Jak działa faktoring odwrotny i jakie są jego główne atuty?

Faktoring odwrotny jest jedną z ciekawszych a w wielu przypadkach również jedną z najbardziej opłacalnych metod, które wspomagają płynność finansową przedsiębiorstwa. Jednocześnie praktyka dowodzi, że wielu przedsiębiorców nadal preferuje np. tradycyjne kredyty obrotowe, i to nawet w sytuacji, kiedy de facto to właśnie faktoring odwrotny okazałby się opcją korzystniejszą pod względem finansowym.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpnia 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
1 godzina
Czas wypłaty
0,029%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
1 godzina
Czas wypłaty
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
od 0,08%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
1 godzina
Czas wypłaty
0,04%
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
BIZnest Limit dla Przedsiębiorców
24 godziny
Czas wypłaty
od 3%
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
60 minut
Czas wypłaty
od 0,099%
? od 0,099% dziennie, od 2,99% za 30 dni finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
95 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
od 0,043%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
90 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
5 minut
Czas wypłaty
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% wartości brutto!
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «

Specjaliści wskazują, że przyczyn tego stanu rzeczy najpewniej należy szukać po prostu w braku dokładniejszej wiedzy zarówno na temat zalet faktoringu odwróconego, jak w zakresie samego mechanizmu działania tego narzędzia. Przedsiębiorca nierzadko jest więc przeświadczony, że faktoring odwrotny schemat to jakiś skomplikowany model, podczas kiedy tak naprawdę mamy tutaj do czynienia po prostu z “odwróconą” formą standardowego faktoringu dla firm.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć na temat odwróconego faktoringu? Jak dokładnie działa faktoring odwrócony? Dlaczego warto przynajmniej rozważyć tę opcję oraz jakie są korzyści z faktoringu odwrotnego? Przyjrzyjmy się tym pytaniom nieco dokładniej i postaramy się przybliżyć czytelnikowi tę niewątpliwie ciekawą i ważną tematykę?

Jak działa faktoring odwrotny?

 Najbardziej ogólna faktoring odwrotny definicja mówi, że faktoring odwrócony polega na finansowaniu przez podmiot będący faktorem zobowiązań, jakie faktorant posiada w stosunku do swoich dostawców. Być może sama definicja wydaje się dosyć zawiła, jednak w rzeczywistości model działania faktoringu odwrotnego jest bardzo prosty.

Podczas gdy faktoring tradycyjny odnosi się do tzw. strony należnościowej w portfelu przedsiębiorstw. W przypadku faktoringu odwróconego natomiast przedmiotem działania jest strona zobowiązaniowa. Można to przedstawić na następującym schemacie:

  • 1. Firma A dokonuje nabycia określonych towarów od swojego dostawcy, firmy X
  • 2. Podmiot faktoringowy finansuje nabycie towarów przez firmę A, jednocześnie na mocy artykułu 518 § 1 Kodeksu Cywilnego staje się właścicielem należności.
  • 3. Firma X otrzymuje natychmiastową płatność faktury a następnie przekazuje towary firmie A
  • 4. W określonym momencie(będzie on zależał od rodzaju faktoringu odwrotnego), firma A reguluje należność wobec firmy faktoringowej

Powyższy model wskazuje na to, że główną zaletą jaką odznacza się faktoring odwrotny jest umożliwienie nabywcy natychmiastowego sfinansowania zakupu towarów. To najważniejsza odpowiedź na pytanie pt. faktoring odwrotny jak działa oraz jakie są jego podstawowe zalety. W ten sposób z jednej strony odwrotny faktoring jest w stanie wydatnie przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast strony w wielu wypadkach umożliwia firmie nabycie większej ilości towarów, niż w sytuacji, gdyby przedsiębiorca mógł angażować wyłącznie swoje własne środki finansowe.

To oczywiście jednak jeszcze nie wszystkie korzyści z faktoringu odwrotnego.

Jakie są najważniejsze korzyści z faktoringu odwrotnego?

Jak była już mowa powyżej, faktoring odwrócony ma na celu przede wszystkim stymulowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W wielu jednak wypadkach odwrócony faktoring pozwala także na uzyskanie określonych korzyści dodatkowych. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, kiedy dostawca towaru oferuje rabaty np. za natychmiastową lub wcześniejszą płatność.

Kolejny ważny czynnik stanowiący zaletę faktoringu odwrotnego to wpływ tej usługi na renomę przedsiębiorstwa. Firma, która korzysta z usług faktoringowych co do zasady będzie postrzegana jako bardziej wiarygodna przez ewentualnych kontrahentów. Ponadto, fakt korzystania z usług faktoringu odwrotnego nie wywiera ujemnego wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. 

Również faktoring odwrotny księgowanie(wbrew stereotypowi) nie przedstawia żadnych większych komplikacji. Faktoring odwrotny odnosi się strony zobowiązaniowej przedsiębiorstwa, przez co do zasady będzie on księgowany po stronie pasywów. Inna istotna informacja, która odnosi się tym razem do kwestii pt. faktoring odwrotny podatki to możliwość zaliczenia niektórych kosztów powiązanych z usługami faktoringowymi w poczet kosztów uzyskania przychodu. 

Faktoring odwrotny koszty i wybór odpowiedniej oferty usług faktoringowych

Specjaliści podkreślają, że pomimo swoich niewątpliwych zalet, faktoring odwrócony nadal nie cieszy się nawet połową tej popularności, jaka jest udziałem standardowej wersji usług faktoringowych. Tym niemniej na rodzimym rynku istnieje już całkiem sporo firm, które mają w swoich ofertach odwrotny faktoring. Co więcej, w niektórych przypadkach są to szybkie i łatwo dostępne rozwiązania, takie jak faktoring odwrotny online dostępny przy minimalnych nakładach formalności(nierzadko wystarczy jedynie wyciąg z konta za ostatnie miesiąca).

Tym niemniej, przed wyborem konkretnej oferty zawsze należy zwrócić uwagę na faktoring odwrotny koszty. Konkretne parametry, jakie trzeba uwzględnić to:

  • 1. Wysokość prowizji za sfinansowanie faktury, jaką pobiera firma faktoringowa(standardowo jest ok. 3% chociaż zdarzają się zarówno oferty droższe, jak i tańsze)
  • 2. Wysokość opłaty przygotowawczej(najczęściej jest ona uzależniona od wysokości limitu)
  • 3. Ewentualne opłaty za niewykorzystaną część limitu

Dwóch pierwszych kosztów nie będziemy w stanie uniknąć, ponieważ stosują je praktycznie wszystkie firmy faktoringowe. Znacznie bardziej kontrowersyjny jest punkt trzeci. Co oczywiste, opłaty za niewykorzystaną część limitu dodatkową podnoszą ogólny koszt usług faktoringowych. Kiedy więc przedstawiana jest nam faktoring odwrotny umowa koniecznie trzeba sprawdzić, czy firma pobiera właśnie tego rodzaju dodatkowe opłaty. Kolejny parametr o potencjalnie istotnym znaczeniu to opłaty za wszelkie zmiany w umowie, np. zmniejszenie lub zwiększenie dostępnego limitu.

Dla kogo przeznaczony jest odwrócony faktoring?

Z usług faktoringu odwrotnego mogą korzystać zarówno małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Przeważnie podkreśla się, że jest to opcja szczególnie korzystna dla tych firm, które:

  • a) mają stałych dostawców, zwłaszcza z sektora produkcyjnego
  • b) współpracują z dostawcami wymagającymi natychmiastowych płatności lub też płatności w krótkim terminie
  • c) współpracują z dostawcami oferującymi rabaty za natychmiastową lub szybszą zapłatę faktury

Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w niektórych wypadkach możliwość korzystania z usług faktoringu odwrotnego będzie wiązać się z koniecznością spełnienia określonych wymogów. Jakie są najczęściej spotykane faktoring odwrotny wymagania? Przede wszystkim, sporo firm faktoringowych dedykuje swoje usługi jedynie tym przedsiębiorstwom, które są obecne na rynku już od jakiegoś czasu(może to być 6 ale nawet 24 miesiące).

Ponadto firma faktoringowa najpewniej będzie chciała sprawdzić kondycję finansową naszego przedsiębiorstwa. Czasami wystarczy wyciąg bankowy, jednak w innych wypadkach konieczne może być już natomiast przedstawienie bardziej szczegółowej dokumentacji. Ponadto, przedsiębiorstwo zainteresowane usługami faktoringu odwrotnego nie może posiadać zaległych zobowiązań w stosunku do podmiotów o statusie publiczno-prawnym. Często brane pod uwagę są także zaległości wobec kontrahentów.