Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego?

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego?

12 grudnia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Nie od dziś wiadomo, że do otrzymania kredytu gotówkowego należy się w odpowiedni sposób przygotować. Zanim dojdzie do podpisania umowy kredytowej wnioskodawca musi przejść przez procedury wymagane przez bank. Kredytodawca sprawdza wiele różnych aspektów, takich jak choćby zdolność kredytowa czy historia w BIK. Aby wszystko przebiegło sprawnie, klient powinien w całości dostarczyć dokumenty potrzebne do wzięcia kredytu. Jednakże nie zawsze jesteśmy pewni jaką konkretnie dokumentację należy skompletować przed złożeniem wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego?

Na samym początku warto podkreślić, że formalności związane ze staraniem się o kredyt gotówkowy nie są zbyt skomplikowane. Generalnie rzecz biorąc klient ma do wyboru jedną z dwóch dróg wnioskowania – albo online, albo osobiście w placówce banku. Jednakże to, że sam proces jest dość prosty wcale nie oznacza, że nie trzeba zadbać o odpowiednią dokumentację. Wręcz przeciwnie. Bank przeprowadzi wszelkie niezbędne procedury, gdzie klient – na różnych etapach – będzie proszony o okazanie stosownego dokumentu.

Jedną z cenniejszych informacji dla klienta, jeszcze zanim ten przystąpi do wnioskowania, jest ta na temat wszystkich potrzebnych dokumentów. Dokumentację możemy podzielić na następujące grupy:

 1. Dokumenty z danymi osobowymi wnioskodawcy. Chodzi tutaj przede wszystkim o ważny dowód osobisty, oczywiście jeśli wnioskujemy jako osoba fizyczna, czyli klient indywidualny. Istotne jest to, że dowód powinien być nie tylko aktualny (jego data ważności nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku kredytowego), ale też to, że nie może być zastąpiony przez inny dokument, np. paszport czy prawo jazdy.
 2. Dokumenty dochodowe. W wielu przypadkach, aby otrzymać kredyt gotówkowy należy okazać zaświadczenie od pracodawcy. Na podstawie tego bank będzie oceniał zdolność kredytową. Będzie wiedział, ile klient otrzymuje dochodu co miesiąc oraz jakie jest źródło dochodu – umowa o pracę na czas określony albo nieokreślony, umowa cywilnoprawna czy inny stosunek pracy.
 3. Wniosek kredytowy. Dokument ten jest zapewniany przez bank. Najczęściej przybiera on postać formularza, w którym klient wpisuje wszystkie niezbędne dane, wskazuje produkt, który go interesuje oraz zaznacza wszelkie niezbędne zgody.
 4. Wyciąg z konta bankowego. Jest to dokument uzupełniający wiedzę banku na temat sytuacji finansowej klienta. Wnioskodawca może mieć przecież dodatkowe źródła dochodów, niż te, które widnieją w zaświadczeniu od pracodawcy. Ponadto kredytodawca zobaczy, ile tak naprawdę co miesiąc jego klient wydaje.
 5. Dokumenty dochodowe i finansowe. Potrzebne są wtedy, kiedy to firma przygotowuje się do wzięcia kredytu gotówkowego. Wśród tej dokumentacji znajdują się dokumenty na temat tego, jakie dochody generuje przedsiębiorstwo, m.in. KPiR oraz zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami składek do ZUS-u i podatku do Urzędu Skarbowego.
 6. Dokumenty finansowe klienta zarabiającego za granicą. Jeśli klient pracuje za granicą, to musi dostarczyć tłumaczenie swojego stosunku pracy, wyciągu bankowego oraz zeznań podatkowych.

Nie wszystkie grupy dokumentów zawsze będą potrzebne. Niekiedy bank będzie wymagał tylko jednego rodzaju dokumentacji, w innych przepadkach – kilku.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu – co zawiera?

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wydawane przez pracodawcę. Nierzadko jest tak, że bank posiada taki formularz do pobrania przez klienta, który następnie dostarcza to przełożonemu bądź do działu kadr. W takim dokumencie muszą się znaleźć:

 • wszystkie dane pracodawcy – nazwa firmy, adres, REGON lub NIP, rodzaj działalności, itd.,
 • status zatrudnienia – rodzaj umowy oraz czas jej obowiązywania, jak i data jej zawarcia,
 • wysokość zarobków pracownika – dotyczy ostatnich 3 miesięcy.

Jeśli ktoś jest emerytem bądź rencistą, to naturalnie nie będzie proszony o okazanie takiego dokumentu. Jednakże może okazać się potrzebne zaświadczenie z ZUS-u o tym, że klient ma prawd do świadczenia emerytalnego bądź rentowego. Ważny jest także dowód wypłaty ostatniej renty bądź emerytury. Z kolei przedsiębiorcy zamiast zaświadczenia dostarczają zestawienie przychodów i rozchodów firmy, a także PIT 36 bądź 36L za ostatni rok podatkowy.

Nie zawsze jest tak, że banki wymagają dokumentów dochodowych. Często, gdy klient wnioskuje o kredyt na zakupy ze sklepu, np. sprzętu RTV lub AGD potrzebne jest jedynie oświadczenie o dochodach. Dotyczy to zobowiązań na bardzo niskie kwoty.

Inne sposoby na potwierdzenie dochodów

Wyciąg z konta bankowego to kolejny, oprócz zaświadczenia od pracodawcy dokument, na podstawie którego bank uzyskuje informację na temat wysokości zarobków oraz wydatków klienta. Najczęściej bank prosi o taki wyciąg za ostatnie 3 lub 6 miesięcy. Wyciąg pokaże, czy klient racjonalnie gospodaruje swoimi finansami, a także ile wynoszą koszty jego comiesięcznych zobowiązań, o ile takowe aktualnie spłaca.

Podobnie jak zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego nie jest obowiązkowy od każdego kredytodawcy. Co ciekawe – każda instytucja prezentuje w tym zakresie indywidualne podejście, którego kształt zależy w największej mierze od polityki finansowej banku. W związku z tym jeden bank będzie oczekiwał jedynie zaświadczenia, drugi tylko wyciągu z rachunku, trzeci poprosi o dostarczenie zarówno zaświadczenia jak i wyciągu, zaś czwarty nie będzie wymagał ani jednego, ani drugiego dokumentu.

Wniosek kredytowy – co zawiera?

Dość oczywiste jest to, że jeśli klient chce dostać kredyt gotówkowy, to musi prawidłowo wypełnić wniosek. W takim wniosku znaleźć się muszą następujące dane:

 • imię i nazwisko klienta,
 • nr PESEL,
 • nr dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu oraz adres e-mail,
 • kwota kredytu oraz okres spłaty,
 • wysokość osiąganych dochodów,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • wysokość comiesięcznych zobowiązań,
 • comiesięczne koszty otrzymania gospodarstwa domowego.

Niejeden klient zastanawia się, jakie znaczenie ma jego stan cywilny w staraniu się o kredyt. Otóż niekiedy może być potrzebna zgodna żony lub męża do udzielenia kredytu, choć nie zawsze jest konieczna. Na przykład VeloBank udzieli kredytu do 50 000 zł bez zgody małżonka, ale już przy wyższych kwotach, taką pisemną zgodę należy dostarczyć.

Na co uważać wypełniając wniosek kredytowy?

Przede wszystkim należy starannie wypełnić formularz i nie pomylić się przy wpisywaniu danych. Warto też wpisywać taką wysokość dochodów, jaka będzie widniała na zaświadczeniu od pracodawcy. Błędne dane albo sprzeczne z dokumentami informacje mogą poskutkować decyzją odmowną z banku. Dlatego też – niezależnie czy wniosek wypełniasz pisemnie czy online – warto dwa razy sprawdzić podane dane przed wysłaniem wniosku.

Czy dokumenty są odmienne w przypadku wnioskowania o kredyt gotówkowy online?

Często wymagana dokumentacja będzie podobna jeśli chodzi o wnioskowanie online i wnioskowanie osobiste w banku. Zawsze będzie potrzebny dowód osobisty oraz poprawnie wypełniony wniosek kredytowy. Czasami bank nie będzie wymagał dokumentów dochodowych czy wyciągu z konta, zwłaszcza, jeśli ktoś jest już klientem i posiada rachunek w tymże banku. Tak jest na przykład w Santander Consumer Banku, gdzie klienci, wnioskujący o kolejne już zobowiązanie nie muszą dostarczać dodatkowej dokumentacji, a cała procedura jest dla nich ułatwiona.

Przy okazji warto wspomnieć, że wnioskując online klient będzie musiał wykonać przelew weryfikacyjny w celu potwierdzenia jego tożsamości. Nie jest to wprawdzie dokument jako taki, którego skan czy zdjęcia należy załączyć, lecz jest to niezbędna operacja, o której warto pamiętać gdy wnioskujemy o kredyt na drodze online.

Decyzja kredytowa – jak długo trzeba czekać?

W przypadku kredytu, o który wnioskujemy online, a który opiewa na niezbyt duże kwoty decyzja może zostać wydana bardzo szybko. Zazwyczaj jest tak, że zobowiązanie na cele konsumenckie wypłacane jest nawet w ciągu 15 minut od złożenia wniosku. Inaczej jest, gdy staramy się o większe kwoty oraz wtedy, gdy konieczne okazuje się osobiste stawiennictwo w placówce banku. Kredyty gotówkowe zaciągane na parę lat i opierające na znaczniejsze sumy wiążą się z większym ryzykiem kredytowym, które ponosi instytucja. W związku z tym takie zobowiązanie nie tylko trudniej uzyskać, ale też trzeba czekać dłużej – nawet do kliku dni, choć najczęściej decyzja zostaje wydana w przeciągu 48 godzin.