W co inwestować małe kwoty?

W co inwestować małe kwoty?

11 kwietnia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Posiadając niewielkie kwoty oszczędności, nie należy stronić od ich odkładania. Okres po pandemii, który naznaczyły zawirowania, wynikające z inflacji i zmian w oprocentowaniu, skłania do przemyślanego lokowania środków. Często nie warto poprzestawać na klasycznych lokatach oszczędnościowych, zwracając uwagę na inne godne zaufania instrumenty. Jak najlepiej inwestować małe kwoty?

Inwestowanie małych kwot. Jak zacząć?

Tematyka inwestowania sprawia niekiedy wrażenie, jakby była tylko majętnych wybrańców. W praktyce jednak, lokowanie swoich środków w instrumenty, które mają zapewniać ich pomnażanie, to coś znacznie bardziej uniwersalnego. Już przy małych kwotach, które tworzą nasze bieżące oszczędności, warto rozważyć ich przemyślane zainwestowanie. Mając niewielkie doświadczenie, godne rozważenia może okazać się skorzystanie z instrumentów bankowych. Logując się do bankowości elektronicznej, łącząc się z doradcą lub odwiedzając stacjonarną placówkę, szybko poznamy pełne portfolio danej instytucji.

Najpopularniejszym i stosunkowo najmniej skomplikowanym wstępem do inwestowania będzie założenie konta lub lokaty oszczędnościowej. Pandemiczna posucha w 2022 zaczęła powoli odchodzić w zapomnienie, a oprocentowanie wróciło do konkurencyjnych wartości. Rok 2023 rozpoczęły oferty z 7-8% w skali roku, stanowiąc korzystny sposób na ulokowanie nawet niewielkiego kapitału. Konto oszczędnościowe to oczywiście ledwie wierzchołek góry lodowej produktów bankowych. Innym popularnym sposobem na zabezpieczenie wartości oszczędności są fundusze inwestycyjne.

Warto jednak pamiętać, że tylko niektóre banki umożliwiają wniesienie niewielkiej kwoty do funduszu inwestycyjnego (np. PKO pozwala na minimum 100 złotych, ale mBank – już 10 tys. zł). Co więcej, są to instrumenty podwyższonego ryzyka, które zależne są od uwarunkowań giełdowych oraz trendów panujących na rynkach finansowych. Oznacza to, że przy korzystniejszej koniunkturze fundusze mogą dla nas wypracować obiecujące zyski. Niestety, w trudniejszych momentach pieniądze dotyka coś zgoła przeciwnego – straty. Te są wpisane w tzw. ryzyko inwestycyjne.

Czy warto inwestować małe kwoty?

Inwestowanie niewielkich kwot to krok, na który warto zdecydować się tylko po dokładnej analizie swojej bieżącej sytuacji życiowej. Najważniejszym warunkiem jest przede wszystkim względna stabilność finansów i posiadanie tzw. poduszki na nieprzewidziane wydatki. W ten sposób wolne środki można inwestować bez obawy, że w razie nastania czarnej godziny będzie trzeba np. wycofać je z funduszu. To może z kolei być nie tylko obkupione formalnościami, ale i przynieść straty za przyśpieszone zamknięcie swojej długoterminowej inwestycji.

Pieniądze, które inwestujemy, niezależnie od kwoty nie powinny nigdy być jedynymi oszczędnościami, jakie posiadamy. Przy braku dodatkowych przeszkód, lokowanie nawet niewielkiego kapitału to rozsądny sposób na długoterminowe zabezpieczanie swoich pieniędzy.

Inwestować jednorazowo czy systematycznie?

Inwestowanie to czynność, która niezależnie od kwoty powinna być planowana w długoterminowej perspektywie. Oprocentowanie czy to lokat, czy kont oszczędnościowych, czy też funduszy inwestycyjnych, nakierowane jest na przynoszenie korzyści na miesiące i lata. Deponując nasze środki w jeden z instrumentów, formalnie dokonujemy tzw. jednorazowej inwestycji, jednak do tej kwestii warto wracać regularnie. Posiadając z czasem nową wolną pulę oszczędności, warto rozważyć dywersyfikację swojego portfolio.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się np. lokowanie środków w różnorodne fundusze inwestycyjne. Zwiększamy w ten sposób bezpieczeństwo swoich finansów, dając im różnorodne i systematycznie dobierane narzędzia do wzrostu. W dobie inflacji i niestabilności gospodarczej, są to rozwiązania na wagę złota. Unikać należy jednak instrumentów tzw. zbyt dobrych, aby być prawdziwymi. Lepiej wybrać bezpieczny fundusz lub konto inwestycyjne z kilkuprocentowym oprocentowaniem, niż hucznie promowany fundusz z niebotyczną stopą zwrotu. Niwelujemy ryzyko korzystania z niepewnych lub nawet nieuczciwych rozwiązań, zapewniając swoim pieniądzom bezpieczniejsze warunki do wzrostów.

W co zainwestować 500 zł miesięcznie?

Inwestowanie małych sum warto rozpocząć już od progu np. 500 złotych. To dobry kapitał, aby ulokować go np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie bankowej. Przy odrobinie determinacji, może on też stanowić wstęp do wybranych funduszy inwestycyjnych, jak te oferowane przez PKO Bank Polski.

Przy inwestowaniu małych kwot kluczowa jest cierpliwość. Deponując pierwsze środki w dowolnym instrumencie, warto poczekać, aż odsetki zaczną się nawarstwiać, przynosząc coraz bardziej widoczne korzyści. Do tego potrzeba nie tyle miesięcy, co lat. Przy inwestowaniu ważna jest też systematyczność. Gromadząc z czasem nową pulę wolnych oszczędności, warto kreatywnie szukać sposobów na ich zainwestowanie. Może warto założyć nową lokatę, która w danej chwili ma lepsze oprocentowanie? A może pojawiły się stabilne i godne zaufania nowe fundusze inwestycyjne na korzystnych warunkach? Im więcej małych kwot nawet rzędu kilkuset złotych, które rozlokowane są w różnych miejscach, tym lepiej.

W co zainwestować 1000 zł?

Podobnie jak 500 złotych, tak i 1000 złotych to dobry wstęp do inwestowania. Co więcej, rośnie tutaj grono instrumentów, które mogą pozwalać na skorzystanie dzięki minimalnemu limitowi obejmującemu właśnie sumy nie mniejsze niż czterocyfrowe.

Warto dokładnie zapoznać się z bieżącą ofertą funduszy inwestycyjnych, spoglądając także np. na obligacje. W tej kategorii początkujący inwestor może skłonić się zarówno ku obligacjom Skarbu Państwa, jak i tym należącym do spółek prywatnych. Ich zakupu można dokonać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym poprzez np. giełdę lub bezpośredniego sprzedającego. Stopa zwrotu z danej obligacji to wartość trudna do uśrednienia – z tego względu istnieją proste matematyczne wzory na opłacalność danej inwestycji.

Często okazuje się, że w skali roku mądrze zdeponowane oszczędności w obligacjach mogą przynosić większe korzyści od lokat, sięgając wartości bliskich 10%. 1000 złotych to dobry wstęp do przygody z takimi narzędziami inwestycyjnymi.

W co zainwestować 5000 zł?

5000 złotych to pula oszczędności, która daje już pełną swobodę wyboru narzędzi do przemyślanego i długoterminowego inwestowania. W tym przypadku skłonić można się zarówno ku podstawowym kontom i lokatom oszczędnościowym, jak i obligacjom lub kolejnemu popularnemu instrumentowi – akcjom giełdowym.

Lokowanie swoich oszczędności w ten obszar warto poprzedzić wnikliwym zapoznaniem się z realiami rynków finansowych. Giełda to środowisko najbardziej wrażliwe na tąpnięcia i wahania w gospodarce, gdzie nawet największe oraz najstabilniejsze podmioty mogą notować nagłe spadki.

Kluczowe jest inwestowanie długoterminowe i postawienie na akcje dobrze prosperujących firm lub korporacji z interesującymi perspektywami na przyszłość. Kupno akcji obliguje też do regularnego monitorowania notowań giełdowych danej firmy. Niekiedy może się okazać, że lepiej sprzedać posiadane akcje i nie ryzykować, gdyż np. firma z danego sektora wpadła w recesję lub chyli się ku upadkowi po latach hossy. W innych sytuacjach należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż najlepsze może być dopiero przed nami.

Aby inwestować na giełdzie niezbędne jest konto maklerskie. Jego wybór może mieć duże znaczenie, gdyż różnią się one prowizją, dostępnymi rynkami czy opłatą za prowadzenie konta. W celu wybrania najlepszego warto skorzystać z rankingu kont maklerskich.

Ile można zyskać, inwestując małe kwoty?

Chcąc inwestować małe sumy, wiele osób jako argument decydujący traktuje aspekt potencjalnej stopy zwrotu. Tę kwestię trudno opisać jednym zdaniem. Potencjalne korzyści z inwestycji zależą bezpośrednio od rodzaju danego instrumentu, gdzie tylko część z nich pozwala na łatwe szacunki.

Możemy tego od ręki dokonać w przypadku kont oszczędnościowych lub lokat inwestycyjnych, sprawdzając, ile dodatkowych środków przyniesie np. oprocentowanie 8% w skali roku. Skalę zysku łatwo poznamy też przy obligacjach, o ile wypełnimy uniwersalny wzór matematyczny stopy zwrotu. Co innego w przypadku funduszy inwestycyjnych lub akcji giełdowych. Tutaj skalę korzyści oszacować można tylko z dużą dozą ostrożności, patrząc na bieżącą sytuację na rynkach, która może diametralnie zmienić się już za kilka dni. Instrumenty te są oparte na większym ryzyku i tajemniczości, jednak to właśnie one mogą przynosić relatywnie najwięcej zysku. Oczywiście przy odrobinie szczęścia.

Bezpieczne inwestowanie małych kwot – na co uważać, żeby nie stracić?

Chcąc inwestować bezpiecznie i rozważnie, warto pamiętać o zestawie kilku ważnych zasad, które powinny przyświecać nam niezależnie od kwoty.

  • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – lokuj środki w różne instrumenty finansowe.
  • Zaczynaj od rozwiązań najmniej ryzykownych jak np. obligacje Skarbu Państwa.
  • Inwestuj tylko wtedy, gdy zabezpieczyłeś wcześniej środki na tzw. czarną godzinę.
  • Pamiętaj o inwestowaniu regularnym, aby jak najwięcej oszczędności pracowało na zysk.

Czy istnieją inwestycje z pewnym zyskiem?

Najczęściej wybierane i najpowszechniejsze instrumenty inwestycyjne to z reguły najpewniejszy zysk. Ich oprocentowanie nie jest imponujące w skali miesiąca, ale po upływie lat przynosi wyraźne pomnożenie kapitału. Podobnie mogą działać np. obligacje skarbowe i niektóre fundusze inwestycyjne.

Należy przy tym pamiętać, że gospodarka to organizm silnie nieprzewidywalny. Zawirowania takie, jakie uderzyły w nas w 2020, 2021 czy 2022 roku, potrafią brutalnie nadszarpnąć kondycję nawet niegdyś tak teflonowych narzędzi jak lokaty. Te w czasie rekordowo niskiego oprocentowania co prawda dalej mogły przynieść zysk, ale był on mniej niż symboliczny. Ten przykład dowodzi, że nie warto postrzegać instrumentów inwestycyjnych w kategoriach pewnego zysku. Lepiej przyjąć miarę możliwie najmniejszego ryzyka i najniższej podatności na zawirowania w gospodarce.

5/5 - (1 vote)