Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej – na czym polega?

Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej – na czym polega?

27 stycznia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Restrukturyzacja zadłużenia to jeden ze sposobów na uniknięcie problemów finansowych. W wielu przypadkach może pomóc w spłacie lub odzyskaniu płynności finansowej. 

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia i co obejmuje?

Restrukturyzacja zadłużenia, zwana również restrukturyzacją kredytu to po prostu zmiana warunków zawartych w umowie. Na wniosek kredytobiorcy dokonuje się modyfikacji, które muszą zostać zatwierdzone przez kredytodawcę. Celem tego działania jest dostosowanie warunków spłaty do nowej sytuacji, która związana jest zazwyczaj z problemami finansowymi osoby spłacającej kredyt. Osoba, która nie jest zdolna do terminowej spłaty zobowiązania, może wnieść o wyznaczenie nowego harmonogramu spłat, wydłużenie okresu kredytowania czy ustalenie tzw. rat balonowych (raty są niższe, gdy kredytobiorca nie ma płynności i wzrosną, gdy płynność finansowa powróci). 

W zależności od postanowień pomiędzy bankiem a kredytobiorcą można ustalić dwa rodzaje obowiązywania nowej umowy. Pierwsza z nich obejmuje cały pozostały termin spłaty. Druga jest tymczasowa, która obejmuje działania okresowe, których celem jest uregulowanie bieżącego stanu finansowego. Charakteryzowana pomoc może mieć różną formę, w zależności od kondycji finansowej czy rodzaju kłopotów. Warto pamiętać, że aby złożyć poprawy wniosek o restrukturyzację, należy w sposób rzetelny przedstawić swoją sytuację finansową. Wskutek nieścisłości, które zawarte zostały we wniosku, bank może odrzucić wniosek. 

Dlaczego restrukturyzacja kredytu może pomóc?

W wielu przypadkach restrukturyzacja zadłużenia postrzegana jest jako ostatnia szansa na uniknięcie poważnych kłopotów finansowych. Gdy w aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy nie jest on w stanie pozwolić sobie na regularną spłatę zadłużenia i traci płynność finansową, wówczas należy podjąć jak najszybsze działania. Pozwoli to uniknąć wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Oczywiście niektóre banki naliczają dodatkowe koszty związane z procesem restrukturyzacji, niemniej jest to lepsze wyjście niż zmaganie się z wierzycielami. Ponadto restrukturyzacja często jest wynikiem nieoczekiwanych wydarzeń w życiu kredytobiorcy. 

O czym warto pamiętać, decydując się na restrukturyzację kredytu? 

Przed ustaleniem warunków dotyczących restrukturyzacji należy wziąć pod uwagę nie tylko pozytywne czynniki, ale również negatywne. W zależności od banku i rodzaju podpisanej umowy, restrukturyzacja wiąże się z dodatkowymi kosztami. W tym przypadku zarówno wydłużenie okresu spłaty, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych będzie wiązać się z wyższymi odsetkami. Bank przed podpisaniem umowy z kredytobiorcą przedstawia różne oferty, dlatego warto rozważyć wybór tej, która najmniej obciąży budżet.

Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji zadłużenia należy również dokładnie przeanalizować umowę podpisaną z bankiem. To bardzo istotne szczególnie w przypadku tzw. wakacji kredytowych czy regulaminu dotyczącego naliczania karnych odsetek.

Koszt restrukturyzacji kredytu

Nie da się jednoznacznie określić, ile dokładnie kosztuje restrukturyzacja kredytu bankowego. Wszystko zależy od wybranej opcji, jak również indywidualnej polityki banku. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że bank musi poświęcić na przeprowadzenie całej operacji czas, dlatego naliczy sobie za to odpowiednią opłatę. Za sam wniosek o restrukturyzacje kredytu banki z reguły nie naliczają żadnych dopłat. Do kosztów restrukturyzacji zalicza się głównie opłatę za wykonanie aneksu do umowy kredytowej oraz przeprowadzenie inspekcji bankowej, zwykle jednak jest to niewielka kwota od 50 do 100 zł.

Jak ubiegać się o restrukturyzację? 

Eksperci wskazują, że wniosek o restrukturyzację należy złożyć najszybciej, gdy pojawią się pierwsze objawy kłopotów finansowych. Większość banków na swojej oficjalnej stronie umieszcza obowiązujący formularz dotyczący wniosku o restrukturyzację. Zazwyczaj wymagane są podstawowe dane, w tym dane umowy kredytowej. Niektóre banki wymagają od razu we wniosku wskazanie preferowanego sposobu refinansowania kredytu. Konieczne będzie również podanie powodu, dla którego dana osoba wnioskuje o restrukturyzację. Dokument ten powinien być dostarczony do wskazanego oddziału. Po zapoznaniu się z nim bank skontaktuje się i poinformuje o podjętej decyzji lub zaprosi kredytobiorcę na dodatkowe spotkanie, gdzie zostaną zaprezentowane szczegóły umowy. Warto przygotować się do wizyty, dysponując dokumentami takimi jak potwierdzenie bieżącej sytuacji finansowej, zaświadczenia od lekarzy, gdy dana osoba ma problemy ze zdrowiem wpływające na spłatę czy zaświadczenia będące udokumentowaniem innych długów. W rozmowie z bankiem może pomóc Rzecznik Finansowy lub lokalny (np. powiatowy) rzecznik konsumentów. To ważne szczególnie gdy kredytodawca nie reaguje na wniosek dotyczący restrukturyzacji. 

Najgorszym rozwiązaniem, które można wybrać w przypadku problemów finansowych, jest jednoczesne zaniechanie spłaty oraz zerwanie kontaktu z wierzycielami. Instytucje takie, jak bank chcą dojść do porozumienia, aby odzyskać pożyczone środki. Działanie to może wyłącznie zaszkodzić kredytobiorcy i wiązać się z kolejnymi etapami egzekucji zadłużenia, takimi jak działania komornicze. Bez kontaktu z kredytodawcą nie można zamrozić rat czy okresu spłaty. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w umowie może prowadzić do naliczania odsetek karnych. Wpływa to również negatywnie na historię kredytową. 

Restrukturyzacja zadłużenia ma na celu polepszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy. Dzięki zmianom zawartym w umowie dana osoba ma szansę na porozumienie w sprawie dalszej spłaty bez ponoszenia konsekwencji prawnych związanych z zaniechaniem. Eksperci wskazują, że w momencie pojawienia się pierwszych oznak związanych z brakiem płynności finansowej, należy podjąć jak najszybsze działania zmierzające do restrukturyzacji. 

Czy restrukturyzacja kredytu wpływa na zdolność kredytową?

Restrukturyzacja kredytu może wpłynąć na zdolność kredytową dłużnika. W przypadku restrukturyzacji kredytu, dłużnik zazwyczaj zgadza się na zmianę warunków kredytu, takich jak wydłużenie okresu spłaty, zmiana wysokości rat czy oprocentowania. Te zmiany mogą mieć wpływ na obliczanie zdolności kredytowej dłużnika przez banki, ponieważ będą one wprowadzać zmiany w wysokości miesięcznych rat czy całkowitym koszcie kredytu.

Oczywiście nie zawsze restrukturyzacja kredytu musi negatywnie wpływać na zdolność kredytową dłużnika, ponieważ w wyniku restrukturyzacji, dłużnik może uzyskać niższe raty czy oprocentowanie, co pozwoli mu na lepsze radzenie sobie z obciążeniem finansowym. Warto jednak pamiętać, że restrukturyzacja kredytu powinna być dokładnie przeanalizowana przez dłużnika i jego doradcę finansowego, aby upewnić się, że jest to rozwiązanie najlepsze dla jego sytuacji finansowej.

Bank odmawia restrukturyzacji zadłużenia – jakie alternatywy?

Jeśli bank odmówi restrukturyzacji zadłużenia, kredytobiorca powinien rozważyć inne alternatywne rozwiązania. Oto kilka opcji, które można rozważyć:

  1. Negocjacje z wierzycielem – jeśli bank odmówił restrukturyzacji, nie oznacza to, że negocjacje z wierzycielem są skazane na porażkę. Możliwe, że uda się uzyskać bardziej korzystne warunki spłaty zadłużenia.
  2. Konsolidacja długów – rozważenie połączenia kilku kredytów w jeden, z niższą miesięczną ratą. Konsolidacja długów pozwala na uporządkowanie finansów i lepszą kontrolę nad spłatą zadłużenia.
  3. Umorzenie długu – jeśli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, może skorzystać z programów pomocowych, takich jak umorzenie części długu przez państwo.
  4. Sprzedaż nieruchomości – jeśli posiadasz nieruchomość, która nie jest już potrzebna lub jest trudna do utrzymania, możesz rozważyć jej sprzedaż w celu spłaty długu.
  5. Poradnictwo dla osób zadłużonych – skorzystanie z poradnictwa dla osób zadłużonych pozwoli na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej i znalezienie najlepszego rozwiązania dla konkretnej sytuacji.
  6. Pożyczka dla zadłużonych – to ryzykowne rozwiązanie ale może być też ostatnią deską ratunku, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na spłatę zadłużenia. Warto jednak zastosować je tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nasza sytuacja finansowa poprawi się w niedługiej przyszłości i będziemy w stanie poradzić sobie z płynnością finansową przy nowych zobowiązaniach.
5/5 - (1 vote)