Ile trzeba zarabiać aby otrzymać kredyt hipoteczny w 2023 roku?

Ile trzeba zarabiać aby otrzymać kredyt hipoteczny w 2023 roku?

15 stycznia 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Obecnie, aby otrzymać kredyt hipoteczny, konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, zarówno ze strony banku, jak i od samego kredytobiorcy. Jednym z ważniejszych kryteriów jest zdolność kredytowa, czyli ocena zdolności kredytobiorcy do regularnej spłaty kredytu. W jej skład wchodzi wiele czynników, w tym m.in. dochód, wysokość wkładu własnego, sytuacja zawodowa czy historia kredytowa.

W przypadku dochodu, banki stosują różne wymagania w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz rodzaju kredytu, jednak zazwyczaj wymagają od kredytobiorcy udokumentowania stałego dochodu w wysokości co najmniej kilku tysięcy złotych miesięcznie. Równie ważna jest wysokość wkładu własnego – im większy wkład, tym lepsze szanse na uzyskanie kredytu. Banki również będą brały pod uwagę sytuację zawodową, przy czym najlepiej jest mieć stałą pracę na umowie o pracę.

Jakie zarobki są wymagane do kredytu hipotecznego?

Wymagania dotyczące zarobków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny, różnią się w zależności od banku oraz od indywidualnej sytuacji klienta. Jednak powszechnie stosowane są następujące zasady:

  • Wysokość zarobków powinna pozwalać na spłatę rat kredytu, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia nie powinien przekraczać określonego poziomu. Wskaźnik ten mówi, ile procent miesięcznych dochodów pochodzi na spłatę zobowiązań kredytowych. Często banki stosują wskaźnik w granicach 35-50%.
  • Minimalna wysokość dochodu jest ustalana indywidualnie przez bank. Może ona wynosić od kilku tysięcy złotych do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie w zależności od banku i wymaganej kwoty kredytu.

Oprócz wysokości zarobków, banki będą również brały pod uwagę inne czynniki, takie jak historię kredytową klienta, jego wiek, liczbę osób na utrzymaniu, czy też stabilność zatrudnienia. Dodatkowo niektóre banki oferują preferencyjne warunki kredytowania dla klientów o wyższych zarobkach, np. niższe marże, wyższe limity kredytowe.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą średnie dochody wymagane do uzyskania określonej kwoty kredytu hipotecznego:

Kredyt do kwotyMinimalne zarobki netto
200 0003000
300 0003800
350 0004300
400 0004900
500 0005800

Warto pamiętać, że każdy bank może obliczać zdolność kredytową inaczej, dodatkowo ma na nią wpływ wiele elementów poza zarobkami.

Co poza zarobkami wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest oceniana przez banki i inne instytucje finansowe przed udzieleniem kredytu. Jest to miara zdolności kredytobiorcy do spłaty kredytu. Oprócz dochodów, istnieje wiele innych czynników, które wpływają na ocenę zdolności kredytowej. Niektóre z nich to:

  • Historia kredytowa: Banki sprawdzają historię kredytową kredytobiorcy, aby zobaczyć, jakie były jego dotychczasowe zobowiązania i jakie były jego spłaty.
  • Zatrudnienie i stabilność zatrudnienia: Banki patrzą na to, jak długo kredytobiorca jest zatrudniony i czy jego zatrudnienie jest stabilne.
  • Wiek: Banki często mają określone wymagania dotyczące wieku kredytobiorcy.
  • Własność nieruchomości: Posiadanie własnej nieruchomości może poprawić zdolność kredytową, ponieważ banki mogą przejąć nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu.
  • Wydatki: Banki biorą pod uwagę miesięczne wydatki kredytobiorcy, aby ocenić, czy ma on wystarczającą ilość środków na spłatę kredytu.
  • Wskaźnik długu do dochodu: Banki biorą pod uwagę stosunek długu do dochodu kredytobiorcy, aby ocenić, czy jest on w stanie spłacić kredyt.
  • Inne zobowiązania: Banki biorą pod uwagę inne zobowiązania kredytobiorcy, takie jak kredyty hipoteczne czy samochodowe, aby ocenić, czy jest on w stanie spłacić kredyt.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego przy niskich dochodach, jednak będzie to trudniejsze. Wiele banków i instytucji finansowych będzie wymagać od osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny określonego poziomu dochodów, aby mieć pewność, że będzie ona w stanie spłacić kredyt.

Istnieją jednak programy rządowe i organizacje pozarządowe, które mogą pomóc osobom z niskimi dochodami w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Przykładem takiego programu jest program „Mieszkanie dla Młodych” w Polsce. Jest to program rządowy, który udziela dopłat do kredytów hipotecznych dla osób młodych, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Program ten może pomóc osobom z niskimi dochodami w spełnieniu wymagań stawianych przez banki i instytucje finansowe. Oprócz tego istnieją też różnego rodzaju niskooprocentowane kredyty socjalne dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej czy z programów pomocowych dla osób z niepełnosprawnością lub osób pracujących na czarno.

Alternatywą dla kredytów bankowych mogą być pożyczki pozabankowe, które podchodzą do ustalania zdolności kredytowej znacznie bardziej liberalnie. Zwłaszcza przy niskich zarobkach, jeśli potrzebujemy pilnie gotówki to zamiast kredytów możemy zdecydować się na pożyczkę bez zaświadczeń o dochodach.

Czy zarobki małżeństwa liczy się wspólnie przy ocenie zdolności kredytowej?

Zarobki małżeństwa są uwzględniane wspólnie przy ocenie zdolności kredytowej. Banki i inne instytucje finansowe, które udzielają kredytów, biorą pod uwagę dochody obojga małżonków, ponieważ oba te dochody mogą być wykorzystywane do spłaty kredytu. Ocena zdolności kredytowej obejmuje również inne czynniki, takie jak historia kredytowa, stabilność zatrudnienia i wysokość wkładu własnego.

W Polsce istnieje kilka opcji w jakiej formie małżeństwo prowadzi swoje finanse. W związku z tym banki postępują różnie. Jedni banki uwzględniają dochody obojga małżonków, inni tylko jednego z małżonków. Dlatego ważne jest, by przed złożeniem wniosku o kredyt zasięgnąć informacji w konkretnym banku czy będzie on brał pod uwagę dochody obojga małżonków, czy tylko jednego z nich.

Ważne jest też, że jeśli małżonkowie połączą swoje kredyty i jeden z nich nie spłaci swojej części, pozostali będą odpowiadać razem z nim za jego długi.

5/5 - (1 vote)