Konsekwencje rozdzielności majątkowej przy ubieganiu się o kredyt i jego spłacie.

Konsekwencje rozdzielności majątkowej przy ubieganiu się o kredyt i jego spłacie.

27 kwietnia 2020 0 By Aleksander Czarnecki

Mawiają, że kredyt bardziej łączy niż instytucja małżeńska. Nie zawsze jednak jeden z małżonków musi odpowiadać za zobowiązania drugiego. Wyjaśniamy zależności, jakie dotyczą zagadnień rozdzielność majątkowa a kredyt. Jakie korzyści i wady ma rozdzielność, jeśli chodzi o kredyty w małżeństwie?

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Żeby dobrze zrozumieć wyjaśnienia dotyczące rozdzielności majątkowej, warto na wstępie przypomnieć, czym jest wspólnota majątkowa. Ta powstaje w momencie zawarcia małżeństwa, gdy narzeczeni nie zdecydują się na podpisanie intercyzy. W przypadku rozdzielności można rozróżnić dwa jej rodzaje. O umownej mówimy wtedy, gdy małżonkowie podpisują akt notarialny dobrowolnie, zgadzając się na rozdzielenie majątku i posiadanie dwóch odrębnych majątków.

Przymusowa rozdzielność majątkowa dotyczy sytuacji, w której jedna ze stron nie chce zgodzić się na podział majątków i może do niej dojść na skutek istotnych powodów, takich jak np. trwonienie majątku przez jednego z małżonków, brak gospodarności czy brak pomocy w pomnażaniu wspólnego majątku. Umowa między małżonkami ustanawiająca rozdzielność majątkową może zostać zawarta zarówno przed aktem małżeństwa, czyli przez narzeczonych, jak i w czasie trwania małżeństwa. To intercyza, ale trzeba pamiętać, że ta umowa majątkowa nie musi tyczyć się wyłącznie rozdzielności. W ramach intercyzy może dojść także do rozszerzenia wspólności majątkowej albo jej ograniczenia. Chodzi o dysponowanie majątkiem.

Według zapisu art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy oraz ten nabyty potem. Oddzielenie budżetów od siebie rodzi pewne konsekwencje względem zaciągania zobowiązań finansowych.

Jakie są zależności: rozdzielność majątkowa a kredyt?

Odrębność majątków w małżeństwie ma wpływ na zaciąganie zobowiązań w instytucjach finansowych. Zależności, jeśli chodzi o rozdzielność majątkowa a kredyt, dotyczą przede wszystkim zaciągania oraz spłaty kredytów gotówkowych.

Zaciąganie zobowiązania

Intercyza zapewniająca rozdzielność majątkową ma wpływ na zdolność kredytową konsumenta. Małżonkowie, którzy zawarli intercyzę, w zależności od wysokości zarobków mogą mieć niższą zdolność kredytową, gdyż jest ona rozpatrywana jednoosobowo. W przypadku małżeństwa bez rozdzielności o kredyt można ubiegać się razem, zapewniając większy dochód łączny. Często oznacza to możliwość ubiegania się o wyższą kwotę kredytu konsumenckiego. Ma to więc spore znaczenie przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny, który jak wiadomo, jest kredytem wysokokwotowym. Warto wiedzieć, że do kredytu mieszkaniowego małżonkowie, którzy spisali intercyzę, będą musieli dostarczyć większą ilość dokumentów i zetkną się z większym zakresem formalności.

Jako że temat rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny wzbudza największe zainteresowanie, głównie z uwagi na popularność hipoteki, trzeba wymienić sposoby na zaciągnięcie tego rodzaju kredytu. Małżeństwo z rozdzielnością majątkową może wziąć kredyt razem, jednak muszą przy tym ustalić warunki dotyczące własności nieruchomości. Będą poddani indywidualnej weryfikacji w ramach oceny zdolności kredytowej. Jeśli to żona zaciągnie kredyt, nieruchomość będzie formalnie należała do niej. Jeśli hipotekę zaciągnie mąż, to sytuacja będzie odwrotna. Poprzez brak wspólnoty majątkowej w małżeństwie trudniej uzyskać raty w postaci malejących. Do takowych niezbędna jest większa zdolność kredytowa, wyliczana na podstawie pierwszej, najwyższej raty.

Spłata zobowiązań małżonka

Często rozważania oscylujące wokół tematu rozdzielność majątkowa a kredyt koncentrują się na ochronie małżonka przed długami. Faktycznie bowiem intercyza  pozwala wykluczyć z odpowiedzialności do spłaty długu jednego z małżonków, gdy zobowiązanie zaciągnęła druga osoba. Z jednej strony nie odpowiadają za nieswoje długi, z drugiej do kredytu nie jest konieczna zgoda współmałżonka. Od braku odpowiedzialności za długi małżonka są jednak wyjątki! Gdy pieniądze z kredytu zostały przeznaczone na potrzeby życia codziennego małżeństwa, oboje z małżeństwa odpowiadają za spłatę zobowiązania. 

Skutkiem rozwodu małżeństwa, które podpisało intercyzę, jest indywidualna spłata zobowiązań. Każdy z małżonków reguluje zaciągnięty przez siebie kredyt. Co do kredytu hipotecznego, znaczenie ma to, przez kogo został zaciągnięty. Eksmałżonkowie będący kredytobiorcami hipoteki solidarnie odpowiadają za spłatę zobowiązania.

Zawarcie intercyzy po zaciągnięciu kredytu 

Zdarza się, że małżonkowie decydują o ustanowieniu rozdzielności majątkowej już w czasie trwania małżeństwa, gdy mają jakieś wspólne zobowiązania. W tym przypadku na małżonkach ciąży obowiązek solidarnej spłaty. Powinni więc równo rozłożyć raty kredytowe.

Zniesienie rozdzielności majątkowej a kredyt

Małżeństwo, które chciałoby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu lub wnioskować o wysoką jego kwotę, może zdecydować się na zniesienie rozdzielności majątkowej. Można to zrobić poprzez zawarcie nowej umowy. Między małżonkami powstaje automatycznie wspólność ustawowa.