Kiedy i jak płacić abonament RTV? Co robić na wypadek wezwania do zapłaty?

Kiedy i jak płacić abonament RTV? Co robić na wypadek wezwania do zapłaty?

Podczas, gdy spora rzesza Polaków myśli, że abonament RTV jest nieobowiązkowy, wielu przekonało się o tym, że jego niepłacenie może wpędzić w długi. Ta opłata od lat budzi kontrowersje. W 2020 roku Ministerstwo Finansów masowo przeprowadza akcję egzekucji zaległości. Informuje, że za pierwszy kwartał bieżącego roku do urzędów skarbowych wpłynęło niemal 35 tys. tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. Na ich podstawie skarbówka ściągnęła niespełna 7 mln zł.1 Podpowiadamy dłużnikom za abonament rtv jak sprawdzić zaległość z tego tytułu. Wyjaśniamy, kto jest obowiązany do zapłaty, a do z niej zwolniony.

Jak i kiedy płacić abonament RTV? Podstawowe zasady dokonywania opłaty

Opłaty abonamentowe wedle tego, co głosi Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, przez którą należy rozumieć oferowanie społeczeństwu zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki.W praktyce abonament RTV finansuje media publiczne, w tym Telewizję Polską i Polskie Radio. 

Wysokość abonamentu RTV jest kwestią ustaleń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, natomiast organem przewidzianym do jego ściągania jest Poczta Polska. Płatności należy dokonywać do 25 dnia każdego miesiąca na numer rachunku bankowego przypisany do indywidualnego numeru identyfikacji abonenta. Numer abonenta stanowi osiem ostatnich cyfr numeru konta. Ustalenie właściwego numeru jest możliwe online na stronie https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetFindNRB lub kontaktując się z Wydziałem Abonamentu RTV Poczty Polskiej: tel. 43 8420606. Żeby zapłacić za abonament rtv 2020, należy udać się na pocztę, do banku lub po prostu zrobić przelew. 

Zwolnienie z opłat za abonament RTV emeryci i inne grupy uprawnionych

Z opłat za abonament RTV emeryci zostali zwolnieni na postawie nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Przez emeryta należy rozumieć tutaj osobę, która ukończyła 60 lat i uzyskała prawo do emerytury w kwocie nieprzekraczającej miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Z obowiązku płacenia za abonament RTV zwolnienia przysługują również:

 • osoby po 75. roku życia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • kombatanci będący inwalidami, inwalidzi wojenni i wojskowi, a także członkowie rodzin po kombatantach.

Celem uzyskania zwolnienia trzeba udać się do urzędu pocztowego i przedstawić:

 • dokumenty potwierdzające sytuację uprawniającą do zwolnienia,
 • dowód osobisty,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia,
 • formularz zwolnienia z opłat abonamentowych. 

Ze względu na stan epidemii Poczta Polska wprowadziła możliwość elektronicznego złożenia dokumentów. Jest to możliwe w stanie zagrożenia epidemicznego, w stanie epidemii lub na wypadek innej przyczyny zaprzestania działalności placówek. W tym przypadku oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia z opłat mogą zostać odwzorowane cyfrowo, zeskanowane lub sfotografowane, i przesłane na e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl. Jak widać, zwolnienie z uiszczania abonamentu RTV nie następuje automatycznie. 

Ile wynosi abonament RTV? Kto uzyska zniżkę?

O tym, ile wynosi abonament RTV w 2020 roku, można dowiedzieć się na stronie Poczty Polskiej. Kwota jest aktualizowana w zależności od zmian, podwyżek. Co więcej, znajdują się tam również archiwalne stawki za poprzednie lata, począwszy od 2012 roku. Za abonament rtv 2020cena na 1 miesiąc wynosi w zależności od posiadanego odbiornika:

 • za odbiornik radiofoniczny 7 zł,
 • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 22,70 zł.

Jeszcze w 2012 roku było to odpowiednio 5,50 zł i 18,50 zł. Przy uiszczaniu opłaty abonamentowej za dłuższy okres naprzód, na przykład za kwartał czy cały rok z góry można liczyć na zniżki. Ich wysokość jest zależna od liczby miesięcy, za które zostanie dokonana płatność. Żeby móc zapłacić mniej, trzeba wnieść opłatę z wyprzedzeniem. Maksymalny termin to 25-ty dzień pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Największa oszczędność czeka tych, którzy opłacą korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego za 12 miesięcy z góry. Wówczas za jeden miesiąc opłata wynosi nie jak standardowo 22,70 zł, a 20,43 zł. 

Dług za abonament RTV przedawnienie, umorzenie, rozłożenie na raty

Instytucją odpowiednią do udzielenia wyjaśnień w kwestii:

 • ustalenia okresu oraz kwoty zaległości,
 • upomnień do zapłaty abonamentu,
 • wystawionych tytułów wykonawczych,
 • zawieszenia postępowań egzekucyjnych

jest Poczta Polska, a dokładniej Dział Abonamentu RTV z siedzibą w Bydgoszczy. Można się kontaktować:

 • telefonicznie pod nr 43 8420606,
 • elektronicznie pod e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl.

Za pomocą kalkulatora do obliczeń zaległości na stronie internetowej Poczty https://rtv.poczta-polska.pl/?action=OdsFrm można uzyskać informacje o odsetkach. Powyższy kontakt Poczta Polska abonament RTV jest nieodpowiedni dla abonentów-dłużników, którzy chcieliby, aby ich dług został umorzony lub rozłożony na raty. W tej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Abonamentu RTV w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wniosek o umorzenie lub płatności w systemie ratalnym zaległości z tytułu opłat abonamentowych wraz z odsetkami można złożyć:

 • poprzez platformę ePUAP2 (w tym przypadku konieczny jest Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis cyfrowy),
 • tradycyjną pocztą na adres: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa,
 • osobiście w siedzibie kancelarii Biura KRRiT. 

Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą liczyć tylko te osoby, które znalazły się w wyjątkowych sytuacjach. Wniosek o umorzenie długu powinien zawierać dane abonenta, a ponadto kwotę zaległości i okres niezapłaconego abonamentu. Najlepiej do tego opisać szczegółowo sytuację i okoliczności przemawiające za umorzeniem.    Przyjęto, że w przypadku opłat za abonament RTV przedawnienie może nastąpić po 5 latach od ostatniego dnia roku, w którym należało dokonać płatności. Nie są to ustawowe wytyczne, zaś wynik dotychczasowego orzecznictwa sądowego.3 Wspomniany okres jest tożsamy z okresem przedawnienia należności podatkowych. 

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV co robić w takim przypadku?

Wezwanie do zapłaty dotyczące braku płatności za abonament RTV trzeba potraktować poważnie. Warto jednak sprawdzić, czy: 

 • rzeczywiście poszczególne opłaty nie zostały uregulowane, czyli ile wynosi dług i jaki okres obejmuje,
 • dług nie uległ przedawnieniu,
 • odbiornik, za który przewidziano opłatę, nie został wyrejestrowany.

W razie wątpliwości warto zwrócić się do Poczty Polskiej o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej podstawę do nałożenia kary, powołując na art. 73 Kodeku postępowania administracyjnego.   

Jeżeli nie masz wystarczająco dużo gotówki aby pokryć zadłużenie, warto w takich przypadkach skorzystać z pozabankowych pożyczek online, szczególnie ofert darmowych pożyczek na 30 dni, które umożliwią szybką spłatę zadłużenia.

https://wyborcza.pl/7,162657,25999742,propaganda-za-pieniadze-emerytow-tysiacom-starszych-polakow.html 

2 Art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji: https://www.lexlege.pl/ustawa-o-radiofonii-i-telewizji/art-21/. 3 http://www.orzeczenia-nsa.pl/i-sa-gl-210-12.html

5/5 - (2 votes)