Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku?

Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku?

11 października 2018 1 By Aleksander Czarnecki

Zadłużenie rodzi konieczność spłaty, jeśli nie spłacasz wierzyciel skontaktuje się z komornikiem, następnie komornik zacznie działać. Rozpocznie egzekucję komorniczą, a wtedy żaden z posiadanych przez Ciebie dochodów nie jest bezpieczny – ani wypłata, ani zwrot podatku.

Czy komornik ma prawo do zwrotu podatku dłużnika?

Wierzyciel oczekuje od komornika, że ten w miarę szybko, zgodnie ze swoimi uprawnieniami ściągnie od dłużnika zaległe pieniądze. Komornik używa do tego dozwolonym prawem środków. Przypisywanie mu działania poza prawem, zastraszania lub działania siłowego jest dalekie od rzeczywistości.

Bardzo często dłużnicy nie są pewni, jakie dokładnie środki finansowe, ruchomości i nieruchomości komornik może zająć. Wypłata jest zazwyczaj pierwszym, po co sięga, ale poza nią może zająć również nadpłaty lub zwrot podatku. To bardzo prosty dla komornika sposób na uzyskanie przynajmniej jakiejś części zadłużenia. Jest to działanie w pełni legalne, gdyż komornik ma prawo kontaktować się z właściwym urzędem skarbowym, aby zająć zwrot podatku. Wystarczy, że prześle do urzędu wezwanie, na podstawie którego ma prawo zająć wskazane środki finansowe. Są one wówczas przesyłane na konto kancelarii albo do depozytu Skarby Państwa (tylko w określonej odgórnie sytuacji).

Jak zmieniało się ściąganie zwrotu podatku?

Zmiany w prawie uprościły możliwość ściągania zwrotu podatku na rzecz wierzyciela. Obecnie wystarczy jedno pismo, poprzednio było to bardziej skomplikowane. Swoje działania oraz wysłanie pisemnego wezwania musiał dopasowywać do okresu czasowego w urzędach skarbowych. Jeśli tego nie zrobił, nie miał szans na uzyskanie zwrotu podatku bezproblemowo. Pod hasłem odpowiedni okres czasowy rozumieć należy moment między złożeniem zeznania podatkowego przez dłużnika a wypłaceniem zwrotu przez urząd skarbowy. Wydaje się, że to nie mogła być skomplikowana sprawa, jednak mogło skutkować tym, że zwrot podatku będzie niemożliwy do przejęcia przez komornika. Trudność wynikała z faktu, że komornik nie mógł wiedzieć w jakim momencie dokładnie dłużnik złożył zeznanie w urzędzie. Zmienione przepisy dały komornikom możliwość, na podstawie art. 896 k.p.c. wezwania urzędu skarbowego do udzielenia informacji czy w ogóle dłużnikowi zwrot podatku przysługuje. Urząd ma na odpowiedź 7 dni.  Chcesz wiedzieć jak sprawdzić długi osoby zmarłej? Sprawdź.

Zajęty zwrot podatku

Gdy suma do spłaty jest większa egzekucja ze zwrotu podatku nie musi ograniczyć się do jednego razu. Zgodnie z artykułem 902 § 1 k.p.c i art. 89a § i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji komornik może zająć zwrot podatku nie za jeden rok, ale także za przyszłe. Dotyczy to zwrotów podatku oraz wszelkich nadpłat w czasie roku od dnia, kiedy zaistniało zajęcie komornicze. Tym samym komornik ma prawo do zajęcia zwrotu podatku, nadpłaty podatku niezależnie od chwili, kiedy zgłosi się po te pieniądze. Dla dłużnika znaczy to tylko jedno – nie zobaczy pieniędzy, które według deklaracji podatkowej miał dostać. Dotyczy to także takich zwrotów jak ulga na dzieci, która chociaż związana jest z dziećmi, nie jest chroniona przed zajęciem i może stać się częścią spłaty zadłużenia. Interesuję Cię ta tematyka? Sprawdź tutaj.

Czy o zajęciu podatku można się dowiedzieć?

Komornik informuje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, lecz nie zdaje dłużnikowi sprawy krok po kroku, co robi i jak działa. Warto zatem, aby dłużnik sam wiedział jakie źródła podlegają zajęciu w ramach egzekucji komorniczej. Pensja, renta, emerytura to dość oczywiste możliwości, ale jeśli dłużnik ma podejrzenie, że również zwrot podatku został zajęty może się tego dowiedzieć. Jest to proste. Wystarczy zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego, w którym składało się deklarację podatkową. Można zadzwonić do biura obsługi albo bezpośrednio do wydziału księgowego i pytać bezpośrednio tam – pozwoli to uniknąć zbędnego oczekiwania. Po podaniu pracownikowi urzędu odpowiednich danych możliwe będzie otrzymanie informacji, czemu oczekiwany zwrot nie pojawił się na koncie i czy to oznacza, że zajął go komornik.

Czy urząd ma obowiązek zawiadamiać?

Urząd skarbowy jest zobowiązany do informowania komornika z uwagi na posiadane przez niego orzeczenie sądowe. Nie jest jednak zobowiązany do jakiegokolwiek informowania dłużnika, że zwrot podatku został przejęty na poczet wierzytelności. Informowanie o tym należy do obowiązków komornika, ponieważ już po zajęciu czegokolwiek jest on zobowiązany do informowania zainteresowanych. Wiadomość otrzymuje się listownie, za potwierdzeniem odbioru, lecz można ją uzyskać również telefonując do kancelarii i podając sygnaturę akt sprawy. To oznacza, że nie ma sensu iść z pretensjami do urzędu skarbowego, ponieważ wykonuje on nałożone na niego obowiązki.

Zwrot podatnika dla komornika

Łatwiejsze ściąganie zwrotu podatku daje komornikowi wiele możliwości i szybsze odzyskanie pieniędzy dla wierzyciela. Kiedy komornik prosi urząd o zbadanie stanu deklaracji dłużnika, urząd bada to, a także weryfikuje, czy nie istnieją zaległości względem skarbówki, po czym przesyła zwrot podatku komornikowi. Zazwyczaj na konto kancelarii komorniczej.

Jeżeli komornik zajmie już zwrot podatku, a zdolność kredytowa nie pozwala na wzięcie kredytu w banku, warto sprawdzić oferty pożyczek pozabankowych, korzystając między innymi z rankingu pożyczek dla zadłużonych z komornikiem.