Zadłużenie ZUS – jak sprawdzić?

Zadłużenie ZUS – jak sprawdzić?

4 października 2018 0 By Aleksander Czarnecki

Zadluzenie ZUS - jak sprawdzic

Od 1 stycznia 2018 roku, kiedy to w życie weszły nowelizację dotyczące posiadania prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, niezwykle ważne jest dbanie o to, aby nie posiadać żadnych zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tego typu sytuacja bowiem może nastręczyć wielu nieprzyjemności i skutkować w razie potrzeby, brakiem wypłacenia zasiłku chorobowego czy też zasiłku macierzyńskiego. Warto więc być pewnym, ze żadne zaległości ani zadłużenia względem ZUS-u nie istnieją. 

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2018 roku – w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległości względem ZUS, każda wpłata z tytułu należnych składek, zostanie przekazana na poczet rozliczenia najstarszej zaległości. Oznacza to, że możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy opłacając składki, mimo to przestaniemy być uprawnionymi do pobierania np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, ponieważ środki z tytułu składek należnych z ostatniego miesiąca zostały zaliczone na poczet spłaty wcześniejszych zaległości, co sprawia, że tracimy ciągłość w opłacaniu składek i pojawiają się opóźnienia.

Po co sprawdzać status zadłużenia w ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może okazać się potrzebne w wielu sytuacjach, np. przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy w banku lub w przypadku przedsiębiorców – w razie brania udziału w którymś ze znaczących przetargów. Z tego też powodu przede wszystkim wielu właścicieli przedsiębiorstw chce mieć pewność, że nie zalegają z żadną kwotą dla ZUS.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla ZUS

Sposobem na sprawdzenie, czy nie posiadamy jakichkolwiek zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest uzyskanie tej informacji u źródła, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aby tego dokonać, należy w odpowiednim oddziale miejscowym ZUS-u złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – tzw. wniosek o zaświadczenie ZUS-EWN.

Jak uzyskać zaświadczenie ZUS-EWN:

  • Można to zrobić w formie tradycyjnej, czyli składając wniosek w formie papierowej, w najlepiej odpowiednim miejscowo oddziale placówki ZUS,
  • Wysyłając wniosek w formie papierowej, listem poleconym do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Wypełnić wniosek w formie elektronicznej i wysłać go przez Internet (jest to najszybsza i najwygodniejsza aktualnie forma wnioskowania, jednak wymaga ona posiadania przez Wnioskodawcę Profilu w Platformie Usług Elektronicznych lub Zaufanego Profilu ePUAP).

Kiedy otrzymamy zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS?

Procedura sprawdzania czy dany podmiot nie posiada żadnych zadłużeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polega na sprawdzeniu przez pracowników ZUS-u bieżącego stanu Twoich rozliczeń wobec Zakładu. Jest to czynione na podstawie dokumentów rozliczeniowych i stanu wpłat składek na ZUS-owym koncie Wnioskodawcy. W razie sytuacji, gdy stan rozliczeń jest poprawny i nie wykryto żadnych zaległości ani zadłużeń względem składek należnych, na dzień składania wniosku – zostanie wydane zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W zaświadczeniu tym wyszczególnionym będzie, że Wnioskodawca na dzień składania wniosku nie ma zadłużeń wobec ZUS, tytułem opłacania składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Wydanie tego typu zaświadczenia jest czynnością, za którą zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pobiera żadnych opłat. Niestety praktycznie niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia w dniu złożenia wniosku. Zwykle trwa to do 7 dni (w przypadku osób lub podmiotów, u których nie wykryto żadnych nieprawidłowości – w przeciwnym wypadku, czas oczekiwania może się wydłużyć).

Kiedy zaświadczenie ZUS-EWN nie zostanie wydane Wnioskodawcy?

Zaświadczenie ZUS-EWN jest zaświadczeniem mówiącym, że Wnioskodawca nie posiada zadłużeń w opłacaniu składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego też tytułu, w sytuacji odmiennej – czyli wtedy, gdy na Naszym koncie jakieś zaległości widnieją, zaświadczenie o niezaleganiu tytułem opłacanych składek, nie zostanie Nam wydane. Zamiast tego dostaniemy decyzję o odmowie wydania zaświadczenia, od której oczywiście możemy się odwołać do sądu. Jednak przypadki, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych myli się na Naszą niekorzyść niemalże się nie zdarzają, co jednak nie znaczy, że nie warto próbować wyjaśniać sprawy w przypadku, gdy mamy jakieś wątpliwości co do decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowany dodatkową wiedzą? Sprawdź, czy podawanie numeru PESEL jest bezpieczne.