Ile trzeba mieć lat, żeby wziąć kredyt w banku?

Ile trzeba mieć lat, żeby wziąć kredyt w banku?

Jeżeli planujesz złożyć w banku wniosek o kredyt, upewnij się, że Twój rok urodzenia nie jest przeszkodą, która negatywnie wpłynie na wynik oceny zdolności kredytowej. Sprawdź, o jakim przedziale wiekowym mowa i dowiedz się, czy zawsze jest to kluczowa kwestia.

Wnioskując w banku o kredyt gotówkowy czy hipoteczny, należy spełniać ściśle określone wymagania. Jednym z nich jest wiek kredytobiorcy. Ograniczenia dotyczące ukończonego roku życia jako warunek zaciągnięcia kredytu, wynikają zarówno z kodeksu cywilnego, jak i prawa bankowego oraz wewnętrznej polityki każdej instytucji udzielającej tego typu świadczeń.

Od ilu lat można wziąć kredyt?

Zarówno w przypadku kredytu gotówkowego, jak i dowolnego zobowiązania finansowego, bezwzględną minimalną granicą wieku uprawniającego do tego typu świadczeń jest 18 lat. To właśnie pełnoletność gwarantuje w naszym kraju pełną zdolność do czynności prawnych  — konieczną, by podpisać jakąkolwiek umowę kredytową.

Żadna instytucja nie może w swoim regulaminie czy innych dokumentach dotyczących swojej oferty zaniżyć tej granicy. Banki mają jednak dowolność w kwestii podwyższenia jej. Na rynku znajdziemy więc kilka propozycji kredytowych dostępnych wyłącznie dla osób, które przykładowo ukończyły 21 lat. Mowa szczególnie o kredytach hipotecznych, o których szerzej przeczytasz w kolejnych akapitach.

Dlaczego banki zwracają uwagę na wiek kredytobiorcy?

Wiek osoby ubiegającej się o kredyt jest dla banku ważny głównie z dwóch powodów.

 1. Instytucje bankowe muszą działać zgodnie z prawem. Wg nich przepisy w Polsce pozwalają na zaciąganie zobowiązań wyłącznie osobom z pełną zdolnością do czynności prawnych, którą nabywa się w RP wraz z ukończeniem 18 lat.
 2. Banki są zobowiązane badać zdolność kredytową każdego wnioskującego, na którą wpływ — między wieloma innymi czynnikami  — ma również wiek.

Warto zauważyć, że banki nie ustalają wyłącznie dolnego zakresu ograniczeń wiekowych. W regulaminach tych instytucji finansowych znajdziesz także dopuszczalny maksymalny wiek kredytobiorcy.

Jak wiek wpływa na zdolność kredytową

Zdolność kredytowa jest wypadkową wielu analizowanych aspektów sytuacji życiowej i finansowej potencjalnego kredytobiorcy — w tym jego wieku. Bankowi analitycy najczęściej biorą pod uwagę:

 • miesięczny dochód wnioskującego;
 • formę jego zatrudnienia i status zawodowy;
 • ilość osób na utrzymaniu;
 • rodzaj i wysokość stałych kosztów oraz aktualne zobowiązania finansowe;
 • historię kredytową;
 • kwotę i okres kredytowania z wniosku.

To wszystko oznacza, że po osiągnięciu pełnoletności, Twój wiek — z formalnego punktu widzenia — nie będzie miał kluczowego wpływu na decyzję kredytową banku. Jednak w praktyce — im młodszy kredytobiorca, tym trudniej uzyskać mu wysoki wynik oceny zdolności kredytowej.

Oczywiście Twoja indywidualna sytuacja może być inna, jednak większość młodych ludzi, którzy dopiero weszli w dorosłość, najczęściej:

 • nie osiąga wysokich zarobków,
 • nie ma ugruntowanej na rynku pracy pozycji zawodowej,
 • nie jest w stanie pochwalić się pozytywną historią wcześniejszych zobowiązań, która buduje ich wiarygodność.

Z podobnym podejściem mogą spotkać się konsumenci, którzy w momencie zakończenia spłaty kredytu osiągnęliby wiek, który w oczach banku jest zbyt podeszły. I o ile w przypadku kredytów gotówkowych możesz spotkać się z produktami bez górnej granicy ukończonych lat. O tyle, kredyty hipoteczne zawsze mają określone regulaminem wytyczne dotyczące maksymalnego wieku kredytobiorcy.

Wiek kredytobiorcy a kredyt hipoteczny

Najbardziej restrykcyjne przepisy związane z wiekiem osób pragnących zaciągnąć zobowiązania finansowe dotyczą zwykle kredytów hipotecznych. To produkty, które cechuje długi okres spłaty kredytu i stosunkowo wysokie kwoty. Toteż banki zachowują przy podpisywaniu takich umów wzmożoną ostrożność.

Zgodnie z prawem beneficjentami ofert hipotecznych mogą być także 18 czy 19-latkowie. Jednak ze względu na surową ocenę zdolności kredytowej, średnia wieku osób, których wnioski o kredyt hipoteczny są akceptowane, to ok. 30 rok życia.

Czy w przypadku młodego wieku otrzymam gorsze warunki kredytu?

Warunki oferowane zarówno przy kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym nie są zależne od wieku. Dwie osoby o tej samej zdolności kredytowej nie otrzymają świadczeń na innych zasadach tylko dlatego, że jedna ma 25 lat, a druga 18.

Na warunki kredytów bankowych składają się wszystkie czynniki brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej i to od niej zależeć będzie finalna oferta kredytodawcy. Młody wiek nie jest więc jednoznaczny z wyższą prowizją, dodatkowymi opłatami czy zwiększonym oprocentowaniem.

Jakie jest oprocentowanie kredytu dla młodych osób?

Oprocentowanie kredytu zależy od poszczególnych ofert bankowych, nie zaś — wieku kredytobiorcy.

W tej chwili możesz zaciągnąć kredyt z RRSO od ok. 6% do ok. 22%, w zależności od tego, na którą instytucję finansową się zdecydujesz.

Pamiętaj jednak, że większość banków będzie wymagała stałych miesięcznych dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę (najlepiej — na czas nieokreślony).

Czy student ma szansę na kredyt?

Jak najbardziej. Status studenta nie dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o kredyt w banku. Nauka na uczelni wyższej nie zwalnia z kolei z obowiązku wykazania się odpowiednią zdolnością kredytową.

Aby otrzymać pozytywną decyzję z banku, musisz być studentem pracującym, osiągającym miesięczne dochody na poziomie, który bank oceni jako wystarczający.

Uzyskanie kredytu w młodym wieku – jak zwiększyć swoje szanse?

Rokowania uzyskania kredytu przez 18-latka może zwiększyć kilka działań, jednak nie każde jest w pełni zależne od samego wnioskującego.

 1. Podpisanie z pracodawcą umowy o pracę na czas nieokreślony lub otrzymanie promesy takiego zatrudnienia;
 2. Zwiększenie swoich zarobków;
 3. W przypadku kredytu hipotecznego — odłożenie odpowiednio wysokiej kwoty na poczet wkładu własnego;
 4. Zamknięcie debetu w koncie, karty kredytowej czy jakiegokolwiek dotychczasowego zobowiązania.
5/5 - (1 vote)