kredytu. Oferowane jest na wypadek śmierci kredytobiorcy, utraty miejsca zatrudnienia lub utraty zdrowia. Z jednej strony zapewnia poczucie bezpieczeństwa, z drugiej zaś realnie podnosi koszty kredytu. Warto pamiętać o tym, że na wypadek wcześniejszej spłaty kredytobiorca ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Każdy, kto zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu i chce porównać najtańsze kredyty gotówkowe, powinien przeliczyć całkowity koszt z danej oferty, aby dowiedzieć się, ile finalnie będzie go kosztowało pożyczenie pieniędzy od banku.

Co oznacza kredyt konsumencki?

Kredyt gotówkowy, a może konsumencki? Tak naprawdę kredytem konsumenckim jest właśnie kredyt gotówkowy. Ten bankowy produkt finansowy przeznaczony jest dla konsumentów i został uregulowany przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Wynikają z niej podstawowe zasady zawierania umów kredytowych. Widnieje w niej także zapis, że kredyty gotówkowe mogą być udzielane w wysokości nie więcej niż 255 550 zł.

Kredyt gotówkowy online – czy można dostać kredyt przez internet?

Na stronach głównych banków oraz w systemach bankowości elektronicznej można znaleźć kredyt gotówkowy online. Osoby, które chcą aplikować o kredyt przez internet, największe szanse na złożenie wniosku przez internet i jego pozytywne rozpatrzenie mają w banku, którego są klientami. Proces kredytowania w przypadku wnioskowania o kredyt za pośrednictwem internetu przebiega w podobny sposób, jak ten prowadzony w stacjonarnym oddziale banku. W obu przypadkach bank sprawdza zdolność kredytową. Oferowane warunki konsument może zatwierdzić np. poprzez e-mail, a umowa zostanie podpisana np. po potwierdzeniu przez kredytobiorcę specjalnych kodów, które są stosowane w bankowości elektronicznej.

1 Dane BIK: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/477437/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2019-12-19.