Pożyczka pod zastaw nieruchomości – Pożyczka hipoteczna

Brak możliwości wykazania się wystarczającym poziomem stałych dochodów, pokaźne saldo zadłużenia, wpisy w bazach BIK, KRD i BIG – to okoliczności pogrążające potencjalnego kredytobiorcę. Czy jest to sytuacja beznadzieja, uniemożliwiająca otrzymanie zastrzyku dodatkowej gotówki na uregulowanie naglących płatności? W przypadku ubiegania się o produkty bankowe – takie nagromadzenie problemów ekonomicznych prawie na pewno skutkuje odmowną decyzją kredytową.

Szansy na podjęcie starań w zakresie zdobycia niezbędnego wsparcia finansowego, nie pozbawiają natomiast firmy działające poza sektorem bankowym, oferując m. in. chwilówki pod zastaw. Pożyczki hipoteczne pod zastaw nieruchomości, nierzadko okazują się ostatnią deską ratunku dla osób dotkniętych konsekwencjami nakręcającej się spirali zadłużenia. Okazuje się, że po tego rodzaju wsparcie mogą też sięgać osoby, które potrzebują środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych i biznesowych. W momencie, gdy pożyczkodawca dysponuje prawem własności do nieruchomości, w postaci mieszkania, domu czy gruntu, jego sytuacja ekonomiczna praktycznie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej.

Wzięcie pożyczki pod zastaw to jednak poważne decyzja, obarczona sporym ryzykiem w przypadku złego zarządzania pozyskanymi pieniędzmi i zaprzestaniem spłacania zobowiązania. Warto poznać ogólne warunki i propozycje sprawdzonych firm pozabankowych, które chętnie udzielą pożyczki pod zastaw nieruchomości. W oparciu o najlepsze rynkowe oferty, przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę pożyczki pod zastaw w Speed Cash.

Ranking pożyczek hipotecznych

Ostatnia aktualizacja: 17 Kwietnia 2024
Pożyczka dla firm - Novalend
1 - 24 miesięcy
Okres spłaty
6 miesięcy
? Minimum 6 miesięcy
Wiek firmy
24 godziny
Czas wypłaty
10 000 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Pożyczka gotówkowa dla firm VISSET
12 miesięcy
Okres spłaty
3 miesięcy
Wiek firmy
do 24h
Czas wypłaty
15 000 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Pożyczka Ratalna dla firm SMEO
3 - 12 miesięcy
? 3-12 miesięcy (3/6/9/12)
Okres spłaty
6 miesięcy
Wiek firmy
od 5 minut
? od 5 minut do 24h
Czas wypłaty
5 000 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «

Na czym polega pożyczka hipoteczna?

Posiadany majątek, który może zostać wniesiony jako zabezpieczenie pożyczki, to poważna karta przetargowa w staraniach o dodatkową gotówkę, nawet w bardzo skomplikowanej sytuacji finansowej. Pożyczki pod zastaw nieruchomości pozwalają wynegocjować wysokie kwoty wsparcia i lepsze warunki, niż standardowe. Formą zabezpieczenia jest zazwyczaj tradycyjny wpis hipoteczny w IV dziale księgi wieczystej. Inną praktyką może być tzw. przewłaszczenie (wpis w II dziale KW), będące okresowym przeniesieniem prawa własności, najczęściej do czasu spłaty pożyczonych środków.

Warto zaznaczyć, iż posiadany już wcześniej wpis na hipotece czy uskutecznione postępowanie egzekucji komorniczej – nie są okolicznościami jednoznacznie dyskwalifikującymi możliwość otrzymania pożyczki pod zastaw. W zależności od rodzaju, lokalizacji i pozostałych kryteriów atrakcyjności danej nieruchomości, firmy pozabankowe oferują pożyczki w wysokości od 30% do nawet 80% wartości domu, gruntu czy lokalu użytkowego (wskaźnik LTV).

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę hipoteczną?

Pożyczka hipoteczna pod zastaw nieruchomości to specyficzny produkt, który wymaga indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Potencjalnie duże wartości pożyczek oraz proporcjonalnie wysokie ryzyko – to czynniki, dla których warto postawić jedynie na sprawdzone i solidne firmy. Jednym z bardziej odpowiedzialnych i rzetelnych podmiotów, który specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pod zastaw, jest warszawska instytucja finansowa – Speed Cash Polska.

Można tam wnioskować o pożyczkę pod zastaw nieruchomości w wysokości od 30 tysięcy do 5 mln. złotych na okres do 3 lat. Dla przedsiębiorców przewidywane są jeszcze wyższe progi możliwego zaangażowania oraz dłuższe okresy spłaty. Zwykle pożyczka pod hipotekę jest wypłacana do 24 godzin od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – weryfikacja klienta

Wzięcie pożyczki na raty pod zastaw nieruchomości, wiąże się wyłącznie z weryfikacją w obrębie mieszkania, domu czy lokalu, jaki ma być przedmiotem zabezpieczenia. Firma weryfikuje jedynie prawo własności pożyczkobiorcy do majątku, prosząc o podanie numeru księgi wieczystej oraz dosłanie aktualnych zdjęć nieruchomości. W przypadku zastawu na gruncie, instytucja pożyczkowa może wymagać dodatkowo zaświadczenia z gminy o warunkach zabudowy. Negatywna historia kredytowa w bazach dłużników lub trwające postępowanie komornicze – nie są przesłankami do odmowy udzielenia wsparcia.

Zagrożenia pożyczek pod zastaw

Pożyczki pod zastaw majątku wiążą się dla właściciela nieruchomości z największym niebezpieczeństwem, bowiem ryzykuje on utratą mieszkania, domu albo lokalu użytkowego. Oczywiście w sytuacji, kiedy pożyczka hipoteczna jest rzetelnie i terminowo spłacana – ryzyko przejęcia nieruchomości nie istnieje. W momencie, gdy pożyczkobiorca przewiduje jakiekolwiek opóźnienie w uregulowaniu raty, koniecznie powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić pożyczkodawcę o problemie.

Wszystkie warunki i możliwe scenariusze powinny być jasno sprecyzowane w umowie pożyczkowej, którą przed podpisaniem należy dokładnie przeczytać, najlepiej z zaufaną osobą. Warto pamiętać, że wszelkie nowe ustalenia w zakresie pożyczki, mają moc wiążącą, jeśli zostanie zachowana forma pisemna.

Hipoteka pod zastaw – czy to bezpieczne?

Sięgnięcie po pożyczkę z opcją hipoteki pod zastaw – bywa ostatecznością dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia bądź potrzebują pilnie środków na inne ważne cele, np. leczenie. Decyzja o zaciągnięciu tego typu zobowiązania jest ryzykowna. Jeśli jednak pożyczkobiorca ma dobrze przemyślany plan restrukturyzacji zadłużenia i przeanalizował wraz z gronem zaufanym osób realne możliwości spłaty, to zdobycie gotówki pod zastaw jest zasadne.

Przy warunkowym przeniesieniu własności, o czym wspominaliśmy we wcześniejszym fragmencie artykułu, zabezpieczeniem dla pożyczkobiorcy jest wzmianka w dziale III KW, traktująca o zasadach powrotnego przeniesienia własności. Po całkowitej spłacie pożyczki, wygasają jakiekolwiek roszczenia do nieruchomości podmiotu, jaki udzielił finansowego wsparcia pod zastaw.

Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego

O pozabankowe wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, dla których w tym sektorze finansowych funkcjonują pożyczki pod zastaw gospodarstwa rolnego. Potencjał dużego dochodu, jaki może generować gospodarstwo rolne, uwarunkowany jest m. in. poczynieniem szeregu inwestycji oraz zakupów. W sytuacji, gdy plantator czy hodowca nie ma zdolności kredytowej, trudno jest zdobyć mu gotówkę na kupno maszyn rolniczych, paszy albo zmodernizowanie różnych obiektów w ramach gospodarstwa. Najpowszechniejszym sposobem na zdobycie brakujących środków, jest w takich przypadkach, pożyczka pod zastaw ziemi.

Pożyczki hipoteczne dla rolników – warunki otrzymania?

Jeśli rolnik posiada tytuł prawny do działki gruntowej, to pożyczka dla zadłużonych posiadaczy ziemskich jest na wyciągnięcie ręki. Szybka pożyczka na spłatę zobowiązań lub działania inwestycyjne (np. budowa fermy drobiu, zakup linii technologicznych itd.), to produkt cieszący się dużym zainteresowaniem rolników. Warunkiem podstawowym jest posiadanie aktu własności działki oraz numer księgi wieczystej, w jakiej jest ona zewidencjonowana.

Dodatkowo, przydatny jest wypis z rejestru gruntów, jak też bieżące zaświadczenie o warunkach zabudowy. Wraz z wnioskiem o pożyczkę dla rolnika, warto również złożyć aktualne zdjęcia działki/gospodarstwa, które będą pomocne w dokładniejszej wycenie. Z reguły pożyczka dla rolnika nie przekracza 50% wartości nieruchomości, jaka stanowi jej zabezpieczenie w formie obciążenia na hipotece.

Czy można dostać pożyczki pod zastaw ziemi?

Brak zatrudnienia czy postępowanie komornicze – nie jest przeszkodą w pozyskaniu pożyczki dla bezrobotnych lub doraźnej pomocy finansowej dla rolnika, jeśli posiadają oni ziemię rolną. Możliwość zastawienia ziemi jest dla pożyczkobiorcy dużo bardziej komfortową opcją zabezpieczenia, niż np. domu czy gospodarstwa rolnego. Wysokość pożyczki uzależniona jest od posiadanego areału oraz klasy ziemi, ale zdarzają się firmy pozabankowe są skłonne do wypłaty wielomilionowych kwot pod zastaw gruntu.

W przypadku braku zdolności kredytowej oraz poręczyciela, długoterminowe pożyczki pod zastaw nieruchomości, w tym ziemi – są dobrym pomysłem na zdobycie środków dla sfinansowania dowolnych potrzeb i celów.

4.9/5 - (13 votes)