Jak uzyskać pozytywną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki?

Jak uzyskać pozytywną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki?

11 października 2018 0 By Aleksander Czarnecki

O tym, czy decyzja banku w sprawie udzielenia pożyczki będzie pozytywna decyduje nasza zdolność kredytowa. Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa

W ten sposób określa się zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w terminie oraz z godnie z warunkami, jakie zostały określone w umowie. Zdolność kredytowa stanowi wobec tego podstawę do wyznaczenia kwoty pożyczki, jaką na jej podstawie bank zgodzi się nam udzielić. Zależy od niej także to, czy kredytobiorca otrzyma pożyczkę w wysokości wcześniej wnioskowanej kwoty czy też bank zaproponuje inne rozwiązanie, a więc obniży kwotę pożyczki bądź wydłuży okres spłaty. Instytucje finansowe oceniając zdolność kredytową działają według indywidualnych reguł, co przekłada się na to, że decyzje podejmowane przez poszczególne banki mogą się różnić.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Jednym z czynników mających wpływ na naszą zdolność kredytową jest rodzaj zatrudnienia, a co za tym idzie źródło oraz wysokość miesięcznego dochodu. Najkorzystniejsza formą zatrudnienia z punktu widzenia kredytobiorcy jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest liczba osób, jaką ma na utrzymaniu osoba starająca się o pożyczkę. Według raportu finansowego portalu Comperia osoby samotne, których dochód miesięczny wynosi  3 200 złotych netto, gdzie koszty utrzymania to 1 500 złotych netto, mogą ubiegać się o kredyt w wysokości od 250 do 270 tysięcy złotych. Z kolei rodzina w modelu 2+1 przy miesięcznych dochodach 6 500 złotych netto, gdzie koszty utrzymania stanowią 3 000 złotych netto, mogą zaciągnąć kredyt w wysokości nawet do 650 tysięcy złotych.

Kolejny czynnik mający wpływ na decyzję w sprawie przyznania pożyczki to zobowiązania finansowe potencjalnego kredytobiorcy. Należy tutaj wyróżnić nie tylko raty kredytowe innych, wcześniej zaciągniętych pożyczek czy alimenty, ale także składki ubezpieczeniowe oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a więc wszystkie comiesięczne opłaty. Instytucje finansowe zwracają uwagę także na wszelkie posiadane przez kredytobiorcę produkty dające możliwość ewentualnego powstania dodatkowych zobowiązań. Chodzi tutaj przed wszystkim o salda oraz limity kredytowe znajdujące się na naszych kontach bankowych oraz kartach kredytowych.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Decydując się na zaciągnięcie pożyczki warto wcześniej wykonać kilka kroków, które zwiększą szansę na pozytywną decyzję instytucji finansowej. Należy w tym celu w pierwszej kolejności zrezygnować z kart kredytowych. Dostęp do środków, które pozwolą na szybkie zaciągniecie nawet niewielkiego długu wpływa bowiem negatywnie na zdolność kredytową. W podobny sposób działają zalegające zobowiązania. Mogą to być poprzednie kredyty i pożyczki, ale także mniejsze raty za sprzęt RTV czy AGD. Zanim nasz wniosek o udzielenie kredytu wpłynie do banku, konieczne będzie uregulowanie wszystkich poprzednich zobowiązań. Warto także rozważyć dłuższy okres spłaty kredytu oraz zwiększenie wkładu własnego co wpłynie na niższe raty kredytowe. Zwiększenie szansy na uzyskanie pożyczki jest możliwe także dzięki posiadaniu współkredytobiorcy. Współkredytobiorcą może zostać rodzic, rodzeństwo bądź małżonek Wówczas podczas obliczania zdolności kredytowej pod uwagę brane są dochody obu osób ubiegających się o kredyt. Współkredytobiorca po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie pożyczki staje się jednak w taki sam sposób odpowiedzialny za jej spłatę jak osoba ubiegająca się o kredyt.

Przed złożeniem wniosku kredytowego warto samodzielnie obliczyć swoją potencjalną zdolność kredytową. Należy wówczas od swoich miesięcznych dochodów odjąć wszystkie zobowiązania. Są to przede wszystkim opłaty i rachunki, a więc opłaty z tytułu czynszu, mediów, ubezpieczeń. Również wszelkiego rodzaju wydatki związane z utrzymaniem, takie jak wydatki na żywność, środki czystości, ubrania itp. Kwota, która pozostanie nam do dyspozycji po przekalkulowania miesięcznych przychodów oraz wydatków to kwota na podstawie, której można określić wysokość miesięcznej raty kredytowej. Należy pamiętać, by była ona niższa niż wolna kwota, jaka zostaje nam do dyspozycji po odjęciu wszystkich wydatków.

Po podjęciu decyzji o zaciągnięciu pożyczki warto złożyć wnioski w różnych instytucjach finansowych. Każdy bank bowiem ma inne reguły dotyczące obliczania zdolności kredytowej czy samych warunków udzielenia pożyczki. Również kwoty na jakie banki zgadzają się udzielić pożyczki mogą różnić się między sobą przy zachowaniu tych samych warunków. Warto wobec tego zapoznać się z ofertami różnych instytucji i wybrać najkorzystniejszą.

 Historia kredytowa

Poza zdolnością kredytową, istotnym czynnikiem, jaki pod uwagę biorą instytucje finansowe podczas rozpatrywania wniosku  o udzielenie pożyczki jest także historia kredytowa klienta. Historia kredytowa to dane dotyczące bieżących oraz wcześniej zaciągniętych kredytów, zgromadzone w serwisie Biura Informacji Kredytowej (BIK). Rejestruje on wszystkie zaległości w spłacie rat kredytu, co negatywnie wpływa na historię kredytową, a tym samym na decyzję w sprawie udzielenia kolejnej pożyczki. Interesuję Cię wiedza, jak żyć z długami nie do spłacenia? Sprawdź.

4/5 - (1 vote)