Jak dogadać się z komornikiem sądowym?

Jak dogadać się z komornikiem sądowym?

6 kwietnia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Komornik pojawia się w naszym życiu, kiedy przestajemy spłacać swoje zobowiązania finansowe, a osoba, wobec której posiadamy dług, wstąpiła na drogę sądową. Ze względu na uciążliwość egzekucji zwykle zadajemy sobie wtedy pytanie jak spłacić komornika w możliwie najszybszy sposób? Jednak to nie z komornikiem powinniśmy się dogadać, a z wierzycielem.

Prawidłowe pismo, czy umiejętne rozmowy telefoniczne prowadzone z komornikiem mogą pomóc w sprawniejszym pozbyciu się długów, zatrzymaniu naliczania odsetek czy rozłożeniu zobowiązania na raty. Jednak musimy pamiętać, że komornik sądowy to wyłącznie „wykonawca poleceń” i nie będziemy w stanie nic z nim załatwić za tzw. plecami wierzyciela. Jeżeli chcemy negocjować warunki spłaty — w rozmowach muszą uczestniczyć wszystkie trzy osoby zaangażowane w egzekucję.

Poniżej przygotowaliśmy kilka pomocnych wskazówek.

Czy można uniknąć komornika, mając długi wobec wierzycieli?

Choć dla niektórych z nas, na to rozwiązanie może być już za późno, warto postarać się za wszelką cenę nie dopuścić do postępowania komorniczego, dogadując się z firmą czy osobą, wobec której posiadamy zaległości w regulowaniu należności.

Przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej mamy tak naprawdę większe pole do negocjacji, niż kiedy wierzyciel, utraciwszy wiarę w naszą wolę spłaty zobowiązań, uzyskał od sądu wyrok umożliwiający mu ściągnięcie długu przy pomocy komornika.

Komornik sądowy to funkcjonariusz, który ma prawo m.in.:

 • spieniężyć pewne elementy naszego majątku w wyniku licytacji komorniczej,
 • zająć nasze wynagrodzenie,
 • wyegzekwować blokadę środków na koncie bankowym.

Komornik wykonuje wyłącznie polecenia wierzyciela

Opisane wyżej działania komornika sądowego, mające na celu ściągnięcie odpowiedniej ilości gotówki, są przez niego prowadzone w imieniu wierzyciela i na jego specjalny wniosek. Aby postępowanie w ogóle zostało przeprowadzone (mowa o egzekucji z urzędu) – należy wskazać:

 • świadczenie, które doprowadziło do powstania długu i ma zostać zaspokojone,
 • dowolną ilość sposobów egzekucji.

Wierzyciel sam więc określa, z czego komornik ma wyegzekwować spłatę i może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Rozmowa, negocjacje i wyjście przez dłużnika z własną inicjatywą, są jednak w tej sytuacji bardzo pomocne. Spośród wszystkich możliwych sposobów egzekucji, wierzyciel może wtedy wskazać komornikowi ten, który będzie najmniej dla zadłużonego uciążliwy (jest to jego prawny obowiązek).

Jak rozmawiać z komornikiem?

Przede wszystkim pamiętaj, czego nie robić:

 1. Nie próbuj udowodniać komornikowi, że roszczenie jest bezzasadne — to sąd wydał wyrok, na podstawie którego działa funkcjonariusz i to właśnie sąd jest odpowiednią instytucją, której powinieneś zgłosić swój sprzeciw.
 2. Nie kłam i nie utrudniaj postępowania — to niezgodne z prawem.
 3. Nie działaj pod wpływem emocji — w kwestiach finansowych są złym doradcą.

Co w takim razie można „załatwić” z komornikiem? Można za jego pośrednictwem wypracować plan spłaty długu z miesięcznymi transzami, które będziemy w stanie regulować. Jeśli wierzyciel zaakceptuje ustalenia, pozostanie nam już tylko dokonywać wpłat zgodnie z harmonogramem.

Przeczytaj także: Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Porozumienie w kwestii spłaty długów, czyli jak dogadać się z komornikiem?

Współpraca z komornikiem jest bardzo ważna, jednak zawsze musimy pamiętać, że to od wierzyciela zależy (w głównej mierze) sposób, w jaki przebiegać będzie egzekucja komornicza, w jakiej wysokości i z użyciem jakich środków.

Pod pojęciem „dogadania się z komornikiem” kryją się więc negocjacje, których wynik muszą zaakceptować obie strony, czyli również — sam wierzyciel.

Ugoda z komornikiem, czyli negocjacje z wierzycielem

Komornik działa zgodnie z wytycznymi wierzyciela i to jego interes stara się zabezpieczyć, ale to nie znaczy, że jego postępowanie jest wymierzone przeciwko nam — dłużnikom. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy współpracowali, choć nie jest on w naszej sytuacji osobą decyzyjną.

Komornik:

 • nie umorzy naszego długu,
 • nie zmniejszy należnych odsetek,
 • nie anuluje wyroku sądowego.

Jednak za jego pośrednictwem i korzystając z jego rad, możemy negocjować z wierzycielem. Na przykład poprzez złożenie wniosku w kancelarii, który poskutkuje zgodą na spłatę długu na raty.

Rozłożenie długu na raty

Aby złożyć odpowiedni wniosek o rozłożenie zadłużenia na części, które będą dla nas realne do spłaty w ujęciu miesięcznym, powinniśmy przygotować oficjalne pismo, zawierające:

 • prośbę o możliwość spłaty w ratach,
 • konkretną propozycję harmonogramu spłat — deklarowaną wysokość każdej raty i termin jej płatności,
 • prośbę o wstrzymanie egzekucji z konta i/lub wynagrodzenia.

Od czego będzie zależała akceptacja lub odrzucenie wniosku? Finalnie wyłącznie od dobrej woli wierzyciela. Nasza potwierdzona przez komornika chęć do współpracy może za to bardzo pomóc.

Jeżeli zaś czujemy, że komornik nie daje nam żadnego pola do wykazania się wolą spłaty długu, przekracza swoje uprawnienia i nie działa zgodnie z prawem, oczywiście możemy złożyć skargę na to, w jaki sposób prowadzi egzekucję.

Zaskarżenie czynności komornika — jak złożyć skargę na komornika?

Skarga na czynności prowadzone przez komornika to dokument, który trafia bezpośrednio do funkcjonariusza, którego dotyczy. Na złożenie jej mamy 7 dni, od momentu otrzymania zawiadomienia o czynności, którą zamierzamy zaskarżyć.

Aby to zrobić, należy:

 • dokonać opłaty sądowej w wysokości 50 zł,
 • skorzystać z formularza dostępnego m.in. na stronach www sądów lub w serwisach niektórych kancelarii komorniczych,
 • dostarczyć dokument do sądu rejonowego.

Możliwość zaskarżenia komornika gwarantuje nam prawo. Mówią o nim przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Przeczytaj także: Jak pozbyć się komornika z emerytury?

5/5 - (1 vote)