Spłacasz pożyczkę lub kredyt w czasach epidemii koronawirusa? Sprawdź na jaką pomoc możesz liczyć!

Spłacasz pożyczkę lub kredyt w czasach epidemii koronawirusa? Sprawdź na jaką pomoc możesz liczyć!

9 kwietnia 2020 0 By Aleksander Czarnecki

W związku z pandemią koronowirusa w naszym kraju sytuacja finansowa wielu osób uległa radykalnemu pogorszeniu dosłownie z dnia na dzień. Rządzący po części jednak przewidzieli taką sytuację, czego przejawem jest nie tylko wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej, ale również określone rekomendacje wydane bankom oraz instytucjom pożyczkowym. Do tych ostatnich należy przede wszystkim rekomendowanie podmiotom udzielającym pożyczek oraz kredytów wprowadzenia czasowych ułatwień w spłacie, co w założeniu ma służyć interesowi klientów którzy na skutek gospodarczych powikłań pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że działania rządu oraz określonych instytucji w tym zakresie mają charakter właśnie jedynie rekomendacji, a nie poleceń, do których banki lub firmy pożyczkowe muszą się stosować w sposób ścisły. Oznacza to po prostu tyle, iż różne podmioty bankowe oraz pożyczkowe udostępniają obecnie klientom nieco odmienne możliwości, np. w odniesieniu do czasowego zawieszenia spłaty zobowiązań.

Wakacje kredytowe w dobie koronawirusa

Zarówno Związek Banków Polskich jak i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wydały rekomendacje, podług których banki oraz firmy pożyczkowe powinny umożliwić klientom czasowe udogodnienia w spłacie pożyczek i kredytów. Wyraz rekomendacje ma tutaj znaczenie kluczowe, ponieważ nowe opcje dostępne w ofercie poszczególnych podmiotów bynajmniej nie są jednorodne.

Za przykład może posłużyć PKO BP. Bank ten dostosował się do wspominanych rekomendacji w sposób kompletny: aktualnie klient posiadający np. kredyt gotówkowy może bez problemu złożyć w serwisie online dyspozycję wakacji kredytowych na okres 3 miesięcy. Zawieszeniu ulega cała rata spłacanego kredytu, a więc zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Składając dyspozycję klient może wybrać, czy chce wydłużenia okresu kredytowego z tytułu wakacji kredytowych, czy też zwiększenia wysokości pozostałych do spłaty rat. Wnioski są realizowane natychmiastowo i bez konieczności przedstawiania przez klienta żadnych uzasadnień.

Warto jednocześnie zdawać sobie sprawę, że bynajmniej nie wszystkie banki zastosowały się do rekomendacji ZBP dokładnie w takim samym zakresie. Różnice możemy napotkać np. w odniesieniu do charakteru wprowadzonych ułatwień. Niektóre spośród banków oferują więc jedynie zawieszenie spłaty części kapitałowej rat kredytu. Odmiennie może wyglądać także proces składania wniosku/dyspozycji dotyczącej wakacji kredytowej czy też karencji w spłacie kredytu. W przypadku niektórych banków można to zrobić jedynie listownie lub też poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem. 

Jak sprawdzić opcje dostępne w naszym banku?

Niestety, jedyna możliwość w tym zakresie to czytanie dokumentacji udostępnianej przez banki na swoich witrynach internetowych lub też kontakt z infolinią. O co jednak warto pytać? Najważniejsze wydają się niniejsze faktory:

  • 1. Charakter dostępnych możliwości(zawieszenie spłaty całej raty, zawieszenie jedynie spłaty części kapitałowej, oraz trwania wakacji kredytowych/karencji w spłacie)
  • 2. Wpływ skorzystania z wakacji kredytowych/karencji na dalsze warunki spłaty, a więc np. czy bank oferuje opcję wydłużenia okresu kredytowania, czy też jedyną dostępną opcję stanowi zwiększenie wysokości pozostałych rat.
  • 3. Podejście banku do realizacji wniosku: warto dopytać, czy brana jest pod uwagę np. przeszłość kredytowa klienta, ewentualne opóźnienia w spłacie itp, czy też każda dyspozycja jest realizowana w sposób automatyczny.
  • 4. Sposób wnioskowania, a więc czy wniosek o częściowe/całkowite zawieszenie spłaty kredytu możemy złożyć np. w całości online, czy też bank wymaga realizacji przez klienta innych czynności.

Zawieszenie spłaty pożyczek pozabankowych

Co również istotne, przynajmniej w teorii możliwość uzyskania wakacji kredytowych obejmuje także klientów spłacających tzw. chwilówki lub też pozabankowe pożyczki ratalne. W tym wypadku należy jednak nastawić się na większe trudności, niż ma to miejsce w przypadku banków. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż rekomendacja wydana przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zakłada, że odroczenie spłaty np. chwilówki musi zostać przez klienta uzasadnione. W praktyce najpewniej oznacza to, że większość klientów firm pożyczkowych nie będzie mogła liczyć na natychmiastową i bezwarunkową realizację wniosku, tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych banków.

Kolejny istotny fakt to informacja, iż wspominany Polski Związek Instytucji Pożyczkowych bynajmniej nie zrzesza wszystkich obecnych na polskim rynku firm pożyczkowych. Może się więc zdarzyć i tak, że akurat nasz pożyczkodawca po prostu nie przynależy do PZIP. 

Co więc należy robić w tej sytuacji? Przede wszystkim warto podjąć kontakt z Biurem Obsługi Klienta naszego pożyczkodawcy w celu zasięgnięcia precyzyjnych informacji. Pytać powinniśmy o te same kwestie, które zostały wymienione powyżej w odniesieniu do banków. Co bardzo ważne, refinansowanie pożyczki pozabankowej lub też płatne przedłużenie okresu trwania umowy nie mogą być uważane za „dodatkowe udogodnienia”. W ten sposób klient korzysta bowiem ze standardowych rozwiązań oferowanych przez niektóre firmy pożyczkowe, a jeśli rozwiązania te nie są całkowicie darmowe, to niestety możemy mieć do czynienia z próbą wykorzystania przez pożyczkodawcę naszej sytuacji. Jeśli więc firma pożyczkowa oferuje nam dla przykładu refinansowanie pożyczki, należy bardzo dokładnie sprawdzić, na jakich warunkach opcja ta jest dostępna.