Ile komornik może zabrać z renty lub emerytury

Ile komornik może zabrać z renty lub emerytury

16 listopada 2022 0 By Aleksander Czarnecki

Komornik może zabrać dużą część Twojej emerytury lub renty. Dowiedz się, ile konkretnie i jakie są Twoje prawa w tym temacie. Sprawdź od czego zależy procent pobierany przez komornika, oraz czy może on zająć również 13 i 14 emeryturę.

Komornik sądowy, w myśl art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest urzędnikiem państwowym wykonującym zawód zaufania publicznego. Komornik sądowy ma funkcję reprezentatywną w stosunku do państwa, dlatego też, podczas egzekwowania długu jest on chroniony jak każdy inny funkcjonariusz publiczny. Z kolei, zajęcie komornicze jest bowiem ostatecznym środkiem stosowanym względem dłużników, którzy nie zamierzają regulować swoich zobowiązań. Jeśli bowiem wszelkie podjęte działanie windykacyjne nie spełniają oczekiwań, wierzyciel wówczas może skierować sprawę do sądu w celu odzyskania należności na drodze sądowej. W takiej sytuacji pracodawca otrzymuje pismo komornicze danego dłużnika, aby co miesiąc przekazywać określoną kwotę na konto bankowe celem stopniowego uregulowania należności. Zajęcia komornicze obejmują niemalże wszystkie dochody, również emeryta i rencisty. Wiele osób w takiej sytuacji próbuje zaciągnąć pożyczkę dla zadłużonych z komornikiem, aby mieć pieniądze na spłacenie starych długów. W niektórych sytuacja, jest to pomocne, trzeba jednak bardzo uważać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.

Czy komornik może zająć emeryturę lub rentę?

Oczywiście, komornik ma prawo potrącać zadłużenie z emerytury i renty. Przejście dłużnika na rentę bądź emeryturę nie likwiduje długu. Zajęcie komornicze bowiem dotyczy każdego dłużnika, który nie płaci swoim zobowiązań – zatem zajęcie takie dotyczy każdego, bez wyjątku. Czasem dochodzi do sytuacji, że dany dłużnik ma więcej niż jedno zajęcie, wówczas następuje tak zwany zbieg zadłużeń. W przypadku wystąpienia zbiegu należy poinformować każdego z komorników o zaistniałej sytuacji, aby ustalili oni (komornicy), który z nim jest właściwy do dalszego prowadzenia sprawy i ściągania zobowiązań. Nie ma więc znaczenia, czy dłużnik jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, pracownikiem, zleceniobiorcą, czy jest emerytem i rencistą. 

Czy komornik może zająć całą rentę?

Potrącenia komornicze mają na celu szybsze odzyskanie długu. Natomiast polskie przepisy prawa nakładają pewne ograniczenia w stosunku do egzekucji komorniczej. Niemożliwe jest więc pozbawienie dłużnika całej emerytury lub renty. W tym celu została ustanowiona kwota wolna. Kwota wolna od zajęcia komorniczego to nic innego jak minimalna pula środków pieniężnych, która musi obligatoryjnie pozostać na koncie dłużnika. Komornik nie ma bowiem prawa zająć wszystkie środki finansowe dłużnika. Polskie prawo poprzez ustanowienie kwoty wolnej od potrąceń gwarantuje pozostawienie części środków finansowych do dyspozycji dłużnika, aby ten był w stanie zaspokoić swoje fundamentalne potrzeby, niezależnie od wysokości długu. Warto zaznaczyć, że kwota wolna jest równa minimalnej krajowej, natomiast nie obejmuje ona zadłużeń alimentacyjnych. Z kolei, w przypadku renty i emerytury kwota wolna od potrąceń to część renty i emerytury, której nie można zająć w ramach egzekucji sądowej, nie można także dokonywać żadnych innych potrąceń. 

Ile z emerytury czy renty może zabrać komornik?

Kwotę, jaką komornik może zająć dłużnikowi w ramach zajęcia komorniczego oblicza się na podstawie rodzaju zadłużenia. Wyróżniamy zatem dwa rodzaje zadłużeń:

  • zadłużenie niealimentacyjne – komornik uprawniony jest do zajęcia maksymalnie 25% wartości emerytury/renty. 
  • zadłużenie alimentacyjne –  komornik może zająć maksymalnie 60% wartości emerytury/renty. 

W przypadku emerytury kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnej wartości emerytury – w roku 2022 jest to kwota 1218 złotych, oznacza to więc, że 75% wartości emerytury wynosić będzie 913,50 złotych netto. Z kolei, w przypadku ustalenia kwoty wolnej u osoby pobierającej rentę, należy w pierwszej kolejności ustalić jaką rentę dłużnik otrzymuje. Warto pamiętać, że kwota wolna od zajęcia dla renty socjalnej, renty rodzinnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego, różni się od tej dla osób, które uzyskują rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Czy komornik może zająć 13 i 14 emeryturę?

Komornik nie ma prawa dokonać egzekucji z trzynastej i czternastej emerytury lub renty. Zgodnie z bowiem z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z tego świadczenia. W praktyce oznacza to bowiem, że świadczenia te specjalnie się oznacza, aby w prosty sposób były rozpoznawalne i nie podlegały zajęciom.

Sprawdź też:
Czy zmarłej żonie należy się renta po mężu?
Jak pozbyć się komornika z emerytury?

4.6/5 - (14 votes)