Co to jest BIK?

Co to jest BIK?

11 października 2018 0 By Aleksandra Czarnecka

co to jest bik

BIK to Biuro Informacji Kredytowej i jest to instytucja założona przez Związek Banków Polskich we współpracy z prywatnymi bankami. Celem jej założenia było gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych dotyczących zdolności kredytowej poszczególnych osób. Wynikło to z zapotrzebowania, jakie zgłosiły banki i firmy pożyczkowe, dotyczące tych danych. Dzięki nimi łatwiej ocenić, czy dana osoba jest w stanie spłacić zaciągnięty dług i czy można go jej przyznawać. Dzięki takim informacjom, instytucje finansowe uniknęły ogromnych kosztów i strat,jakie wynikałyby ze złego ulokowania pieniędzy. W Biurze Informacji Kredytowej znajdzie się informacja jak tylko przestaniemy regularnie spłacać nasze zobowiązanie. Czy jednak da się tego uniknąć lub wycofać takie dane?

Kiedy można usunąć dane z BIK?

Dane, które znajdują się w BIKu nie są w żaden sposób modyfikowalne. Nie można skasować swoich danych z ewidencji dłużników. Został on stworzony, by mógł przekazywać rzetelne informacje instytucjom bankowym lub parabankowym, dlatego nie można wpływać na dane umieszczone w tej ewidencji. Dane dłużnika zostają umieszczone w Biurze Informacji Kredytowej jeśli opóźnienie w płatności wynosi ponad 60 dni. Nie jest to jednak działanie całkowicie automatyczne. Od przekroczonego czasu w zaległości instytucja ta informuje cię o zamiarze przetwarzania twoich danych. Jeśli do tego czasu sytuacja nie ulegnie zmianie i minie 30 dni od monitu, wylądujesz na liście dłużników. Wówczas nieodmiennie informacja ta pozostanie w systemie aż do upływu 5 lat. Jeśli jednak informacja nadal utrzymuje się w systemie mimo upływu tego czasu od momentu spłaty zadłużenia, można wówczas wystosować pismo do instytucji, która podała twoje dane do ewidencji, o wycofanie ich.

Nie jest to jednak regułą, by w ewidencji znalazły się tylko osoby o złej historii kredytowej. BIK może zawierać dane wszystkich osób, które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę, niezależnie od tego, czy spłacały ją regularnie czy też nie. Jedynym warunkiem postawionym w tym przypadku, jest fakt, że dłużnik musi wyrazić na to zgodę.  Jeśli jednak kredyt został spłacony regularnie, a my chcemy wycofać swoja zgodę, to mamy do tego prawo.

Ostatnim przykładem, jaki dopuszczony jest w kwestii ingerowanie wa własne dane znajdujące się w ewidencji dłużników, następuje wówczas, gdy w rejestrze znajdują się nasze niewłaściwe dane. Chodzi tu konkretnie o dane osobowe. Można wtedy wystąpić o poprawienie danych.

Zakres usług, jakie proponuje BIK

Należy przede wszystkim nadmienić, że usługi są zróżnicowane w zależności od tego dla kogo są one prowadzone. I tak dla osób fizycznych, instytucja ta proponuje:

  • sprawdzanie swojej historii kredytowej – można zrobić to za darmo stosując odpowiedni raport lub mieć stały dostęp do danych wykupując konkretny pakiet dostępu;
  • działanie profilaktyczne przed wyłudzeniem kredytu – ma to ogromne zastosowanie w praktyce, gdyż cyfrowa przestępczość rośnie, a z roku na rok coraz liczniejsze grono osób zostaje oszukanych i naciągniętych na pożyczki i kredyty. Działanie profilaktyczne proponowane przez BIK polegają na wykupieniu możliwości dostawania powiadomienia SMS za każdym razem, gdy ktoś będzie sięgał po informacje dotyczące twojej zdolności kredytowej, by móc zaciągnąć na ciebie zadłużenie;
  • zastrzeganie kredytowe i zastrzeganie dokumentów
  • dostęp do informacji o kontrahentach i ewentualnych wspólnika – w celu sprawdzenia ich wiarygodności.

Dla osób prawnych, jakimi są przedsiębiorstwa i firmy, zakres usług, choć podobny, dotyczy zawsze dwóch stron, twojej firmy i twojego kontrahenta. I tak można:

  • na bieżąco sprawdzać swoją i swojego kontrahenta zdolność kredytową i jej historię;
  • otrzymywać powiadomienia o próbie wyłudzenia kredytu na twoje przedsiębiorstwo oraz na firmę, z którą współpracujesz;
  • dowiedzieć się, jakie szanse na kredyt masz ty i twój kontrahent.

Kto ma najwięcej korzyści z BIK-u?

Najwięcej korzyści z Biura Informacji Kredytowej, osiągają banki i firmy udzielające pożyczek. To z ich inicjatywy pojawiła się instytucja ewidencji dłużników. Dzięki niemu:

  • jest możliwość monitorowania zadłużenia danej osoby, tak by o niespłacanych kredytach dowiedziała się każda inna firma, w której beneficjent będzie starał się o kolejną pożyczkę;
  • podejmowanie decyzji kredytowych stało się prostym zadaniem, gdyż łatwo jest ocenić, czy ktoś będzie w stanie spłacać dług, czy też już nie radzi sobie z zaciągniętymi długami;
  • ograniczenie ryzyka kredytowego. Wiąże się z nim nie tylko przyznanie kredytu osobie z brakiem zdolności do jego spłaty. Choć jest to strata dla banku, to nie jest jedynym ryzykiem. Może bowiem zdarzyć się również tak, że będzie miało miejsce wyłudzenie kredytu. Wówczas po odkryciu przestępstwa, banki i firmy pozabankowe, są obciążone kosztami związanymi z kredytem do momentu odnalezienia winnego.

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która ma istotne i duże znaczenie dla całego systemu finansowego. Jej odpowiednie działanie, uwarunkowuje prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego w kraju oraz zapobiega najróżniejszym przestępstwom finansowym i wyłudzeniom. Chcesz wiedzieć więcej? Dowiedź się, co to jest Instantor.