Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika

19 kwietnia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Każdy dłużnik, wobec którego komornik prowadzi postępowanie, chce wiedzieć, jak doprowadzić do zakończenia egzekucji komorniczej. Jedynym skutecznym i działającym „raz, na zawsze” sposobem na pozbycie się zajęcia komorniczego, jest uregulowanie całej należności. Zarówno tej, wynikającej z zadłużenia, jak i kosztów z tytułu prowadzenia egzekucji przez funkcjonariusza sądowego.

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika jest procedurą, dzięki której możemy uniknąć dalszego naliczania odsetek oraz kosztów czynności egzekucyjnych i — co najważniejsze — w pełni pozbyć się ciążącego nam zobowiązania. Poniżej przeczytamy, czy dobrowolna spłata komornika, to zawsze korzystna dla dłużnika opcja i w jaki sposób ją przeprowadzić.

Na czym polega dobrowolna spłata zadłużenia u komornika?

Dobrowolna spłata zadłużenia ma miejsce w sytuacji, gdy jako dłużnicy decydujemy się na uregulowanie pełnej zasądzonej kwoty do zapłaty. Jeżeli zrobimy to, kiedy tylko otrzymamy zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, mamy szansę na uniknięcie wszystkich przykrych konsekwencji, które pojawiają się zwykle w toku prowadzenia przez komornika czynności.

W praktyce, jeżeli uda nam się odpowiednio wcześnie — mówiąc potocznie — spłacić komornika, możemy uniknąć:

 • zajęcia naszego konta bankowego,
 • egzekucji z wynagrodzenia,
 • rozpoczęcia procedury mającej na celu zlicytowanie naszego majątku.

Musimy jednak pamiętać, że komornik to funkcjonariusz działający z ramienia wierzyciela, postępujący zgodnie z zawartymi we wniosku o egzekucję z urzędu wytycznymi. Wszelkie modyfikacje i prośby wychodzące z inicjatywy dłużnika, muszą być zaakceptowane przez osobę posiadającą prawo do wierzytelności.

Komu lepiej spłacić dług komornikowi czy wierzycielowi?

Ugoda, której wynikiem będzie dobrowolna spłata zadłużenia, musi być zawarta między dłużnikiem a wierzycielem. Najczęściej cały proces odbywa się za pośrednictwem kancelarii komorniczej, co jednak nie oznacza, że da się go przeprowadzić bez udziału wierzyciela.

Mimo że to komornik może być odbiorcą naszego wniosku o dobrowolną spłatę długu, funkcjonariusz musi uzyskać na nią zgodę osoby, wobec której mamy zobowiązanie finansowe. Finalnie egzekucja może zostać całkowicie zatrzymana wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez wierzyciela otrzymania zaległości w pełnej kwocie.

Czy komornik ma zatem jakąkolwiek decyzyjność lub wpływ np. na rozłożenie długu na raty? Nie, jednak jest on zwykle pośrednikiem w kontaktach z wierzycielem. Np. możemy wynegocjować z nim pewne ustępstwa dotyczące pobocznych aspektów egzekucji — opiszemy je w kolejnych akapitach.

Sprawdź także: Pożyczki z komornikiem i złym bikiem

Czy można negocjować z komornikiem?

Egzekucja długu (choć prowadzona przez komornika), jest wynikiem żądania złożonego przez wierzyciela i to zgodnie z jego instrukcjami komornik przeprowadza postępowanie.

Wszelkie ugody dotyczące harmonogramu spłaty zobowiązania, muszą zostać zaakceptowane przez osobę, której zalegamy z płatnością.

To oznacza, że sporządzone przez nas propozycje uregulowania należności możemy przedłożyć komornikowi, jednak kancelaria na pewno skontaktuje się z wierzycielem, do którego będzie należała ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.

Czy można iść na ugodę z komornikiem?

Możliwość dobrowolnej spłaty komornika sądowego powinniśmy tak naprawdę nazywać dobrowolną spłatą zadłużenia.

Pod pojęciem ugoda z komornikiem najczęściej rozumiemy natomiast:

 • Sytuację, w której egzekucja komornicza zostaje wstrzymana na czas negocjacji z wierzycielem.
 • Wstrzymanie naliczania odsetek i/lub kolejnych czynności mających na celu skuteczną egzekucję po ustaleniu z wierzycielem planu spłaty długu (w całości lub w ratach).

Jak widzisz każde z tych działań (mimo tego, że w pełni dotyczy pracy komornika sądowego) nie jest wykonywane bez udziału i wiedzy wierzyciela — to on jest kluczową stroną egzekucji. Im szybciej się z nim dogadamy, tym szybciej będziemy wolni od dalszego naliczania odsetek oraz kosztów egzekucji.

Sprawdź także: Jak dogadać się z komornikiem?

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Wynagrodzenie komornika tworzą opłaty egzekucyjne, które pobiera on od dłużnika. To oznacza, że oprócz długu, mamy do spłacenia także koszty działalności funkcjonariusza, który go ściąga.

Ich wysokość reguluje prawo:

 • ustawa o kosztach komorniczych,
 • ustawa o komornikach sądowych.

Obie zostały wprowadzone w 2018 roku i mówią o kosztach egzekucji komorniczej na poziomie 10% wartości wyegzekwowanej kwoty, ale nie mniej niż 200 zł lub 300 zł, w zależności od sposobu prowadzenia czynności.

Koszty, o których mowa możemy jednak obniżyć:

 • do 3% (minimum 150 zł), w sytuacji dokonania spłaty w ciągu miesiąca od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wszczęciu egzekucji,
 • do 5%, w sytuacji zakończenia egzekucji na wniosek wierzyciela.

Tok egzekucji to czasami również pewne działania uzupełniające, takie jak na przykład:

 • przeprowadzenie licytacji,
 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • wprowadzenie syndyka masy upadłości.

Wiążą się one z dodatkową opłatą, dlatego najkorzystniej spłacić dług w możliwie jak najszybszy sposób i w pełni współpracować z wierzycielem.

Dobrowolna spłata długu u komornika — od czego zacząć?

Dobrowolną spłatę zadłużenia warto w pierwszej kolejności skonsultować z radcą prawnym, choć nie mamy oczywiście takiego obowiązku.

Na początku musimy ustalić, czy chcemy (lub w ogóle jesteśmy w stanie) dokonać:

 • jednorazowej spłaty zadłużenia, czyli zupełnie przerwać bieg egzekucji, przelewając na konto kancelarii komorniczej pełną kwotę zobowiązania,
 • rozłożenia długu na raty, których częstotliwość i wysokość musimy zaproponować na odpowiednio sporządzonym wniosku wierzycielowi, a następnie — jeżeli uzyskamy zgodę — terminowo realizować.

Czy komornikowi można płacić w ratach?

Dług ściągany przez komornika możemy spłacać w ratach, jeżeli:

 • wystosujemy do wierzyciela pismo, w którym poinformujemy go o naszej woli regulowania należności w transzach,
 • przedstawimy ich wysokość oraz daty, w których będziemy wysyłać pieniądze,
 • nasza propozycja spotka się z akceptacją osoby, wobec której posiadamy dług,

Po spełnieniu opisanych wyżej warunków będziemy mogli rozpocząć spłatę zgodnie z zaproponowanym planem, a po zaksięgowaniu ostatniej raty, wierzyciel pisemnie potwierdzi brak dalszych roszczeń i egzekucja zakończy się.

Oczywiście dokonując dobrowolnej spłaty zadłużenia jednorazowo, w całości, znajdujemy się w jeszcze lepszej sytuacji. Skąd jednak wziąć na to pieniądze?

Sprawdź także: Gwarantowana pożyczka dla zadłużonych

Długi, a brak pieniędzy

Jak wyjść z długów, nie mając pieniędzy? By dokonać jednorazowej, dobrowolnej spłaty roszczeń wierzyciela nie mając odłożonej odpowiedniej kwoty, najczęściej należy posiłkować się dodatkowym zobowiązaniem finansowym. By jednak było ono realną pomocą i finalnie uwolniło nas od długów dzięki  terminowej spłacie, musi być zaciągnięte na korzystnych warunkach i w odpowiedniej formie.

Najlepiej zasięgnąć w tym zakresie specjalistycznej porady.

Kto może jej udzielić?

 1. Firma oddłużeniowa — za odpowiednią opłatą, zajmuje się analizą struktury zadłużenia oraz majątku dłużnika. Uruchamiając swoich prawników i specjalistów ds. finansów, podpowiada, co zrobić, by wyplątać się z trudnej sytuacji.
 2. Fundacja pomocowa — podmioty tego typu świadczą darmową pomoc w zakresie udzielania porad prawnych i aplikowania o bezpieczne produkty finansowe.

Jeżeli nasz przypadek stał się zbyt skomplikowany i nie mamy widoków na spłatę zadłużenia z własnych środków, a nasza historia i zdolność kredytowa ani teraz, ani w przyszłości nie są i nie będą na tyle dobre, by skorzystać z finansowania banku lub instytucji pożyczkowej, mamy jeszcze jedno rozwiązanie — ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

To postępowanie sądowe, które pozwoli nam na całkowite pozbycie się długów nawet w sytuacji braku posiadania majątku lub pieniędzy, by je spłacić.

Wcześniej rozważmy jednak mniej inwazyjne rozwiązania niż upadłość.

Jak połączyć wszystkie długi w jeden?

Jeżeli zaś mamy więcej niż jedną egzekucję komorniczą lub ilość rat do zapłaty zaczyna nas przerastać, a nasz przypadek nie jest na tyle krytyczny, by rozważać upadłość konsumencką, możemy zastanowić się nad konsolidacją zobowiązań. By jej dokonać, potrzebujemy jednak zdolności kredytowej, która umożliwi nam współpracę z bankiem lub firmą pożyczkową.

Konsolidacja to połączenie wszystkich zobowiązań w jedno, poprzez zaciągnięcie nowego kredytu lub pożyczki pozabankowej, która finansuje zadłużenie i jest rozkładana na niższe, nieobciążające nadto budżetu raty.

Jeżeli istnieje szansa na uniknięcie czynności komorniczych, właśnie dzięki konsolidacji, warto się o nią postarać. Ogromnym plusem będzie na pewno zaoszczędzenie na wysokich kosztach postępowania egzekucyjnego.

5/5 - (1 vote)