Jak pożyczać bez oprocentowania?

Jak pożyczać bez oprocentowania?

26 listopada 2018 0 By Aleksander Czarnecki

Oprocentowanie pożyczki może stanowić istotną część całkowitego kosztu pożyczki, ale w ostatnim czasie pojawiło się dużo ofert na darmowe chwilówki. Z tego artykułu dowiesz się, jak pożyczać bez oprocentowania i czy jest to w ogóle możliwe.

Czym jest oprocentowanie chwilówki?

Oprocentowanie to coś, co odstrasza przed zaciąganiem pożyczek. Każdy przywodzi na myśl koszty, które trzeba będzie ponieść za usługę pożyczenia pieniędzy. Warto wiedzieć czym faktycznie jest oprocentowanie i czy stanowi ono jedyny koszt pożyczki, bo mimo że pożyczających przybywa, nie dla wszystkich jest to oczywiste. 

Oprocentowanie w ekonomii określa się jako pieniężną korzyść, otrzymywaną przez inwestora w zamian za ulokowanie kapitału pożyczkowego. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości udzielonej pożyczki oraz od aktualnego poziomu stopy procentowej. W przypadku pożyczek krótkoterminowych oprocentowanie bywa w istocie wyższe niż jeśli chodzi o to w kredytach bankowych. Przyczyna tkwi w niższej kwocie oraz krótszym okresie spłaty chwilówki. Oprocentowanie należy rozumieć jako parametr, który determinuje koszty pożyczki, jednak nie wyłącznie. Na rzeczywisty koszt pożyczki składa się:

  • opłata weryfikacyjna, choć ta zwykle jest symboliczna i wynosi 0,01 zł;
  • opłata przygotowawcza związana z weryfikacją pożyczkobiorcy i rozpatrywaniem wniosku;
  • prowizja związana z obsługą pożyczki;
  • opłaty za dodatkowe usługi: ubezpieczenie, ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki, przedłużenie terminu spłaty, monity, refinansowanie itp.

Są to czynniki zależne od polityki konkretnej instytucji pozabankowej. Podstawowe zasady działania firm pożyczkowych w tym zakresie narzuciły przepisy znowelizowanej Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i z dniem wejścia w życie tzw. Ustawy antylichwiarskiej pożyczkodawcy musieli dostosować swoją ofertę do nowych maksymalnych kosztów ustalonych w trosce o konsumentów i wobec nieuczciwych praktyk firm pożyczkowych.  Jako że udzielanie pożyczek przez firmy pożyczkowe w dużej mierze opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego, zastosowanie mają także przepisy art. 359 tejże ustawy, mówiące wprost, że:

„Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).”

Koszty pożyczki obejmują zatem koszty odsetkowe i pozaodsetkowe. Niskie oprocentowanie nie przesądza o niskim wskaźniku RRSO, gdyż ten uwzględnia oprocentowanie roczne (liczone w skali roku, określane jako nominalne), a chwilówki są pożyczkami z dużo krótszym okresem spłaty. Biorąc pożyczkę krótkoterminową, trzeba wziąć pod uwagę oprocentowanie i dodatkowe opłaty, także ewentualne koszty przewidywane za nieterminowość.

Czy można znaleźć darmowe pożyczki?

Wysokość oprocentowania i innych opłat może skutecznie zniechęcić konsumentów. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, często sięgają po pożyczkę bez względu na jej koszty. Warto jednak zwrócić uwagę na darmowe chwilówki, bo takie produkty finansowe faktycznie istnieją, w dodatku oferowane są przez coraz większą liczbę firm pożyczkowych. Jak się okazuje, pożyczanie bez oprocentowania jest możliwe, gdyż pożyczkodawcy starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, starając się ich do siebie przekonać i przyciągnąć. Osoba, która skorzysta z darmowej chwilówki, z pewnością będzie polecała ten produkt innym. Prawdą jest, że w dzisiejszych czasach pożyczanie pieniędzy od rodziny czy znajomych nie zawsze jest możliwe, a i ci często liczą na procent od pożyczki.

Czy udzielanie pożyczek bez oprocentowanie jest zgodne z prawem?

Rozwiązania prawne przyjęte w Polsce dają pewną dowolność w nakładaniu na pożyczki oprocentowania. Według postanowień art. 720 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki nie musi być oprocentowana. Pożyczkodawca może żądać od pożyczkobiorcy oprocentowania tylko wtedy, gdy zostało ono wprost określone w umowie pożyczki. To, w jaki sposób zostanie skonstruowana umowa, zależy w dużej mierze od konkretnej firmy pożyczkowej, dlatego warto dobrze zapoznać się z jej treścią, zanim zostanie podpisana. Pożyczanie pieniędzy bez oprocentowania pozostaje w zgodzie z obowiązującym prawem. 

Gdzie można znaleźć darmowe pożyczki?

Skoro już wiesz, że darmowe pożyczki są w pełni legalne i powszechnie dostępne, warto też, abyś wiedział, jak pożyczać bez oprocentowania. Jak już wspomniano, szeroką ofertę na darmowe chwilówki znajdziemy w tej prezentowanej przez firmy pożyczkowe, zwłaszcza te, które oferują swoje usługi za pośrednictwem stron internetowych. Takie chwilówki różnią się maksymalną kwotą możliwą do otrzymania oraz terminem spłat, czyli tym, czym różnią się standardowe, oprocentowane pożyczki. Istotnie przy pożyczkach nieoprocentowanych, o które można wnioskować, są niższe od standardowych chwilówek. Dociekliwe osoby powinny wiedzieć, że takie oferty na darmowe pożyczki nie dość, że nie przewidują oprocentowania, to jeszcze nie nakładają na pożyczkobiorcę żadnych dodatkowych kosztów. Trzeba liczyć się jednak z tym, że mogą się one pojawić w momencie opóźnień ze spłatą chwilówki. Nieterminowe płatności, unikanie spłaty powodują, że naliczane są standardowe opłaty, jak przy zwykłej chwilówce. Terminem maksymalnym zwykle przyjętym na spłatę darmowej pożyczki jest okres 30 dni.

Kto może skorzystać z oferty darmowych pożyczek?

Oferta darmowych pożyczek krótkoterminowych skierowana jest dla nowych klientów danej firmy pożyczkowej. Powszechnie przyjmuje się, że z usług firm pożyczkowych mogą korzystać wszystkie pełnoletnie osoby. Niektóre firmy wprowadzają jednak ograniczenia wiekowe. Czasem, aby wnioskować o pożyczkę trzeba mieć ukończone 21 lat i nie więcej niż 70. Osoba ubiegająca się o darmową pożyczkę jest weryfikowana podobnie, jak ma to miejsce odnośnie osoby wnioskującej o pożyczkę z oprocentowaniem. Na chwilówki z 0% RRSO mogą liczyć osoby, które posiadają zdolność kredytową, a więc możliwości do ich spłaty.

Jak ubiegać się o pożyczki bez oprocentowania?

Pożyczanie bez oprocentowania w dzisiejszych czasach jest możliwe i do tego całkiem łatwe. Wystarczy dostęp do internetu, aby przejrzeć odpowiednie oferty i wybrać tą, która faktycznie nie kryje żadnych kosztów. Po darmową chwilówkę wnioskuje się tak samo, jak w przypadku chwilówek z oprocentowaniem i innymi dodatkowymi kosztami. Procedura jest zwykle bardziej uproszczona niż w przypadku kredytów bankowych. Wystarczy wypełnienie wniosku pożyczkowego i po pozytywnej decyzji można cieszyć się darmową pożyczkę chwilówkę. Istotne jest, aby jej spłata była terminowa, gdyż tylko wówczas pożyczkobiorca rzeczywiście nie poniesie kosztów.

5/5 - (1 vote)