Konto bez komornika – jak i gdzie założyć?

Konto bez komornika – jak i gdzie założyć?

23 grudnia 2022 0 By Aleksander Czarnecki

Jeśli masz problem z komornikiem, pamiętaj, że istnieją również inne opcje, takie jak konta oszczędnościowe lub lokaty, które mogą być dostępne dla osób z komornikiem. Ważne jest, aby szukać rozwiązań, które pozwolą Ci zabezpieczyć swoje finanse i umożliwią Ci prowadzenie sprawnego gospodarowania swoimi pieniędzmi.

Konto bez komornika w Polsce – czy to możliwe?

Niestety, nie jest to możliwe. W Polsce komornik ma prawo do egzekucji należności zarówno z ruchomości, jak i z nieruchomości oraz z rachunków bankowych dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik ma konto bankowe, komornik może zająć jego środki zgromadzone na tym koncie.

Jedyną możliwością, aby uniknąć zajęcia konta przez komornika, jest zamknięcie konta przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego lub przeniesienie środków na inne konto, na przykład konto w banku zagranicznym. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może być traktowane jako ukrywanie majątku i skutkować konsekwencjami prawnymi.

Czy można ukryć konto bankowe przed komornikiem?

Nie jest możliwe całkowite ukrycie konta bankowego przed komornikiem. Jeśli osoba ma zaległości finansowe, komornik może uzyskać nakaz zajęcia jej rachunku bankowego w celu pokrycia długów. Są jednak sposoby na przeniesienie pieniędzy do konta założonego za granicą do którego komornik nie ma dostępu.

W jaki sposób komornik wyszukuje konta bankowe (system OGNIVO)

Komornik może wyszukać konta bankowe za pomocą systemu OGNIVO (Ogólnopolski Główny System Informacyjny Ochrony Wierzytelności). Jest to elektroniczny system, który umożliwia komornikom śledzenie rachunków bankowych dłużników i odnajdywanie środków na ich kontach.

Aby skorzystać z systemu OGNIVO, komornik musi mieć uprawnienia do dostępu do niego. W tym celu musi posiadać specjalny certyfikat, który umożliwia mu dostęp do systemu. Kiedy komornik ma już dostęp do OGNIVO, może wyszukiwać konta bankowe dłużników, wprowadzając ich dane osobowe lub numer PESEL. System umożliwia także wyszukiwanie kont za pomocą innych danych, takich jak numer rachunku czy nazwa banku.

System OGNIVO jest używany przez komorników do wyszukiwania rachunków bankowych dłużników i odnajdywania na nich środków, które mogą być przeznaczone na spłatę długów. Jeśli masz problem z komornikiem i chcesz uniknąć zajęcia swoich kont bankowych, warto rozważyć założenie konta bez komornika w banku, który nie jest objęty systemem OGNIVO. Możesz także skontaktować się z organizacjami pozarządowymi, które mogą pomóc Ci znaleźć rozwiązanie dla Twoich problemów z komornikiem.

Konto bez komornika zagranicą

Założenie konta bankowego za granicą może być jednym ze sposobów na ochronę swoich oszczędności przed komornikiem, jeśli osoba ma zaległości finansowe w Polsce. Warto jednak pamiętać, że komornik może uzyskać nakaz zajęcia rachunku bankowego za granicą, jeśli osoba ma zadłużenie wobec wierzyciela z Polski.

Przed podjęciem decyzji o założeniu konta bankowego za granicą należy dokładnie zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju oraz z warunkami, jakie stawia bank, w którym chce się założyć rachunek. Należy też pamiętać, że założenie konta za granicą wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za prowadzenie konta czy przelewy międzynarodowe.

Przed założeniem konta za granicą należy też pamiętać o kilku innych ważnych kwestiach, takich jak:

  • Znajomość języka obcego: Zanim zdecydujesz się na założenie konta za granicą, upewnij się, że będziesz w stanie porozumieć się z bankiem oraz innymi instytucjami.
  • Zrozumienie prawa obowiązującego w danym kraju: Prawo różni się w różnych krajach, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie obowiązki i prawa ma osoba założycielka konta za granicą.
  • Zabezpieczenie swoich danych: Zanim zdecydujesz się na założenie konta za granicą, upewnij się, że bank, w którym chcesz je założyć, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych i finansowych.

Sposoby na konto bez komornika w Polsce

W Polsce istnieją jednak pewne sposoby na ochronę swoich oszczędności przed komornikiem. Oto kilka możliwości:

  • Warto pamiętać, że komornik musi pozostawić na koncie 75% minimalnej krajowej (2257 zł)
  • Można spróbować przenieść swoje pieniądze na konto w Revolucie, które jest poza systemem OGNIVO.
  • Przelanie pieniędzy na karty prepaid lub karty podarunkowe do sklepów
  • Złożenie wniosku o zawieszenie egzekucji komorniczej: Osoba może złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej, jeśli spełnia określone warunki, takie jak np. brak możliwości spłaty zadłużenia w krótkim czasie. W takim przypadku komornik nie może dokonać zajęcia rachunku bankowego ani innych dóbr osoby zadłużonej.
  • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości: Jeśli osoba nie jest w stanie spłacić swoich długów, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku sąd orzeknie upadłość osoby zadłużonej i powoła syndyka, który zajmie się zarządzaniem jej majątkiem i spłatą jej długów. W takiej sytuacji komornik nie może dokonać zajęcia rachunku bankowego ani innych dóbr osoby upadłej, ponieważ syndyk jest odpowiedzialny za spłatę jej długów.

Jeśli osoba chce ukryć swoje konto bankowe przed komornikiem, powinna pamiętać, że takie działanie jest nielegalne i może skutkować odpowiedzialnością karną. Zamiast tego lepiej skorzystać z legalnych sposobów ochrony swoich oszczędności, takich jak złożenie wniosku zawieszenie egzekucji komorniczej. Warto też zasięgnąć porady prawnej, aby dowiedzieć się, jakie inne możliwości ochrony swoich oszczędności przed komornikiem istnieją w danym przypadku.

4.5/5 - (2 votes)