Ranking lokat bankowych - najwyżej oprocentowane lokaty

Produkty oszczędnościowe oferowane obecnie przez banki co do zasady nie obiecują zbyt imponujących zysków. Wynika to z koincydencji dwóch istotnych czynników a mianowicie wciąż bardzo niskich stóp procentowych NBP z jednej strony oraz coraz wyższej inflacji z drugiej strony. W rezultacie, na chwilę obecną lokaty bankowe swoimi zyskami często nawet nie są w stanie zrównoważyć inflacji lub też równoważą ją z trudem. W ten sposób okazuje się, że oprocentowanie lokat w bankach nie tylko nie umożliwia efektywnego oszczędzania, lecz nierzadko nie jest w stanie zapewnić klientowi nawet ochrony kapitału przed inflacją.

Banki są jednak świadome sytuacji, co powoduje pojawianiem się w obrębie ich ofert coraz to nowych rozwiązań. Jeżeli tylko poszukamy nieco dokładniej, uda się nam znaleźć lokaty bankowe oferujące całkiem przyzwoite oprocentowanie. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że sama wysokość oprocentowania nie stanowi jedynego czynnika decydującego o korzyściach lokaty.

 

Bez wątpienia jednym z najbardziej pożytecznych narzędzi w zakresie wyboru lokaty bankowej będzie dobry ranking lokat. Dlaczego jest to opcja tak korzystna? Przede wszystkim, rankingi produktów oszczędnościowych od razu pokazują nam najwyżej oprocentowane lokaty dostępne w danej chwili na rynku. Narzędzie do porównywania lokat bankowych- takie jak ranking prezentowany powyżej- pokazuje nam jednak nie tylko samą wysokość oprocentowania, lecz również inne istotny warunki dotyczące lokaty oferowanej przez dany bank. W ten sposób już na wstępie możemy dokonać selekcji kilku najbardziej odpowiadających nam ofert, co w oczywisty sposób wiąże się z ogromną oszczędnością czasu.

To jednak jeszcze nie wszystko. Warto pamiętać, że aktualnie banki w sposób dość wyraźny przejmują model działania charakterystyczny dla instytucji pożyczkowych. Oznacza to w tym wypadku po prostu tyle, że poza ofertą standardową banku klienci często mają okazję korzystania także z różnego rodzaju promocji. W przeważającej większości wypadków promocje te jednak cechują się dostępnością okresową a nie stałą. Stąd też niebagatelne znaczenie ma dostęp do aktualnych informacji prezentujących ofertę banków w stanie teraźniejszym. Praktyka pokazuje bowiem, że zdecydowanie najbardziej opłacalne finansowo są właśnie lokaty bankowe dostępne w ramach ofert promocyjnych.

Jak wybrać najwyżej oprocentowane lokaty?

Standardowym narzędziem, która wskazuje nam najbardziej korzystne, tj. najwyżej oprocentowane lokaty będzie oczywiście popularna RRSO, czyli wskaźnik Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. W żadnym wypadku nie należy jednak „absolutyzować” parametru RRSO, czyli traktować tego wskaźnika jako jedynego lub też głównego punktu orientacyjnego jeżeli chodzi o najwyższe oprocentowanie lokat.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że jaka sama nazwa wskazuje, RRSO pokazuje nam oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym. Z tego powodu wskaźnik ten nie będzie użyteczny np. przy porównywaniu lokat z różnym okresem trwania. W takiej sytuacji należy sprawdzić przede wszystkim realny, złotówkowy zysk, jaki przyniesie nam lokata przy włożeniu w nią określonej kwoty pieniędzy.

Kolejna istotna kwestia, która determinuje opłacalność lokat to oczywiście obecność różnego rodzaju zapisów dodatkowych. Lokaty bankowe co do zasady dzielą się na te, które możemy zerwać w dowolnym momencie bez utraty zysku oraz na te, w przypadku których wcześniejsze zakończenie inwestycji będzie wiązać się np. z określoną opłatą lub utratą sporej części zysku z tytułu oprocentowania.

Na jakim poziomie jest aktualne oprocentowanie lokat w bankach?

Powyższe pytanie bez wątpienia domaga się jednoznacznej odpowiedzi, jakkolwiek kwestia jest dosyć skomplikowana. Wiele będzie bowiem zależeć zarówno od okresu trwania lokaty, jak też od charakteru oferty. W pierwszym przypadku znacznie wyższym poziomem RRSO co do zasady będą cechować się rzecz jasna lokaty bankowe z krótkim okresem trwania, np. 3 czy 6 miesięcy. Druga kwestia również jest jasna: lokaty bankowe na warunkach promocyjnych są bardziej korzystne od standardowych. W przypadku tych ostatnich najczęściej możemy liczyć na oprocentowanie w wysokości 2-3% w skali roku, co niestety stanowi wynik raczej mizerny. Na dodatek trzeba pamiętać, że od zysku odejmowany będzie również słynny podatek Belki w wysokości 19%.

W odniesieniu natomiast do promocyjnych lokat krótkoterminowych nierzadko uda się nam znaleźć oferty z RRSO w wysokości nawet 4%. Oczywiście, aby być na bieżąco jeżeli chodzi o aktualne oprocentowania lokat dostępnych na rynku warto korzystać z narzędzi zawierających regularnie aktualizowane informacje na temat oferty banków.

Kolejna istotna sprawa to marketing a właściwie manowce, na które niekiedy prowadzi klientów reklama banków. W niektórych sytuacjach najwyższe oprocentowanie lokat wcale nie będzie dotyczyć ofert promocyjnych. Przy bliższym porównaniu prezentowanych nam propozycji możemy bowiem dostrzec, że reklamowana przez jeden bank lokata promocyjna tak naprawdę okazuje się mniej korzystna od oferty standardowej w innym banku. Z pewnością nie należy więc ulegać magii reklamy. Promocja nie zawsze będzie oznaczać rzeczywiście korzystne warunki finansowe lokaty w porównaniu z innymi dostępnymi ofertami.

Zależności między lokatą długoterminową, a lokatą krótkoterminową

Oprócz najbardziej popularnych lokat z krótkim okresem trwania, na rynku dostępne są oczywiście również lokaty długoterminowe. Najczęściej przybierają one postać tzw. programów budowania kapitału. W tym wypadku lokata może trwać nawet przez kilkanaście lat, zaś jej mechanizm polega na tym, że w każdym miesiącu z naszego konta osobistego pobierana jest określona kwota. Wady lokat długoterminowych? Oczywiście niskie oprocentowanie, często nawet poniżej 2% w skali roku.

W przypadku niektórych ofert znajdziemy jednak lokaty długoterminowe z wyższym RRSO a także opcją „bonusu” za regularne wpłaty na lokatę. Działa to w ten sposób, że jeżeli po określonym czasie trwania lokaty znajduje się na niej określona kwota, oprocentowanie zostanie powiększone właśnie o bonus. Co do zasady, w przypadku lokat długoterminowych oprocentowanie jest naliczane oraz doliczane do salda lokaty dwa razy w ciągu roku. Można powiedzieć, że pomimo niskiego oprocentowania lokata długoterminowa, zwłaszcza w postaci programu budowania kapitału, może stanowić całkiem ciekawą formę gromadzenia oszczędności.

Stałe i zmienne oprocentowanie lokat

Zarówno lokaty z długim okresem trwania jak też lokaty krótkoterminowe mogą różnić się pomiędzy sobą nie tylko pod względem RRSO czy okresu trwania, lecz także charakteru oprocentowania. Oprocentowanie może być zmienne lub stałe. W tym drugim przypadku zysk z lokaty będzie oczywiście taki sam przez cały okres jej trwania.

Zmienne oprocentowanie lokat bankowych najczęściej dotyczy natomiast lokat długoterminowych. Co do zasady ta forma oprocentowania wcale nie ma służyć umożliwieniu klientowi uzyskania wyższego zwrotu z inwestycji. Bank po prostu zabezpiecza się w ten sposób na wypadek niekorzystnych zmian rynkowych. Najczęściej zmienne oprocentowanie lokat w bankach będzie uzależnione od aktualnej stawki WIBOR. W polskich realiach perspektywa obniżki stóp procentowych wydaje się raczej niewielkie stąd też lokata na 5 z oprocentowaniem zmiennym raczej nie powinna wiązać z dużym ryzykiem mniejszych zysków. W przypadku lokat z dłuższym okresem trwania warto już jednak zastanowić się nad tym nieco poważniej, biorąc pod uwagę przede wszystkim długoterminowe prognozy ekonomistów.

Kiedy korzystać z lokat?

Często mówi się obecnie, że nawet najwyższe oprocentowanie lokat dostępnych na rynku nie stanowi atrakcyjnej opcji inwestycyjnej. Niestety, oprocentowanie chociażby Obligacji Skarbu Państwa wcale nie prezentuje się znacznie korzystniej. Czy więc w ogóle warto w aktualnych realiach korzystać ze standardowych produktów oszczędnościowych/inwestycyjnych? Bez wątpienia, każda lokata będzie opcją bardziej korzystną, niż przysłowiowe odkładanie oszczędności do skarpety. Pod uwagę warto jednak brać przede wszystkim dostępne okresowo oferty promocyjne. W ten sposób nawet zakładając w ciągu roku 4 razy promocyjną lokatę w różnych bankach z okresem trwania na poziomie 3 miesięcy możemy wypracować pewien zysk.

Wyższe zyski, niż te które gwarantują najwyżej oprocentowane lokaty mogą przynieść nam rzecz jasna na przykład fundusze inwestycyjne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku TFI zysk nie jest w żaden sposób gwarantowany. Na inwestycji możemy również stracić i to nawet w odniesieniu do funduszy o bardziej niskiej stopie ryzyka.

4.8/5 - (16 votes)