List mazalny – czym jest kwit mazalny i jak go otrzymać?

 List mazalny – czym jest kwit mazalny i jak go otrzymać?

14 listopada 2022 0 By Aleksander Czarnecki

List mazalny, nazywany także kwietem mazalnym, to jeden z rodzajów dokumentów wystawianych przez banki, w celu wykreslenia hipoteki z księgi wieczystej. W dzisiejszym wpisie przybliżymy to, czym dokładnie charakteryzuje się taki list, jakie jest jego znaczenie, a także w jakich okolicznościach możliwe jest jego uzyskanie. Jak się bowiem okazuje, list mazalny wystawiany jest tylko w pewnych, szczególnych okolicznościach.

Co to jest list mazalny?

List mazalny to dokument, jaki może wystawić bank, a także każda inna strona, na rzecz której ustanowiona była hipoteka. Skutkiem wystawienia kwitu mazalnego jest wymazanie hipoteki z księgi wieczystej, co oznacza przekazanie pełni praw do niej właścicielowi nieruchomości. Jest on zatem swojego rodzaju potwierdzeniem, iż zobowiązanie, które było zabezpieczone hipoteką zostało spłacone.

Listy mazalne najczęściej wystawiane są przez banki. Warto jednak podkreślić, że uprawnione do wystawienia takiego dokumentu są także:

 • firmy, które udzielają pożyczek pod hipotekę
 • gminy korzystające z urzędowego zabezpieczenia hipotecznego
 • Skarb Państwa, jeśli sąd ustanowił zabezpieczenie hipoteczne
 • osoby prywatne na rzecz których wystawiona została hipoteka

Wystawienie listu mazalnego jest obowiązkiem wierzyciela, jeśli dłużnik spłacił swoje zobowiązanie i zwrócił się do niego z takim wnioskiem. Nie może on zostać wystawiony w formie elektronicznej – musi mieć zawsze formę pisemną.

Jakie informacje zawiera list mazalny?

Banki i instytucje zazwyczaj wystawiają listy mazalne automatycznie po zaspokojeniu danego zobowiązania (jeśli tak się nie dzieje, możliwe jest złożenie odpowiedniego wniosku – o czym za chwilę). Prawidłowo sporządzony list mazalny powinien zawierać informacje takie, jak:

 • wyszczególnienie nieruchomości, której dotyczy dokument (numer księgi wieczystej i adres)
 • wyszczególnienie zaspokojonego zobowiązania (np. numer umowy kredytowej)
 • rodzaj hipoteki
 • wyszczególnienie docelowego odbiorcy listu
 • potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązań, których zabezpieczeniem była hipoteka
 • wyrażenie zgody przez wierzyciela na usunięcie z księgi wieczystej nieruchomości informacji o hipotece
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia takiego dokumentu

W przypadku, gdy wystawcą listu nie jest bank, podpis osoby uprawnionej powinien być poświadczony notarialnie.

List mazalny – jak uzyskać? 

Choć zazwyczaj banki same wystawiają listy mazalne po zakończeniu danego zobowiązania, warto pamiętać, iż przysługuje nam prawo do złożenia wniosku o wystawienie tego dokumentu. Warto skorzystać z niego wtedy, gdy pomimo upłynięcia dłuższego czasu od spłaty kredytu hipotecznego nadal nie uzyskaliśmy listu mazalnego. Wniosek taki powinien zawierać następujące informacje:

 • Wyszczególnienie zobowiązania, którego dotyczy (np. numer umowy kredytowej)
 • Numer księgi wieczystej
 • Uzasadnienie złożenia wniosku (np. całkowita spłata zobowiązania)
 • Sposób i miejsce odbioru listu mazalnego (w oddziale banku / pod naszym adresem)

Dodatkowe informacje, jakie warto podać dla ułatwienia kontaktu to nasz numer telefonu i/lub adres e-mail. Dane te nie są, co prawda, wymagane przepisami prawa, ale mogą znacznie ułatwić rozwiązanie ewentualnych wątpliwości. 

Ile się czeka na list mazalny? 

W przypadku większości banków, dokument ten wystawiany jest automatycznie po spłaceniu danego zobowiązania przez dłużnika i zaspokojeniu hipoteki. W takich przypadkach bank w stosunkowo szybkim tempie przesyła taki list do klienta, lub informuje o możliwości jego odbioru w konkretnej placówce.

Możliwe jest także, że czas oczekiwania na list mazalny z różnych przyczyn się wydłuży. Zdarzyć się tak może między innymi, gdy jego wystawcą jest instytucja, która na codzień nie zajmuje się hipotekami.

Zazwyczaj jednak list mazalny wystawiany jest w ciągu 2-4 tygodni od momentu zakończenia zobowiązania. W przypadku, gdy pomimo upłynięcia tego terminu nadal nie otrzymaliśmy odpowiedniego dokumentu, warto zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o jego wystawienie. Aby wniosek taki był skuteczny, wystarczy jedynie, że będzie zawierał wszystkie punkty wymienione w poprzednim akapicie niniejszego tekstu.

Co zrobić z listem mazalnym?

Po uzyskaniu listu mazalnego po spłacie kredytu hipotecznego należy przeprowadzić kilka kroków, aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej danej nieruchomości.

 1. Udaj się do wydziału ksiąg wieczystych i złóż w sądzie odpowiedni wniosek, używając formularza KW-WYPIS.
 2. Dołącz list mazalny do wniosku o wykreślenie hipoteki.
 3. Wnieś opłatę sądową w wysokości 100 zł.

Koszt listu mazalnego w 2022 roku

Kwit mazalny powinien zostać wystawiony automatycznie przez bank, a co za tym idzie nie powinien wiązać się z żadnym dodatkowymi kosztami. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że musimy wnioskować o uzyskanie listu mazalnego na własną rękę, opłaty nie powinny przekroczyć 50 zł. Zaś opłata sądowa za wniosek o usunięcie hipoteki to zwykle 100 zł.

Czy list mazalny ma termin ważności?

List mazalny nie ma terminu ważności. Ważne jednak, żeby jego treść była zgodna ze stanem faktycznym, dlatego najlepiej przystąpić do usunięcia hipoteki z nieruchomości od razu po jego otrzymaniu.

4.8/5 - (17 votes)