Kim jest gwarant i na czym polega pożyczka z gwarantem- zalety i zagrożenia.

Kim jest gwarant i na czym polega pożyczka z gwarantem- zalety i zagrożenia.

16 kwietnia 2020 0 By Aleksander Czarnecki

Żyrant, gwarant, albo jeszcze inaczej poręczyciel. To osoba, która może pomóc w uzyskaniu pożyczki. Kim jest i na czym polega pożyczka z gwarantem? Jakie są zalety takiego finansowania, a jakie zagrożenia?

Jakie konsekwencje generuje pożyczka z gwarantem?

Zasady, w oparciu o które udzielana jest pozabankowa pożyczka z gwarantem, są nieco inne od tych, jakie znamy ze standardowych chwilówek. Nie obejdzie się bez kogoś, kto potwierdzi możliwość spłaty zobowiązania. Firma pożyczkowa w sytuacji, gdy nie ma gwarancji, że pożyczkobiorca będzie w stanie samodzielnie uregulować dług, wymaga zapewniania, że odzyska pożyczane pieniądze. Gwarant to osoba, która ma pewne obowiązki. Jeśli pożyczkobiorca z jakiegoś powodu nie dokona płatności, to gwarant jest odpowiedzialny za uregulowanie zaległej raty. Dzieje się tak również, gdy dojdzie do bankructwa, śmierci pożyczkobiorcy. Musi zatem dokonać płatności wynikających z odsetek i innych roszczeń. W momencie, gdy gwarant nie będzie mógł tego dokonać, jego majątek zostanie zajęty przez komornika.

Obowiązki i prawa gwaranta

W momencie podpisania umowy gwarant deklaruje odpowiedzialność za całą wysokość długu wobec pożyczkodawcy. Dopiero gdy dojdzie do uregulowania należności za dłużnika, poręczyciel uzyskuje prawo do dochodzenia należności od osoby, której pożyczkę poręczał. Może tego dokonać na drodze polubownej albo sądowej, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. O tym, jak gwarant może odzyskać pieniądze, traktują regulacje zawarte w Kodeksie Cywilnym. Poręczyciel powinien poinformować dłużnika o uregulowaniu jego wierzytelności. W przeciwnym razie nie będzie mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy. Jak widać, pożyczka z gwarantem to obowiązki, ale także prawa dla gwaranta. 

Kto może być dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki z gwarantem?

Na ogół w ofercie chwilówek online z dodatkowym zabezpieczeniem pojawia się oddzielna pożyczka z gwarantem bez nieruchomości. Oznacza to, że nie ma konieczności dodatkowego zabezpieczenia. Wystarczy gwarant, a majątek, np. w postaci nieruchomości nie jest uznawany jako zastaw. Może zostać nim osoba, która:

  • spełni określone kryterium wieku,
  • wykaże brak problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości,
  • jest stabilna finansowo,
  • ufa pożyczkobiorcy.

W jaki sposób jest dostępna pożyczka z gwarantem online?

Przez internet można uzyskać nie tylko szybkie chwilówki bez dodatkowego zabezpieczenia. Konsument zainteresowany wzięciem pożyczki na oświadczenie z poręczycielem, po znalezieniu odpowiedniej oferty, powinien wskazać, ile pieniędzy chce pożyczyć i na jaki okres. Wprowadza swoje dane i podpisuje wniosek online. Następnie otrzymuje link do wniosku, który powinien wypełnić gwarant. Osoba, która ma nim zostać, powinna uzupełnić swoje dane. Należy pamiętać, że to jej sytuacja finansowa będzie podstawą przy udzielaniu pożyczki. Finalnie pozostaje już tylko akceptacja oferty przez pożyczkobiorcę i gwaranta, a następnie wypłata środków w formie uzgodnionej z pożyczkodawcą.

W niektórych przypadkach pożyczka z gwarantem online trafia najpierw do gwaranta. Co to oznacza? W celu zapobiegania oszustwom, a także dla upewnienia się, że gwarant ma świadomość swoich obowiązków, pożyczkobiorcy decydują się na przelewanie pieniędzy na konto gwaranta. Ten z kolei ma obowiązek przekazania ich właściwemu pożyczkobiorcy. Może tego dokonać przelewem bankowym, czekiem bądź gotówką. 

Jakie ryzyko niesie pożyczka z gwarantem online?

Korzystając z pożyczki z gwarantem, trzeba szczególnie przyjrzeć się ofercie oraz przemyśleć słuszność zaciągania nowego zobowiązania. Nawet atrakcyjna pożyczka z gwarantem bez nieruchomości może być źródłem problemów. Najważniejsze to unikanie:

  • Pośpiechu, bo to zły doradca. W każdym przypadku warto na chłodno porównać oferty, sprawdzając wszystkie warunki, nawet te zapisane drobnym drukiem. Na początku przyda się ranking pożyczek z gwarantem, aby poznać wszystkie dostępne oferty pożyczkowe bez ryzyka.
  • Niedomówień. Jeśli któryś z aspektów oferty jest niezrozumiały, należy dopytać o szczegóły przedstawiciela firmy pożyczkowej. Ponadto gwarant powinien zostać poinformowany o skutkach zaciąganego zobowiązania i jego obowiązkach.
  • Pochopnej decyzji. Nawet jeśli gotówka jest pilnie potrzebna, nie należy działać pod wpływem impulsu. Nie warto też polegać na doświadczeniach znajomych. Ich sytuacja finansowa może być inna. 

Zagrożenia, jakie generuje internetowa pożyczka z gwarantem, wynikają z jej szerokiej dostępności. Łatwo wypełnić wniosek. Gwarant może dopełnić formalności również online. W ten sposób łatwo się zadłużyć, a także narobić sobie problemów społecznych. Relacje z gwarantem na wypadek przejęcia przez niego obowiązku spłaty pożyczki na pewno ulegną pogorszeniu.

Jakimi zaletami wyróżnia się pożyczka z gwarantem?

Omawiając pożyczki z poręczycielem, należy wskazać również ich zalety. Nie można zapomnieć, że chwilówka z gwarantem może wspomóc sytuację osoby, która nie ma dobrej historii kredytowej. Bez wątpienia pożyczka dla zadłużonych z gwarantem jest przydatna dla osób, których zdolność kredytowa nie pozwala na skorzystanie ze standardowej oferty. Ta specjalna może wspomóc osobę z aktywnymi zadłużeniami, pozwalając jej na terminowe ich uregulowanie. Co ważne, nie trzeba ruszać się z domu oraz ciągać ze sobą gwaranta. Na ogół pożyczka z gwarantem online charakteryzuje się atrakcyjnymi warunkami. Żeby ją otrzymać, wystarczy dopełnić formalności poprzez serwis pożyczkowy. 

Szybka wypłata pożyczki z gwarantem

Firmy pożyczkowe działają tak, aby pożyczka z gwarantem była wypłacana sprawnie. Oferują wypłatę w ciągu 24 godzin. Czynniki, które przekładają się na szybszy przelew to:

  • szybki kontakt z pożyczkobiorcą i gwarantem,
  • złożenie aplikacji w terminie, który nie obejmuje weekendu lub okresu świątecznego,
  • brak konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

Ocena zdolności kredytowej w firmach z ofertą pożyczka z gwarantem bez BIK

Firmy pożyczkowe są mocno elastyczne wobec konsumentów. Za osobę godną zaufania mogą uznać nawet tego konsumenta, który nie ma wzorcowej historii kredytowej. Zły BIK, czyli negatywne wpisy w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Kredytowej, nie musi być przeszkodą do uzyskania dodatkowej gotówki. W takim przypadku pożyczkodawca nie podejmuje decyzji o przyznaniu pożyczki na podstawie analizy historii kredytowej. Nie ma znaczenia również to, jakie jest źródło dochodu potencjalnego pożyczkobiorcy. Firmy pożyczkowe akceptują pracę na pełen etat, samozatrudnienie i inne formy zatrudnienia. W efekcie pożyczka bez BIK, KRD czy innej bazy jest dostępna dla osób, których zdolność kredytowa nie jest na wysokim poziomie. Zabezpieczeniem pożyczki jest gwarant.