Pomoc w spłacie chwilówek – kto może pomóc w spłacie zadłużenia?

Pomoc w spłacie chwilówek – kto może pomóc w spłacie zadłużenia?

Spłata chwilówek może przysparzać problemy, czego skutkiem często staje się pogłębiająca spirala zadłużenia. Wyjście z problematycznych długów nie jest proste, jednak istnieje kilka dobrych sposobów na postawienie kroku w dobrą stronę. Do kogo najlepiej zwrócić się o pomoc? Na czym polega konsolidacja chwilówek? Warto poznać wszystkie rozwiązania.

Jakie są najczęstsze przyczyny problemów ze spłatą chwilówek?

Przy spłacie chwilówki niekiedy przeszkodą w terminowym zrealizowaniu zobowiązania stają się nieprzewidziane wydatki. Konieczność pokrycia ich niezwłocznie istotnie zaburza porządek w budżecie. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to prosta droga do długów, wobec czego szukają ratunku np. w innych pożyczkach. Zaciąganie nowych chwilówek na spłatę dotychczasowych to doraźne rozwiązanie, które pozwala uniknąć wpisania do BIK jako nieterminowy płatnik. Z czasem dochodzi jednak tylko do przeniesienia długu do innego wierzyciela i problem z ciążącą zaległością finansową wcale nie znika.

Chwilówki mogą przynosić problemy ze spłatą na czas także z powodu swojej konstrukcji. Są to tzw. pożyczki krótkoterminowe, których termin płatności przypada najczęściej już miesiąc po zaciągnięciu. Klient otrzymuje środki, których łączną sumę w jednej racie musi zwrócić za pierwszym razem, bez kolejnych rat przewidzianych w harmonogramie. Choć wstępnie uzyskuje się pozytywną decyzję na wniosek o takie zobowiązanie, tak niekiedy pożyczający mogą nie wziąć pod uwagę nieprzewidzianych wydatków. Które mogą zaburzyć spłatę chwilówki.

Konsekwencje niespłaconej chwilówki

Jeżeli osoba posiadająca zobowiązanie w firmie pożyczkowej nie zdoła na czas spłacić chwilówki, może to nieść ze sobą poważne konsekwencje. Ich stopień najczęściej zależy od czasu, jaki upływa od pierwotnego terminu spłaty. Na początku otrzymuje się ponaglenie i wezwanie do zapłaty, przypominające o naliczaniu karnych odsetek za opóźnienie. Jeżeli pożyczkobiorca dalej nie zwróci należnych środków, wówczas wszczęte może zostać postępowanie windykacyjne. W jego rezultacie dane klienta zostają wpisane do jednego z rejestrów dłużników, gdzie widnieje on jako osoba zadłużona. Sama firma windykacyjna przechodzi z kolei do uciążliwego upominania się o należne środki wraz z naliczonymi przez kolejne tygodnie odsetkami. Ostatecznym i najbardziej radykalnym krokiem jest postępowanie komornicze – komornik spróbuje wyegzekwować na rzecz wierzyciela powstały przez wiele miesięcy dług.

Wielu klientów firm pożyczkowych jest w pełni świadomych konsekwencji braku terminowej spłaty pożyczki, czego symptomem jest właśnie pilne szukanie deski ratunkowej. Niestety, często najszybszą i najbardziej doraźną pomoc oferują inne firmy pożyczkowe, choć zaciąganie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej zawsze niesie ze sobą ryzyko napędzenia spirali długu. W rezultacie, konieczne będzie w pewnym momencie postawienie i tak kolejnego, ważniejszego kroku w celu całkowitego uwolnienia się od finansowych zaległości.

Co jeśli nie mam pieniędzy na spłatę?

Brak środków na spłatę chwilówki może niekiedy stać się znanym nam problemem jeszcze przed upływem terminu uregulowania pożyczki. Powinno to skłaniać do szybkich działań, aby ograniczyć skalę potencjalnych konsekwencji w wyniku pojawienia się opóźnienia. Część osób zacznie spoglądać na oferty innych pożyczek, by niezwłocznie pozyskać środki ratunkowe. Inni zwrócą się o prywatną pożyczkę u kogoś z bliskich osób. Niekiedy warto jednak podjąć się komunikacji z naszym dotychczasowym wierzycielem. Często może on oferować rozwiązania zapobiegające pojawieniu się długu.

Kontakt z pożyczkodawcą – wydłużenie terminu spłaty

Tuż po tym, jak dostrzeżemy brak możliwości spłaty pożyczki w pierwotnym terminie, warto podjąć się kontaktu z biurem obsługi klienta firmy pozabankowej. Zdarza się, że są one otwarte na dialog oraz negocjacje w sprawie uniknięcia pojawienia się finansowych zaległości. Jednym z najlepszych rozwiązań jest tzw. refinansowanie chwilówki, które prowadzi do zmiany terminu spłaty. Niekiedy może to być po prostu przesunięcie daty na wspólnie ustalony, inny miesiąc. Innymi razy firma może zaproponować rozłożenie zobowiązania na miesięczne raty w celu obniżenia kwoty, jaką w najbliższym czasie będzie trzeba uregulować. Nie tylko odciąża to budżet klienta, ale i w oczach pożyczkodawcy zmienia problematycznego klienta w kogoś, kto ostatecznie jednak wywiąże się z umowy bez opóźnień.

Niestety, taka preferencyjna usługa może być dodatkowo płatna – nie dostrzeżemy tego w miesięcznej racie o atrakcyjnej wysokości, ale wpłynie to na całkowity koszt pożyczki. Co więcej należy być świadomym, że firmy pożyczkowe nie oferują już wydłużenia terminu spłaty na tak dużą skalę jak miało to miejsce kilka lat temu. To coraz częściej wyjątek od reguły, a nie niepisana zasada.

Przeczytaj także: Jak wyjść z długów, nie mając pieniędzy?

Konsolidacja chwilówek

Nadzieję na wyjście z długów może być specyficzny rodzaj finansowania, w którym specjalizują się różne podmioty z myślą o klientach z pożyczkowymi problemami. O konsolidacji chwilówek szczególnie warto pomyśleć w sytuacji, gdy ma się więcej niż jednego wierzyciela. Wnioskujący o taką pomoc klient otrzymuje środki, które mają pozwolić na zaspokojenie wszystkich zobowiązań w łącznej kwocie – obejmującej także odsetki za opóźnienie.

Następnie, po spłacie naglących i ciążących pożyczek oraz kredytów, otrzymuje się jeden, nowy kredyt, którego warunki spłaty zostają dostosowane do preferencji klienta. Aby kredyt konsolidacyjny był ulgą, a nie nowym palącym problemem dla domowego budżetu, często oferuje się długi okres spłaty. Pozwala on wyraźnie obniżyć ratę zobowiązania tak, aby jego spłata była niezakłócona. Co prawda miną nie miesiące, a lata, zanim całkowicie uregulujemy nowy dług, jednak finalnie prowadzi to od całkowitego uwolnienia się od nadmiarowych finansowych zobowiązań.

Czy można konsolidować chwilówki w banku?

O konsolidację chwilówek teoretycznie można ubiegać się w banku – w końcu w ofercie tych instytucji istnieje często rozwiązanie określane jako kredyt konsolidacyjny. W praktyce jednak trzeba być świadomym, że otrzymanie pozytywnej decyzji może być trudne, m.in. z racji wymagań w sprawie zdolności kredytowej. Jeżeli klient posiada wiele zobowiązań, ale nie jest z ich tytułu wpisany do BIK jako dłużnik, powinno go to stawiać w preferencyjnej pozycji. Negatywne informacje w bazie mogą z kolei prowadzić do szybkiego odrzucenia wniosku kredytowego, zmuszając klienta do szukania alternatywy.

Czy można skonsolidować chwilówki bez zdolności kredytowej?

Kredyt na spłatę chwilówek niekoniecznie musi zostać udzielony tylko w banku. Istnieje także wyjątkowo szeroki pakiet usług, w którym specjalizują się firmy pozabankowe. Poza większym wyborem ofert i stosunkowo mniej restrykcyjnymi wymaganiami co do formalności przy składaniu wniosku, mają one zazwyczaj jeszcze jeden istotny atut. Klient nie musi często wykazywać się wzorową i nienaganną zdolnością kredytową, czego skutkiem jest mniej restrykcyjne podejście do danych zgromadzonych w BIK. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą skonsolidować długi istniejące od dłuższego czasu, co często negatywnie odbija się na historii w bazach.

Pożyczka na spłatę chwilówek?

Konsolidacja chwilówek nie musi dojść do skutku poprzez skorzystanie z dedykowanej usługi o takiej nazwie. Jeżeli znamy aktualną kwotę długu wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie, warto rozważyć także zaciągnięcie klasycznej pożyczki pozabankowej lub pożyczki dla zadłużonych. Daje to bardzo szeroki wybór, pozwalając precyzyjnie dobrać kwotę wsparcia finansowego, jednocześnie bez zbędnych formalności i wychodzenia z domu. Zaciągając środki na spłatę długów we współczesnej firmie pożyczkowej, możliwa jest tzw. konsolidacja chwilówek online. Cały proces wnioskowania jest bowiem możliwy do przeprowadzenia w 100% w internecie, bez wychodzenia z domu czy dołączania zaświadczeń od pracodawcy w sprawie dochodów.

Kto udzieli pożyczki na spłatę chwilówek?

Jeżeli poszukiwane środki mieszczą się w przedziale kilka-kilkanaście tysięcy złotych, wybierać można nawet z kilkudziesięciu ofert na różne terminy spłaty. Duży wybór to przywilej, który pozwala łatwiej odsiać najdroższe propozycje, a także znaleźć takich pożyczkodawców, którzy nie stawiają wobec zainteresowanych zbyt restrykcyjnych wymagań w sprawie np. zdolności kredytowej. Firmą, która udziela pożyczek konsolidacyjnych, jest np. Smartney.

Czy istnieje pomoc w spłacie chwilówek? – gdzie jej szukać?

Zwrócenie się do firmy pożyczkowej o wydłużenie terminu spłaty pożyczki oraz sięgnięcie po konsolidację chwilówek to nie jedyne rozwiązania, które warto rozważyć przy próbie wyjścia z długów. Jeżeli posiadamy nawarstwiające się zaległości finansowe, z którymi nie wiemy, jak efektywnie się uporać, stosowne może okazać zwrócenie się o pomoc do doradcy finansowego. Taka osoba dzięki dobremu rozeznaniu wokół rynku finansowego może pomóc znaleźć najlepiej dopasowane do indywidualnej sytuacji instrumenty finansowe. Jeżeli ostatecznie skłonimy się ku kredytowi konsolidacyjnemu, z pomocą doradcy możemy uzyskać lepsze warunki i niższy całkowity koszt pożyczki. Wyjście z długów powinno być w końcu skuteczne, ale i tak względnie tanie.

5/5 - (1 vote)