Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego

Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego

15 kwietnia 2019 0 By Aleksander Czarnecki

Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego jest produktem finansowym, który może otrzymać każda osoba posiadająca grunty rolne.

Zabezpieczeniem tego rodzaju pożyczki mogą być wszelakie działki, które wchodzą w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego. Obciążeniu mogą podlegać takie rodzaje działek jak :

  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem B,
  • pastwiska trwałe, które oznaczono symbolem Ps,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
  • sady, które oznaczono symbolem złożonym z litery S,
  • grunty orne, oznaczone symbolem R.

Wysokość kwoty pożyczki ustala się na podstawie wypisu z rejestru gruntów, jak również informacji w nim zawartych, a dotyczących klasy gruntu, a także przeznaczenia wybranych działek. Osoba wnioskująca o pożyczkę dla rolników powinna przedstawić wszelkie informacje dotyczące specyfikacji własnego gospodarstwa rolnego. Poza klasą gruntów, jak również ich przeznaczenia podczas analizy wniosku bierze się także pod uwagę informacje o ewentualnym przeznaczeniu środków otrzymanych w ramach pożyczki i informacje o możliwościach spłaty. Poza wymienionym powyżej wypisie z gruntów dość ważnym elementem będzie wyrys z rejestru gruntów, jednakże nie w każdej sytuacji.

Od klientów chcących wziąć pożyczkę nie są wymagane dokumenty związane z zobowiązaniami w stosunku do KRUS, jak i związane z wysokością osiąganych dochodów. Takiego rodzaju informacje pożyczkobiorca deklaruje w formie oświadczenia w momencie podpisywania umowy.

Maksymalna kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki dla rolnika nie może przekroczyć 20000 zł za 1 hektar gruntu.

Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego w konkretnej wysokości przyznawana jest po przeprowadzonej analizie opisanych wyżej elementów. W przypadku gruntów o klasie 4, 5, albo 6 maksymalną kwotą pożyczki może być 15000 zł. W pozostałych przypadkach możliwe jest wypłacenie najwyższej możliwej kwoty tego rodzaju pożyczki dla rolników (na przykład w przypadku pierwszej i drugiej klasy gruntów rolnych).

3/5 - (1 vote)