Menu Zamknij

Zadłużenie ZUS – jak sprawdzić?

Zadluzenie ZUS - jak sprawdzic

Od 1 stycznia 2018 roku, kiedy to w życie weszły nowelizację dotyczące posiadania prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, niezwykle ważne jest dbanie o to, aby nie posiadać żadnych zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tego typu sytuacja bowiem może nastręczyć wielu nieprzyjemności i skutkować w razie potrzeby, brakiem wypłacenia zasiłku chorobowego czy też zasiłku macierzyńskiego. Warto więc być pewnym, ze żadne zaległości ani zadłużenia względem ZUS-u nie istnieją. 

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2018 roku – w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległości względem ZUS, każda wpłata z tytułu należnych składek, zostanie przekazana na poczet rozliczenia najstarszej zaległości. Oznacza to, że możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy opłacając składki, mimo to przestaniemy być uprawnionymi do pobierania np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, ponieważ środki z tytułu składek należnych z ostatniego miesiąca zostały zaliczone na poczet spłaty wcześniejszych zaległości, co sprawia, że tracimy ciągłość w opłacaniu składek i pojawiają się opóźnienia.

Po co sprawdzać status zadłużenia w ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może okazać się potrzebne w wielu sytuacjach, np. przy ubieganiu się o kredyt w banku lub w przypadku przedsiębiorców – w razie brania udziału w którymś ze znaczących przetargów. Z tego też powodu przede wszystkim wielu właścicieli przedsiębiorstw chce mieć pewność, że nie zalegają z żadną kwotą dla ZUS.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla ZUS

Sposobem na sprawdzenie, czy nie posiadamy jakichkolwiek zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest uzyskanie tej informacji u źródła, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aby tego dokonać, należy w odpowiednim oddziale miejscowym ZUS-u złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – tzw. wniosek o zaświadczenie ZUS-EWN.

Jak uzyskać zaświadczenie ZUS-EWN:

  • Można to zrobić w formie tradycyjnej, czyli składając wniosek w formie papierowej, w najlepiej odpowiednim miejscowo oddziale placówki ZUS,
  • Wysyłając wniosek w formie papierowej, listem poleconym do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Wypełnić wniosek w formie elektronicznej i wysłać go przez Internet (jest to najszybsza i najwygodniejsza aktualnie forma wnioskowania, jednak wymaga ona posiadania przez Wnioskodawcę Profilu w Platformie Usług Elektronicznych lub Zaufanego Profilu ePUAP).

Kiedy otrzymamy zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS?

Procedura sprawdzania czy dany podmiot nie posiada żadnych zadłużeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polega na sprawdzeniu przez pracowników ZUS-u bieżącego stanu Twoich rozliczeń wobec Zakładu. Jest to czynione na podstawie dokumentów rozliczeniowych i stanu wpłat składek na ZUS-owym koncie Wnioskodawcy. W razie sytuacji, gdy stan rozliczeń jest poprawny i nie wykryto żadnych zaległości ani zadłużeń względem składek należnych, na dzień składania wniosku – zostanie wydane zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W zaświadczeniu tym wyszczególnionym będzie, że Wnioskodawca na dzień składania wniosku nie ma zadłużeń wobec ZUS, tytułem opłacania składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Wydanie tego typu zaświadczenia jest czynnością, za którą zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pobiera żadnych opłat. Niestety praktycznie niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia w dniu złożenia wniosku. Zwykle trwa to do 7 dni (w przypadku osób lub podmiotów, u których nie wykryto żadnych nieprawidłowości – w przeciwnym wypadku, czas oczekiwania może się wydłużyć).

Kiedy zaświadczenie ZUS-EWN nie zostanie wydane Wnioskodawcy?

Zaświadczenie ZUS-EWN jest zaświadczeniem mówiącym, że Wnioskodawca nie posiada zadłużeń w opłacaniu składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego też tytułu, w sytuacji odmiennej – czyli wtedy, gdy na Naszym koncie jakieś zaległości widnieją, zaświadczenie o niezaleganiu tytułem opłacanych składek, nie zostanie Nam wydane. Zamiast tego dostaniemy decyzję o odmowie wydania zaświadczenia, od której oczywiście możemy się odwołać do sądu. Jednak przypadki, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych myli się na Naszą niekorzyść niemalże się nie zdarzają, co jednak nie znaczy, że nie warto próbować wyjaśniać sprawy w przypadku, gdy mamy jakieś wątpliwości co do decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowany dodatkową wiedzą? Sprawdź, czy podawanie numeru PESEL jest bezpieczne. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *