Czy środki na koncie w banku są bezpieczne ? – Zabezpieczenia numeru rachunku.

Czy środki na koncie w banku są bezpieczne ? – Zabezpieczenia numeru rachunku.

Każdy posiadacz konta osobistego w banku powinien pilnować dostępu do niego. Bezpieczeństwo pieniędzy zależy od banku i od posiadacza. Środki podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale zdarza się, że mogą zostać zablokowane. Kiedy to może mieć miejsce? Czy środki na koncie zawsze są bezpieczne?

Bezpieczeństwo konta bankowego. Jakie są zabezpieczenia numeru rachunku bankowego?

Instytucje bankowe reagują na zmieniającą się rzeczywistość, zwłaszcza tą elektroniczną, wprowadzając zabezpieczenia w szczególności w zakresie potwierdzania tożsamości w bankowości online. Zdalne zarządzanie finansami może być zatem bezpieczne, ale dbanie o bezpieczeństwo środków na koncie wynika nie tylko z rozwiązań zastosowanych przez bank. Każdy właściciel konta może uchronić się przed niespodziewanym zniknięciem środków z niego. Podstawą jest solidne hasło, które zabezpieczy dostęp do internetowego konta i bankowości mobilnej. Najlepiej, aby było

  • unikalne, czyli niewykorzystywane w innych serwisach,
  • skomplikowane do utrudni jego złamanie,
  • łatwe do zapamiętania, ponieważ nie należy go zapisywać.

Jako najczęściej stosowane przez instytucje finansowe zabezpieczenia rachunku bankowegomożna wskazać:

  • podwójne metody autoryzacyjnej przy logowaniu, tj. dodatkowe potwierdzenie kodem sms, mobilny podpis, unikalny PIN, 
  • powiadomienia sms-owe przy określonych operacjach,
  • limity transakcji.

Coraz rzadziej posiadacze konta mogą korzystać z kart kodów jednorazowych przesyłanych listownie.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na zabezpieczenia numeru rachunku bankowego. Przestępcy dopuszczają się podmieniania numeru, między innymi poprzez wirus. Na niebezpieczeństwo związane z tym procederem narażone są głównie te osoby, które korzystają z metody „kopiuj/wklej”, wykonując przelewy. Zdarza się jednak, że wirus może podmienić numer konta podczas ręcznego wprowadzania. W pierwszym przypadku wykorzystywane są dane ze schowka systemowego. W każdej z tych sytuacji klient banku może nieświadomie zasilić konto przestępcy.

Warto w odpowiedni sposób zabezpieczać urządzenia wykorzystywane do logowania i korzystania z bankowości internetowej, np. instalując profesjonalne oprogramowanie antywirusowe.

Posiadacze kont firmowych narażeni są również na proceder związany z wprowadzania w błąd firmy w zakresie zmiany dotychczasowego numeru konta kontrahenta. Informacja o rzekomo nowym rachunku zazwyczaj przesyłana jest mailowo. Nie ma znaczenia, czy jest to nowy kontrahent, czy ten, z którym współpraca odbywa się od lat. Otrzymując wiadomość informującą o konieczności wykonania przelewu na nowe konto, firma powinna ją zweryfikować. W przeciwnym razie łatwo stracić firmowe środki. W rezultacie przelew otrzyma nie kontrahent, a oszust.1

Kiedy środki na koncie mogą zostać zablokowane?

Zgodnie z prawem może dojść do sytuacji, w której bank odbierze pieniądze z konta swoich klientów. Takie prawo wynika z tzw. dyrektywy BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Zakłada ona, że instytucja bankowa w razie widma bankructwa, może przejmować środki zgromadzone na rachunkach czy lokatach. Należy tutaj jednak uspokoić klientów banków, bo depozyty do kwoty 100 tys. euro są bezpieczne z uwagi na gwarantowany ich zwrot przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zasadą jest, że wyliczenia kwoty gwarantowanej zostaną dokonane na podstawie sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (nie tylko ROR) jednej osoby w danym banku.2 Wszystkie pieniądze ponad gwarantowaną kwotę mogą zostać przejęte. Konfiskaty można obawiać się zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego, który zwiększa ryzyko bankructwa banków. Żeby uchronić się przed taką sytuacją, najlepiej podzielić swoje oszczędności na depozyty do różnych banków.

Pieniądze na koncie mogą zostać zablokowane przez bank nie tylko dla swoich celów. Niezapłacony w terminie mandat, kredyt czy podatek może przypomnieć o długu pomniejszeniem salda na koncie. To sytuacja znacznie częstsza.

Środki na rachunku bankowym mogą zostać zablokowane z uwagi na:

  • dług wobec organu państwowego,
  • egzekucję komorniczą,
  • nieuiszczone w terminie mandaty i kary.

Osoba zalegająca ze zobowiązaniem może odnotować na swoim koncie blokadę. Bank ma prawo do jej nałożenia na wniosek organu egzekucyjnego. W przypadku niespłaconego kredytu czy pożyczki blokada nastąpi na wniosek komornika. W razie zalegania z opłaceniem mandatu bank otrzyma informację we wniosku od Urzędu Skarbowego. Co ważne, posiadacz konta nie musi otrzymać wcześniej powiadomienia od banku. Ten nie musi informować swojego klienta nawet o tym, co było przyczyną blokady. W takiej sytuacji można zwrócić się do banku z zapytaniem, dlaczego dana kwota została zablokowana. Na odpowiedź trzeba poczekać do 7 dni roboczych. Tyle też dni ma bank na przekazanie środków do właściwego organu.

Gdy na koncie nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy, posiadacz powinien skontaktować się z wierzycielem, aby porozumieć się co do sposobu uregulowania długu. Żadne zabezpieczenia numeru rachunku bankowego w tej sytuacji nie pomogą i może być on blokowany dopóty zadłużenie nie zostanie pokryte w całości lub dotąd, aż wierzyciel zdecyduje się na odwołanie działań komornika czy zakończenie egzekucji. Zajęcie egzekucyjne na rachunku bankowym może zrodzić pewne konsekwencje.

Bywa, że klienci spotykają się z wypowiedzeniem przez bank umowy o kartę kredytową czy limit w koncie. Za realizację tytułu wykonawczego banki nie pobierają opłaty. Trzeba pamiętać o tym, że komornik nie może zająć wszystkich środków z wypłaty. Istnieje tzw. kwota wolna od zajęcia. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju umowy o pracę oraz tytułu, którego dług dotyczy. Jest wyliczana z uwzględnieniem pensji minimalnej. Kwota wolna od potrącenia nie dotyczy umowy zlecenie i umowy o dzieło, chyba że zostanie wykazana powtarzalność dochodu. W przypadku umowy na niepełny etat ochrona dochodu jest proporcjonalnie mniejsza.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/177772,Uwaga-na-oszustwo-na-podmiane-numeru-rachunku-bankowego.html 

https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/wysokosc-gwarancji-bfg/