Jak sprawdzić długi osoby zmarłej?

Jak sprawdzić długi osoby zmarłej?

11 października 2018 6 By Aleksandra Czarnecka

Jak sprawdzic dlugi osoby zmarlejNie zawsze członkowie rodziny chwalą się długami. Często dopiero po śmierci okazuje się, że mąż, ojciec, matka, teściowie mieli długi, z których spłatą nie zdołali sobie poradzić. Niestety, długi mogą stać się częścią spadku. Myśląc o spadku zazwyczaj myśli się o możliwości wzbogacenia, lecz można wpaść w pułapkę i odziedziczyć finansowe zobowiązania. Jak zatem sprawdzić, czy spadkodawca był zadłużony?

Długi w spadku

Niemal każdemu spadek kojarzy się z możliwością odziedziczenia pieniędzy, nieruchomości lub wartościowych ruchomości. Zazwyczaj takie skojarzenie pojawia się, kiedy spadek otrzymuje się dość niespodziewanie po mniej znanym członku rodziny, którego stanu majątkowego nie znało się najlepiej. Niestety częścią spadku lub całym spadkiem mogą być też długi, zarówno względem banków, parabanków, jak i dostarczycieli mediów. Niezależnie od pochodzenia długów, mogą one obciążyć spadkobiercę. Dodatkowo do możliwych zadłużeń należy zaliczyć długi względem osób prywatnych: sąsiadów, krewnych, które po śmierci dłużnika mogą domagać się spłaty od jego najbliższych, dziedziczących krewnych. W ramach spadku można otrzymać także zadłużone mieszkanie, wtedy ewentualna radość z otrzymania nieruchomości będzie mniejsza lub nie będzie jej w ogóle, bo zajdzie potrzeba sprzedaży mieszkania. Wszystko to wpędza osoby dziedziczące w trudną sytuację, zwłaszcza, gdy o długu nie miały informacji. Gdy wiedzą, mają możliwość odrzucenia spadku, jeśli nie, mogą stać się właścicielami zadłużenia przez nieświadomość. Istotne jest więc zebranie informacji o stanie ewentualnych zobowiązań zmarłego, chociaż nie jest to proste.

Gdzie dokładnie szukać informacji?

Rodziny żyją ze sobą w różnych relacjach, a to oznacza, że nie zawsze wiadomo, czy ktoś ma długi czy nie. Niektórzy nie rozmawiają ze sobą od lat i dziedziczenie jest zaskoczeniem, bo przysługuje zgodnie z ustawą. Jeśli nikt z członków rodziny nie wie czy zadłużenie istnieje, nie można znaleźć dokumentów na ten temat, wówczas konieczne jest sięgnięcie po inne sposoby.
Najpierw należy wziąć pod uwagę popularne rejestry dłużników i zadłużenia, czyli BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) oraz ERIF i KRD (Krajowy Rejestr Długów). Poszukując w nich niezbędnych informacji należy powołać się na toczące się przed sądem postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz dołączyć akt zgonu spadkodawcy. Próba uzyskania informacji w taki sposób jest niezbędna, lecz trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszystkie bazy na podstawie tych dokumentów udzielą informacji. Niektóre mogą odpowiedzieć, że oczekiwanych informacji udzielą po przyjęciu spadku przez spadkobiercę.

Wniosek do sądu

Innym sposobem jest złożenie do sądy wniosku o dokonanie spisu inwentarza. Sąd sam z siebie, bez wniosku nie zajmie się oceną, co wchodzi w skład majątku. Nie przeprowadza go bezpośrednio sąd, lecz komornik sądowy działający przy sądzie. Do jego zadania należy ocena składu majątkowego spadku, w tym zarówno ruchomości, nieruchomości, ewentualnych środków finansowych na koncie oraz właśnie posiadanego przez zmarłego zadłużenia – jeśli ono istnieje. Dokument ze spisem ułatwi ocenę posiadanych długów, rodzaj tych długów, ich wysokość, a także pozwoli na rozważenie czy spadek odrzucić, czy jednak przyjąć.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Sytuacje, gdy spadek został przyjęty wraz z zadłużeniem były kiedyś bardzo częste. Konieczność spłacania długów, nawet po nieznanych członkach rodziny, kontakt z wierzycielami zmarłego, wszystko to sprawiło, że wizja spadku stała się bardzo stresująca. Doszło jednak do zmian w prawie. Wcześniej domyślnie przyjmowało się spadek wprost. To oznaczało, że spadkobierca otrzymywał aktywa oraz pasywa, tj. długi. Wiązało się to z koniecznością złożenia dokumentów do sądu i poinformowania sądu albo złożenia dokumentów w kancelarii notarialnej, że nie chce się spadku, zrzeka się go, bądź przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie formą domyślną jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Pod tą nazwą kryje się fakt, że spadek dostaje się jedynie do wysokości długów. W takiej sytuacji, jeśli w składzie spadku znajdują się aktywa oraz pasywa w formie długów, nie mogą one być wyższe, niż aktywa. Skutkuje to tym, że jeśli aktywa były większe, możliwe ze spadkobierca jeszcze wzbogaci się na spadku, ale może okazać się też, że do wzbogacenia nie dojdzie, bo aktywa będą wystarczające jedynie na spłatę zadłużenia.
Chcąc skorzystać z takiej opcji nie trzeba podejmować specjalnych działań. Dokumenty u notariusza albo wniosek do sądu składa się w przypadku, kiedy chce się go odrzucić lub przyjąć spadek wprost. Dotyczy to także dzieci niepełnoletnich, warto o tym pamiętać. Zdarza się, że spadkobiercy uważają, że gdy oni odrzucili spadek, od razu nie dotyczy to ich dzieci. Nie jest to prawda. Trzeba odrzucić spadek w ich imieniu, uzyskując na to wcześniej zgodę sądu rodzinnego. Formalności trzeba dopełnić do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy albo od momentu dowiedzenia się o jego śmierci. Czy wiesz ile komornik może zabrać? Sprawdź.
.