Jak sprawdzić, czy firma jest zadłużona?

Jak sprawdzić, czy firma jest zadłużona?

14 sierpnia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Zamierzasz zawrzeć współpracę z nowym kontrahentem i chcesz dowiedzieć się czy będzie to odpowiedni partner? Przed podjęciem wspólnych kroków na biznesowej arenie, potwierdź jego wiarygodność! Dzięki takiej prewencji zminimalizujesz prawdopodobieństwo oszustwa. Gdzie sprawdzisz osoby prywatne i przedsiębiorców? Z jakich opcji możesz skorzystać? Zapraszamy do lektury artykułu.

Zadłużenie firmy – czy można je sprawdzić?

Wiarygodność potencjalnego kontrahenta powinno się sprawdzić jeszcze przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Jest to pierwszy krok, który uchroni nas przed poważnymi konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji. Skąd wziąć informacje o firmie i jak sprawdzić czy rzeczywiście istnieje?

Zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki, znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ta internetowa baza jest ogólnodostępna i bezpłatna. Wpisując nazwę firmy możemy znaleźć takie dane jak: NIP, REGON, data rejestracji, adres oraz nazwisko właściciela.

Wspomniana baza dostarczy także informacji o tym, czy działalność firmy nie jest zawieszona, czy nie jest ona w trakcie postępowania upadłościowego oraz czy dane (na przykład co do stażu) są zgodne z tymi, które podał przyszły partner.

Mając taki zestaw informacji, jesteśmy w stanie sprawdzić czy potencjalny kontrahent ma długi. Aby odszukać informacje o niezapłaconych zobowiązaniach firmy, musimy dysponować jedynie numerem NIP. Na tej podstawie system automatycznie wygeneruje nam raport. Skąd pobrać raport? O tym już za chwilę.

Gdzie można sprawdzić, czy firma jest zadłużona?

Informacje o zadłużeniu firm są zgodnie z polskim prawem przechowywane i aktualizowane w rejestrach dłużników. Dane o nierzetelnych przedsiębiorcach posiada także ZUS i US.

Każda osoba, która decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że ewentualne zadłużenie firmy zostanie odnotowane bez jego zgody. Potencjalny partner biznesowy będzie mógł sprawdzić zadłużenie. Może to zrobić bardzo szybko przez Internet, bez wysyłania korespondencji listowej.

Rejestry zawierające informację o zadłużeniu firm

Poniżej wskazujemy najważniejsze rejestry, w których sprawdzisz zadłużenie firmy. Zalecamy sprawdzenie swoich kontrahentów w co najmniej kilku miejscach, gdyż nie zawsze fakt posiadania długu musi być odnotowany w każdym źródle.

  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – BIG InfomonitorBiuro to prowadzi rejestr dłużników BIG. Umożliwia dostęp do takiego miejsca jak Biuro Informacji Kredytowej oraz do Związku Banków Polskich. Baza ta pozwala sprawdzić zadłużenie firmy, przetwarza informacje na temat współpracy firmy z innymi podmiotami oraz pozwala zweryfikować status płatniczy kontrahentów.
  • Krajowy Rejestr Długów – KRDJest to miejsce gdzie możesz sprawdzić zadłużenie firmy oraz sposób w jaki się z niego wywiązywała. W tym rejestrze znajdują się zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne.
  • Erif Biuro Informacji GospodarczejRejestr dłużników Erif, jest to baza, która wspiera przedsiębiorców w kwestii związanej z zarządzaniem należnościami.
  • Krajowa Informacja Długów TelekomunikacyjnychMożesz w niej sprawdzić kontrahenta, który posiada długi na rynku telekomunikacyjnym.
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIGJest ono częścią grupy międzynarodowej i współpracuje z biurami Europy Zachodniej.

Sprawdź także: Czyszczenie BIK – jak to zrobić?

Jaki jest koszt wygenerowania raportu z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor oraz KRD?

Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor gromadzi informacje na temat zobowiązań osób prywatnych oraz firm. Można tam sprawdzić zadłużenie firmy- nie tylko cudzej, ale także informacje o swojej firmie. Sprawdzenie informacji o sobie jest możliwe raz na 6 miesięcy za darmo. Każde kolejne kosztuje jednorazowo 17 zł. Pobranie raportu, który zawiera dane o kontrahencie to koszt 30 zł.

Z usług KRD mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także wtórni wierzyciele. Biuro umożliwia usługę w postaci pakietów miesięcznych, których koszt waha się od 160 do 990 zł.

Czy warto sprawdzić KRS firmy?

Krajowy Rejestr Sądowy to baza równie ważna jak Centralna Ewidencja CEIDG. W przeciwieństwie tej drugiej, znajdziesz tu informacje o wielkości kapitału zakładowego firmy, co potwierdza w dużej mierze jej wypłacalność.

Co ważne, KRS przechowuje także informację o nieuregulowanych należnościach firmy w ważnych instytucjach państwowych – w ZUS-ie oraz urzędzie skarbowym.

Czy każdy może sprawdzić zadłużenie firmy?

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znaleźć można następującą informację:

„Co do zasady, dla dochowania należytej staranności podatnik powinien zweryfikować swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej”.

Wniosek jest taki, że jeśli podejmiesz działania jakie sugerowane są przez Ministerstwo, to oznacza to, że dochowasz należytej staranności.

Zadłużenie firmy może w większości przypadków sprawdzić każdy. Pierwszy i zarazem stosunkowo łatwy krok to ogólnodostępne giełdy długów. Nie trzeba posiadać żadnych uprawnień, aby z nich skorzystać. W Internecie mamy nieograniczony dostęp do CEIDG oraz KRS, Rejestru Gospodarki Narodowej – REGON oraz wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy).

Każda osoba fizyczna, jak i właściciel firmy ma możliwość zweryfikowania zadłużonych firm w ramach krajowego rejestru długów – KRD. Aby sprawdzić czy kontrahent ma długi, możesz skorzystać z usług Big Infomonitor, prowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Jeden z bardzo skutecznych sposobów na sprawdzenie partnera biznesowego przed podpisaniem umowy to zwrócenie się z prośbą o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego. Z wnioskiem takim może wystąpić jedynie kontrahent podatnika. Nie można ubiegać się o dostęp do takich informacji, jeśli nie jest się stroną transakcji.

Kiedy warto zweryfikować długi firmy?

Każdy przedsiębiorca, który planuje podjąć współpracę z nieznanym wcześniej kontrahentem, powinien sprawdzić zadłużenie firmy. Warto w tym celu zajrzeć do rejestrów dłużników (na przykład Krajowy Rejestr Długów, czy Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) Zadłużenie firmy za darmo sprawdzisz także szybko za pośrednictwem internetu. Może to być na przykład giełda długów.

Nie zwlekaj nigdy z tą czynnością. Po podpisaniu umowy, ciężko wycofać się z ustalonych warunków. Zweryfikowanie rejestrów dłużników uchroni Cię przed ryzykiem utraty pieniędzy lub towaru. Pomoże także w zabezpieczeniu się przed odpowiedzialnością podatkową. Warto zrobić to zawsze, ale zwłaszcza wtedy gdy posiadasz podejrzenia, co do złej kondycji finansowej potencjalnego partnera.

Czy można sprawdzić zadłużenie firmy za darmo?

Współcześnie funkcjonuje bardzo wiele opcji weryfikacji potencjalnie niewypłacalnych kontrahentów. Większość działań zmierzających do oceny przyszłej współpracy z danym kontrahentem odbywa się online. Część sposobów jest darmowa – na przykład giełdy długów. Wiele informacji o firmach krajowych znajdziesz w darmowych bazach publicznych. W formie online możesz szybko sprawdzić czy dany podmiot zarejestrował rzeczywiście działalność oraz czy jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

Pewne sposoby są odpłatne – na przykład rejestr dłużników BIG. Chcąc zajrzeć do baz Biura Informacji Kredytowej, również trzeba liczyć się z opłatą.

Przed podjęciem decyzji o wyborze potencjalnego kontrahenta, sprawdź informacje co najmniej z kilku możliwych źródeł – zarówno darmowych, jak i płatnych. Zwiększy to ilość informacji o potencjalnym kontrahencie, jakimi będziesz dysponować. Warto nawiązać współpracę z osobą, której dane nie są ujawnione w żadnym negatywnym świetle.

Jakie jest ryzyko nawiązania współpracy z zadłużoną firmą?

Weryfikacja potencjalnego kontrahenta i przegląd biura informacji gospodarczej, to pierwsze, co musisz zrobić przed podpisaniem z nim umowy. Dobór wiarygodnych partnerów biznesowych to właściwie główny czynnik, który warunkuje osiągnięcie wspólnego sukcesu. Kontrahenci, którzy w przeszłości przejawiali problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, mogą najprawdopodobniej powielić swoje zachowanie w przyszłości. Ryzyko utraty pieniędzy w takiej sytuacji drastycznie wzrasta. Nieuczciwy kontrahent może wpędzić Cię w poważne tarapaty, a nawet pociągnąć firmę na finansowe dno.

Oczywiście nigdy nie możesz wykluczyć, że potencjalnie wiarygodny kontrahent nie popadnie nigdy w kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań, jednak scenariusz ten jest znacznie mniej prawdopodobny, niż w przypadku partnera, który już na etapie kontroli nasuwa takie ryzyko.

Co możesz zrobić, aby uniknąć kłopotów podczas współpracy z nierzetelną firmą? Najlepiej bardzo poważnie rozważyć, czy nie ma na rynku innego podmiotu, który mógłby być bardziej odpowiedni lub zastosować dodatkowe, bardzo silne zabezpieczenia.

Jaka musi być kwota zobowiązania, aby firma trafiła do rejestru dłużników?

Krajowe biuro informacji gospodarczej to rejestr, który przetwarza informacje nawet o bardzo małych zobowiązaniach. Wbrew obiegowej opinii trafiają tam nie tylko podmioty, które mają problem w opłacaniu składek do urzędu skarbowego.

Biuro informacji gospodarczej skutecznie „zdradzi” wszystkich przedsiębiorców, których zobowiązania wyniosą zaledwie 500 zł. Istotną kwestią jest także to, jak długo firma zwleka z zapłaceniem swoich zobowiązań. Ustawowo musi być to minimum 60 dni.

Jak długo zawiadomienie o zadłużeniu firmy widnieje w biurach informacji gospodarczej?

Okres przez jaki firma będzie widniała w biurze informacji gospodarczej zależny jest od tego, czy doszło do spłaty ciążącego na niej zobowiązania. Jeśli dany podmiot nie ureguluje swoich należności, rejestr dłużników big zachowa jego dane aż przez 10 lat.

Inaczej sprawa ma się w przypadku uregulowania długów. Gdy całkowicie to nastąpi, wierzyciel ma obowiązek usunąć swojego partnera biznesowego z rejestru w ciągu 14 dni. Należy pamiętać o tym, że usunięcie wpisu z BIG infomonitor może odbyć się wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Czy firma musi wyrazić zgodę na umieszczenie jej na giełdach długów? Co mówi RODO?

Umieszczenie na giełdzie długów firmy, która przez bardzo długi czas nie wywiązała się z terminu zapłaty to potencjalnie szybki sposób na odzyskanie należności. W Polsce mamy kilka giełd długów. Są to specjalne rejestry w formie online, na których wierzyciel może umieścić ofertę sprzedaży przysługującej mu wierzytelności. Oferta taka skierowana jest zarówno do osób prywatnych, spółek, jak i firm windykacyjnych. Mogą one odkupić wierzytelność na podstawie umowy cesji i wówczas uprawnione są do prowadzenia dalszego dochodzenia w celu odzyskania należności.

Podstawą działania giełdy długów jest Kodeks Cywilny, a dokładnie artykuł 509, który mówi, że zgodnie z prawem, dłużnik nie musi wyrażać zgody na przelew wierzytelności. Powinien jednak zostać o tym fakcie poinformowany, aby posiadać wiedzę o nowym wierzycielu.

Co ważne, dłużnik nie może nie wyrazić zgody na to, aby jego dane zostały umieszczone na giełdzie. Przepisy RODO nie mają tu zastosowania i każdy wierzyciel może ujawniać na nich dane dłużnika takie jak:

  • wysokość zobowiązania;
  • miejscowość (bez konkretnego adresu);
  • nazwę firmy;
  • imię i pełne brzmienie nazwiska właściciela firmy;
  • data powstania długu.

Czy można w Polsce zweryfikować zadłużenie firmy zza granicy?

Niektóre firmy funkcjonujące w Polsce, decydują się na działanie na rynkach zagranicznych. Taki model biznesowy wiąże się z koniecznością pozyskiwania partnerów biznesowych zza granicy. Bardzo łatwo wtedy zetknąć się z nierzetelną firmą. Potencjalny kontrahent z innego kraju może chcieć wykorzystać barierę geograficzną, językową oraz różnice w regulacjach prawnych między krajami.

Nie oznacza to, że decydując się na współpracę z zagraniczną firmą, jesteśmy pozbawieni możliwości weryfikacji. W pierwszym kroku ustal, czy dany podmiot figuruje w rejestrze firm w swoim kraju. Bazę danych firm europejskich znajdziesz na portalu e-sprawiedliwość, który zarządzany jest przez Komisję Europejską.

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług międzynarodowej wywiadowni gospodarczej, które ocenią zadłużenie firmy. Usługi takie są płatne i cena zależy od zakresu informacji, jakich będziesz oczekiwał.