Jakiego konta nie zablokuje komornik? 

Jakiego konta nie zablokuje komornik? 

11 października 2018 19 By Aleksandra Czarnecka

Jakiego konta nie zablokuje komornikW sytuacji, kiedy sprawę naszego zadłużenia przejmuje komornik jednym z pierwszych kroków, jakie uczyni w celu odzyskania wierzytelności będzie zajęcie naszego konta bankowego. Zgodnie z prawem komornik może zająć tylko część dochodów, niestety bardzo często zajęciu ulega całkowita kwota naszego wynagrodzenia. Obecnie dostępne systemy informatyczne, z których korzystają instytucje finansowe pozwalają na bardzo szybkie dotarcie do informacji odnośnie nie tylko instytucjonalnych, ale także prywatnych rachunków bankowych. Czy komornik może uzyskać dostęp do wszystkich kont bankowych? Czy możemy uniknąć zajęcia środków znajdujących się na naszym rachunku bankowym?

Komornik a rachunek bankowy

W świetle ustawy komornik na podstawie prawomocnego wyroku ma prawo do zajęcia części naszych dochodów, pozostawiając na koncie dłużnika kwotę wolną od zajęcia. Jej wysokość to ¾ minimalnego wynagrodzenia. Przy obecnie obowiązującej kwocie minimalnego wynagrodzenia 2100 złotych brutto, na koncie dłużnika w świetle prawa komornik powinien zostawić kwotę w wysokości 1575 złotych. Wszystkie środki powyżej tej kwoty mogą zostać zajęte przez komornika. Bardzo często zarządzenie to zostaje jednak pominięte, a zajęciu ulega całkowite wynagrodzenie dłużnika. W takim przypadku sytuacja finansowa dłużnika ulega znacznemu pogorszeniu, gdyż pozostaje on bez jakichkolwiek środków na życie. Wobec tego ma on prawo do złożenia zażalenia na działanie przeprowadzone przez komornika do Sądu Rejonowego i w ten sposób może próbować odzyskać należne mu środki pieniężne. Nie jest to jednak wysoka kwota, a sam proces rozpatrzenia wniosku i podjęcia odpowiednich działań przez organy sądownictwa jest rozległy w czasie.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Komornik może namierzyć konto bankowe dłużnika dzięki specjalnemu systemowi bankowemu Ognivo. Jest to system informacyjny gromadzący szczegółowe dane objęte powszechną tajemnicą bankową, do której dostęp posiadają odpowiednio upoważnione jednostki oraz instytucje. Oprócz komorników z systemu Ognivo korzystają również służby celne, ZUS czy Poczta Polska. Należą do niego także banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. System pozwala na bardzo łatwe i skuteczne namierzenie konta dłużnika. Wystarczy, że komornik wprowadzi dane pożyczkobiorcy zalegającego ze spłatą zobowiązań, a system samoczynnie prześledzi instytucje bankowe pod kątem posiadania konta lub jego braku w danym oddziale. Po zidentyfikowaniu danych dłużnika odpowiadających wprowadzonym danym odnośnie konkretnego dłużnika, bezzwłocznie przesyła on ogólną informację na temat konta użytkownika do kancelarii komorniczej. Informacja ta nie zawiera bowiem danych dotyczących aktualnego salda na m rachunku bankowym dłużnika.

Konta, których nie zajmie komornik

Komornik ma natomiast utrudniony dostęp do kont założonych w instytucjach finansowych, które nie korzystają z systemu Ognivo. Do banków tego typu należą: Bank Przemysłowo-Handlowy (BPH), Smart Bank czy Credit Agricole. Z systemu nie korzystają także Powszechne Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK). Nie daje to jednak stuprocentowej pewności, że środki umieszczone na tego typu kontach nie zostaną zajęte. Komornik może bowiem namierzyć konto dłużnika w inny sposób. W tym celu bezpośrednio kontaktuje się z danym oddziałem banku bądź inną instytucją tego typu z zapytaniem o posiadanie w nim konta przez konkretnego dłużnika. Mimo istniejącej możliwości zajęcia takiego konta, prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji  jest raczej znikome. W większości przypadków działanie to jest pomijane przez komorników.  Przy ogromnej ilości spraw komorniczych dokładne prześledzenie pojedynczych oddziałów wiąże się z dużym nakładem nie tylko pracy, ale także czasu, co w efekcie może stać się mało efektowne. Dojście komornika do tego typu kont może ułatwić również sam wierzyciel posiadający informacje na temat konta dłużnika. Mogą one zostać przekazane komornikowi i w ten sposób uzyska on dostęp do rachunku bankowego dłużnika. Czy wiesz, ile może zabrać komornik?

Co jeszcze warto wiedzieć?

Mimo to, jednym z najczęściej polecanych kont dla osób, chcących uchronić się przez zajęciem komorniczym jest prowadzenie rachunku bankowego w banku BPH. Konto osobiste założyć można online, bez wychodzenia z domu. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni formularz oraz wykonać przelew weryfikacyjny z aktualnego rachunku bankowego.

Innym podmiotem, który nie korzysta z systemu Ognivo jest przedsiębiorstwo Skrill. Skrill oprócz prowadzenia rachunku bankowego  daje możliwość założenia karty płatniczej. Konto pozwala w ten sposób na normalne funkcjonowanie rachunku, a więc na przelewy online, wpłaty oraz wypłaty środków w bankomatach czy płatność za pomocą karty debetowej.

Chcąc uchronić środki pieniężne przed zajęciem komorniczym można również wypłacić je z konta, otworzyć rachunek zagraniczny bądź przekazać rachunek innej osobie. Niestety żaden tych sposobów nie daje stuprocentowej pewności co do ochrony naszych środków przed ich utratą na rzecz spłacenia zalegających zobowiązań.

Jeżeli Twoje konto zostanie zablokowane przez komornika, sprawdź z jak uzyskać potrzebną gotówkę, dzięki pożyczkom dla zadłużonych z komornikiem.