Jak obliczyć zdolność kredytową?

Jak obliczyć zdolność kredytową?

4 października 2018 1 By Aleksander Czarnecki

Jak obliczyc zdolnosc kredytowa

W życiu człowieka nadchodzi taki czas, kiedy chcemy kupić mieszkanie, zmienić samochód, wyremontować dom, udać się w wymarzoną podróż itd. Bywają sytuacje, że nie każdy jest w stanie samodzielnie podołać temu finansowo. W takie sytuacji zwykle osoby potrzebujące wsparcia finansowego, udają się do banków, by wnioskować o przyznanie kredytu. To, o jaki kredyt będziemy wnioskować, ma wpływ na sposób obliczenia zdolności kredytowej, która oczywiście zostanie przez bank sprawdzona. Czym ona jest i jak ją obliczyć, dowiemy się z tego artykułu.

Zdolność kredytowa – co to?

Każdy bank, udzielając kredytu Wnioskodawcy, musi mieć pewność czy osoba ta będzie w stanie spłacić ten kredyt w określonym czasie. W tym celu banki prześwietlają Wnioskodawców pod kątem wiarygodności finansowej i możliwości spłaty kredytu w terminie (wraz z odsetkami). W tym celu Wnioskodawca zostaje poproszony o dostarczenie wielu istotnych dla banku dokumentów. Na tym jednak działania zmierzające do sprawdzenia wiarygodności finansowej osoby wnioskującej o kredyt, nie kończą się. Bank, oprócz tego, że prosi o dostarczenie pewnych dokumentów, sam także sprawdza sytuację finansową Wnioskodawcy m.in. w specjalnych bazach, tworzonych przez banki oraz przede wszystkim w instytucjach udzielających pożyczek i kredytów. Oprócz tego Wnioskodawca jest sprawdzany w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów, czy aby nie posiada jakichś zadłużeń, które mogłyby uniemożliwić mu spłatę zobowiązania, które zamierza zaciągnąć.

Co warto zrobić przed sprawdzeniem zdolności kredytowej?

Szkoda tracić czasu na obliczanie i sprawdzanie zdolności kredytowej w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada zobowiązania, z których spłatą ma problem, a które widoczne są w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ta sama sytuacja tyczy się przypadku, kiedy nie posiadamy żadnych udokumentowanych źródeł stałego dochodu. Ważne jest także to, aby pamiętać, że dla banku stałym źródłem dochodu jest sytuacja, kiedy Wnioskodawca pracuje:

 • na umowie na czas określony, przez okres minimum 3 miesięcy,
 • na umowie na czas nieokreślony, przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,

Tak więc, przed przystąpieniem do procesu obliczania i sprawdzania zdolności kredytowej, zastanówmy się, czy spełniamy powyższe warunki.

Kredyt gotówkowy a zdolność kredytowa

Kredyt gotówkowy to środki pieniężne, które osoba otrzymująca je, może wydać na dowolny cel. Do jego uzyskania wystarczy zdolność kredytowa – w tym przypadku banki nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń typu zastaw nieruchomości.

Wartość kredytu gotówkowego, ze względu wspomnianego w poprzednim zdaniu, jest mniejsza od kredytu hipotecznego. Są to kredyty rzędu 150 tysięcy złotych, udzielane na okres maksymalnie 120 miesięcy (rzadko kiedy są to kwoty większe – zdarza się jednak, że któryś z banków oferuje maksymalna kwotę kredytu gotówkowego, w wysokości 200 tysięcy złotych).

Obliczanie zdolności kredytowej dla kredytu gotówkowego

Obliczając zdolność kredytową, najlepiej jest skorzystać z kalkulatorów zdolności kredytowej, jakich wiele można znaleźć w Internecie. Nie dają one 100 procentowo dokładnego wyniku, jednak najlepsze z nich podają wyniki bardzo zbliżone do tych, jakie wyliczają banki przy ubieganiu się o kredyt.

Jakie informacje są potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej dla kredytu gotówkowego? Możliwość obliczenia zdolności kredytowej w tym przypadku, będziemy mieli tylko w sytuacji znajomości poniższych danych:

 • Dochód netto miesięczny rodziny,
 • Liczba osób w rodzinie,
 • Wydatki miesięczne,
 • Suma miesięcznych rat kredytowych,
 • Suma innych miesięcznych zobowiązań,
 • Wysokość oprocentowania kredytu, wyrażona w procentach,
 • Okres, na jaki chcemy wziąć kredyt,

Obliczanie zdolności kredytowej, w przypadku chęci wnioskowania o przyznanie kredytu hipotecznego

Kredytem hipotecznym są środki finansowe, które możemy przeznaczyć tylko i wyłącznie na zakup domu, mieszkania lub działki.

Czego potrzebujemy do obliczenia zdolności kredytowej?

 • Sprawdźmy, jakimi oszczędnościami dysponujemy – maksymalna kwota kredytu, jaką możemy uzyskać na zakup mieszkania, domu lub działki, może wynieść maksymalnie 90 procent wartości nieruchomości, jaką chcemy nabyć. Oznacza to, że bez wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 procent wartości nieruchomości, możemy zapomnieć o kredycie.
 • Ile wynosi wysokość miesięcznych zarobków “na rękę” – chodzi o udokumentowane stałego źródła dochodu (najlepiej jest przyjąć średnią z okresu ostatnich 6-ciu miesięcy).
 • Sprawdź, ile miesięcznie rodzina wydaje na pokrycie kosztów.
 • Odejmując koszty, jakie ponosi gospodarstwo domowe, od dochodów i wynik mnożąc przez współczynnik 0,8 – otrzymamy wartość, która będzie równa najwyższej miesięcznej racie kredytu, jaką jesteśmy w stanie płacić.
 • Na koniec powinniśmy zająć się porównaniem dostępnych na rynku kredytów hipotecznych i wybrać tę ofertę, która będzie dla Nas najatrakcyjniejsza, a równocześnie będzie najmniejszym obciążeniem.

Podsumowanie

Zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i kredytów hipotecznych – brak zdolności kredytowej jest najczęstszą przyczyną decyzji odmownej w sprawnie przyznania kredytu. Interesujesz się finansami? Sprawdź dodatkową wiedzę na temat tego, czym się różni kredyt od pożyczki.

Przy składaniu wniosku o jakikolwiek kredyt, weźmy pod uwagę to, że każdy wniosek o przyznanie kredytu, jest rejestrowany w Biurze Informacji Kredytowej i w razie uzyskania 3 decyzji negatywnych, w sprawie udzielenia kredytu – osobie wnioskującej o kredyt, w bardzo dużym stopniu zmniejsza się zdolność kredytowa, co jest bardzo niekomfortową sytuacją dla Wnioskującego, a zwykłym zabezpieczeniem dla instytucji oferującej kredyty.

5/5 - (1 vote)