Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK

23 sierpnia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Biuro Informacji Kredytowej przetwarza wiele danych, które są kluczowe zarówno dla konsumentów, jak i dla banków czy pozostałych instytucji finansowych. Często to właśnie od wyniku w BIK zależy, czy otrzymasz kredyt na zakup wymarzonej nieruchomości lub inne potrzebne świadczenie. Niestety wpisów na swój temat nie możesz modyfikować czy usuwać w dowolny sposób, nawet jeśli wycofujesz zgodę na przetwarzanie informacji, które Cię dotyczą.

Dowiedz się, kiedy wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK jest możliwe. Przeczytaj, jakie są twoje prawa oraz jakie skutki może wywołać takie działanie. Wbrew pozorom nie zawsze jest ono korzystne dla Twojej sytuacji kredytowej.

Czym jest BIK? – Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone przez Związek Banków Polskich, jako podmiot służący gromadzeniu i udostępnianiu danych dotyczących różnego rodzaju zobowiązań kredytowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Banki oraz bankowe izby gospodarcze mogą tworzyć takie instytucje zgodnie z ustawą Prawo bankowe z 1997 roku.

Jak dokładnie działa BIK?

Każdy wniosek kredytowy czy pożyczkowy, który składasz, uruchamia następujące po sobie wydarzenia:

 1. Pracownik banku lub innej instytucji finansowej wysyła zapytanie do BIK (informacja o zapytaniu pozostaje w rejestrze).
 2. BIK w odpowiedzi na wiadomość przesyła raport dotyczący historii spłat poprzednich zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy.
 3. Na podstawie przesłanego raportu przyszły kredyto- lub pożyczkodawca ocenia historię i zdolność kredytową wnioskującego.
 4. Jeśli zobowiązanie faktycznie zostanie zaciągnięte, informacja na ten temat również trafi do BIK. Podobnie jak dane dotyczące spłat poszczególnych rat.

Jak widzisz, to nie w dniu zawarcia umowy pożyczkobiorca czy kredytobiorca trafia do BIK – ta baza danych odnotowuje nawet fakt złożenia wniosku o produkt finansowy. Warto jednak wiedzieć, że wbrew powszechnej opinii, dane które znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej są w głównej mierze pozytywne. Wpisy o spłacie zobowiązań zgodnie z terminem stanowią nawet 90% wszystkich danych znajdujących się w rejestrze.

Jakie dane są przechowywane w BIK?

Dane, które trafiają do Biura Informacji Kredytowej pochodzą w głównej mierze z:

 • banków,
 • SKOK-ów (Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych),
 • pozabankowych firm pożyczkowych.

Informacje te dotyczą:

 • danych pozwalających zidentyfikować każdą osobę, która zaciągnęła zobowiązanie;
 • rodzaju zaciągniętych zobowiązań;
 • dat zawarcia umowy oraz okresów spłaty zobowiązań (chodzi o terminy zaciągnięcia i terminy spłaty kredytu czy innego produktu finansowego);
 • waluty, w jakiej zobowiązania zostały zaciągnięte;
 • harmonogramów spłat zawierających termin spłaty każdej raty;
 • faktycznego czasu uregulowania należności.
 • ewentualnego zadłużenia, które powstało na skutek braku terminowej spłaty.

Z kolei zobowiązania, o których mowa powyżej, to m.in.:

 • kredyty konsumenckie,
 • kredyty hipoteczne,
 • kredyty niecelowe,
 • kredyty studenckie,
 • kredyty odnawialne,
 • karty kredytowe,
 • limity debetowe uruchomione na kontach bankowych,
 • udzielone poręczenia kredytów,
 • pożyczki pozabankowe.

Jeśli podpisałeś w przeszłości umowę dotyczącą któregoś z powyższych świadczeń, najprawdopodobniej również widniejesz w BIK.

Jak sprawdzić, czy jest się w BIK- u?

W zależności od tego, czy zależy Ci na czasie, czy na swój raport możesz poczekać nieco dłużej, masz do wyboru dwie opcje.

Możesz:

 1. Złożyć wniosek o udostępnienie kopii danych z BIK na swój temat – raz na 6 miesięcy otrzymasz taki dokument bezkosztowo, ale na jego wydanie należy z reguły poczekać około 30 dni.
 2. Wykupić raport, który otrzymasz natychmiastowo, ale za opłatą. Pojedynczy raport to koszt 39 zł, natomiast 6 raportów wraz z usługą alert BIK uruchomioną na 12 miesięcy – 99 zł.

Raport, który otrzymasz będzie zawierał wszystkie zgromadzone na Twój temat przez BIK dane wraz z informacjami finansowymi z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Możesz dzięki niemu poznać swoją historię kredytową, ewentualne zaległości w spłatach czy scoring bik, czyli ocenę punktową zdolności kredytowej ustalaną przez Biuro Informacji Kredytowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł: Jak sprawdzić BIK za darmo?

Czy można usunąć historię BIK?

Informacje zawarte w BIK można modyfikować w bardzo niewielkim stopniu. Żeby do tego doszło muszą zostać spełnione konkretne warunki, a jedyną instytucją, która jest w stanie ingerować w treść wpisów jest podmiot, który udzielił pożyczki lub kredytu (którego ów wpis dotyczy).

Biuro Informacji Kredytowej w żaden sposób nie zmienia przetrzymywanych danych. Służy wyłącznie przetwarzaniu informacji i nie ma mocy prawnej, by je modyfikować.

Złożenie wniosku o usunięcie danych lub ich zmianę do instytucji, która dostarczyła je do BIK-u jest możliwe w 3 sytuacjach.

Kiedy warto wyczyścić BIK?

Wykreślenia wpisu z BIK (lub jego zmiany), możesz dokonać wyłącznie, gdy:

 • dane dotyczą nieterminowej spłaty, od której minęło już 5 lat;
 • Twoja historia kredytowa zawiera błędy;
 • zobowiązanie w całości spłaciłeś terminowo, ale chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w BIK.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w Biurze Informacji Kredytowej jest jednak opłacalne wyłącznie, jeśli miałeś na koncie zadłużenie lub owe dane są nieprawdziwe.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł: Czyszczenie BIK – jak to zrobić?

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK – na czym polega?

Jeżeli dokonałeś spłaty całkowitej kwoty kredytu w terminie, Twój wynik punktowy w BIK podniesie się, a co za tym idzie, Twoja zdolność kredytowa będzie w oczach banków czy firm pożyczkowych uznawana za lepszą. Innymi słowy fakt dokonania spłaty pożyczki zgodnie z terminem jest warty pozostawienia w BIK, ponieważ buduje pozytywną historię kredytową.

Z kolei jeżeli termin spłaty pożyczki zdążył upłynąć, a negatywny wpis na ten temat pojawił się w BIK – wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK nic nie zmieni, ponieważ zgodnie z prawem Biuro Informacji Kredytowej i tak będzie przechowywać wpisy dotyczące zadłużenia jeszcze przez 5 lat od momentu spłaty.

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w BIK?

Wycofanie zgody na przetwarzanie przez BIK danych dotyczących zobowiązania jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem podmiotu, który przekazał owe informacje do rejestru – na przykład banku czy firmy pożyczkowej. BIK może zmodyfikować istniejące wpisy wyłącznie na podstawie zlecenia otrzymanego od zewnętrznej instytucji finansowej.

Jeśli zależy Ci na zmianie postanowień umowy pożyczki czy kredytu – a wycofanie zgody na przetwarzanie danych można nazwać zmianą w tym zakresie – musisz zatem zidentyfikować autora wpisu, a następnie złożyć u niego stosowny wniosek.

Taki dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku;
 • Twoje dane osobowe oraz dane do kontaktu;
 • Dane wierzyciela (czyli podmiotu, który udzielił Ci problematycznego zobowiązania);
 • Numer umowy pożyczkowej czy kredytowej;
 • Właściwą treść, czyli oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych przez BIK wraz z powołaniem się na całkowitą spłatę zobowiązania.

Po dostarczeniu dokumentu pod właściwy adres (najlepiej przesłać formularz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), instytucja finansowa powinna zaopiniować go w maksymalnie 30 dni. Pamiętaj, że wniosek tego typu może zostać rozpatrzony zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Na szczęście od momentu przesłania pożyczkobiorcy informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, prawo daje mu jeszcze 30 dni na odwołanie od tej decyzji.

Potrzebujesz pożyczki? Sprawdź: Pożyczki z wpisami w bazach KRD, ERIF, BIK, BIG

5/5 - (1 vote)