Gdzie pożyczyć pieniądze bez zdolności kredytowej?

Gdzie pożyczyć pieniądze bez zdolności kredytowej?

19 września 2023 0 By Aleksander Czarnecki

Zdolność kredytowa jest wskaźnikiem służącym do oceny terminowej spłaty zobowiązania. Instytucje bankowe są zobowiązane do sumiennego badania zdolności kredytowej każdego potencjalnego kredytobiorcy. I przy jej braku lub gdy Klient ma bardzo niską zdolność kredytową, otrzymanie kredytu bankowego nie jest możliwe.

Jednakże działalność firm pozabankowych nie jest tak restrykcyjnie regulowana prawem. Dlatego przy braku odpowiedniej zdolności kredytowej rozwiązaniem może być wsparcie finansowe od firm pożyczkowych.

Instytucje pozabankowe stosują mocno złagodzone procedury dotyczące badania zdolności kredytowej. Ponadto oferują możliwość zaciągnięcia zobowiązania nawet bez konieczności wychodzenia z domu. W związku z czym wygodne pożyczki pozabankowe bez zdolności kredytowej można otrzymać całkowicie online i przy minimum formalności. Wystarczy tylko dokonać wyboru produktu finansowego najlepiej dopasowanego do potrzeb i możliwości, korzystając z narzędzia, jakim jest ranking pożyczek.

Pożyczanie pieniędzy bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Pożyczki bez zdolności kredytowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania. Nie oznacza to jednak braku weryfikacji w bazach dłużników. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi od 18 maja 2023 roku przepisami instytucje pozabankowe są zobowiązane do sprawdzania zdolności kredytowej na podstawie weryfikacji przynajmniej w dwóch bazach dłużników.

Weryfikacja ta nie narzuca natomiast sprawdzania potencjalnego pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Wiele firm pomija BIK, weryfikując Klienta w Biurze Informacji Gospodarczej ERIF lub KRD. Jednakże nawet osoby zadłużone posiadające wpisy w powyższych bazach dłużników mają szansę na otrzymanie pożyczki. Warunkiem decydującym o możliwości pozytywnej decyzji pożyczkowej jest brak spłat przeterminowanych z okresem przekraczającym 6 miesięcy.

Pożyczka bez zdolności kredytowej a bazy dłużników

Firmy pożyczkowe udzielając wsparcia finansowego osobom bez zdolności kredytowej lub osobom, które nie mają żadnej historii kredytowej z uwagi na bardzo młody wiek, stosują mocno złagodzone kryteria dotyczące dochodów, akceptując nawet te nieudokumentowane przychody. Nie oznacza to jednak, że nie weryfikują baz dłużników. Negatywne wpisy nie wyrokują wprawdzie decyzji odmownej, jednakże w dużym stopniu wpływają na ocenę zdolności kredytowej.

Pożyczanie pieniędzy bez zdolności kredytowej — Czy można wierzyć w informacje na forach?

Zawarte na forach internetowych informacje dotyczące pożyczek bez zdolności kredytowej nie zawsze są wiarygodne. Każdą znalezioną informację dotyczącą pożyczek dla zadłużonych bez zdolności kredytowej należy gruntownie zweryfikować. Głównie z uwagi na własne bezpieczeństwo. Ponieważ nie rzadko zdarza się, że zamieszczone na forach posty są autorstwa pseudo-firm.

Zajmują się one wyłudzaniem pieniędzy pod postacią przedpłat na poczet przyszłej pożyczki lub wyłudzaniem danych osobowych i zdjęć dowodów osobistych.

Dlatego poszukując pożyczki bez sprawdzania zdolności kredytowej, warto korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji. Takich jak rankingi prezentowane przez zaufane serwisy zajmujące się światem finansów.

Wiarygodność firmy pożyczkowej można również sprawdzić w

Pożyczki prywatne na forach — czy to bezpieczne?

Pożyczki od osób prywatnych nie są w żaden sposób możliwe do zweryfikowania. Opinie na forach o danym pożyczkodawcy również nie muszą być wiarygodne, ponieważ mogą być zamieszczane przez podstawione osoby.

Ponadto pożyczki od osób prywatnych podlegają zupełnie innym zasadom niż pożyczki od instytucji pożyczkowych. Są one wprawdzie mniej sformalizowane i mogą z nich skorzystać osoby w trudnej sytuacji finansowej, a także bez zdolności kredytowej. Ponieważ nie ograniczają ich żadne warunki poza ogólnymi przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

Niemniej jednak w wielu przypadkach pożyczki od osób prywatnych są dużo droższe niż pożyczki pozabankowe.

Ponadto oferty wsparcia finansowego od osób prywatnych charakteryzują się też podwyższonym ryzykiem. Ponieważ zdarza się, że prywatni inwestorzy stosują w zapisach umowy bardzo niekorzystne warunki dotyczące wygórowanych opłat lub pobierają przedpłaty bez zamiaru udzielenia pożyczki.

Dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem dla osób, które chcą wziąć pożyczkę bez zdolności kredytowej i nie mają szans na otrzymanie kredytu bankowego ani wsparcia od firmy pożyczkowej są już pożyczki społecznościowe. Udzielane za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów, które jasno określają zasady udzielania pożyczek w regulaminie.

Jednakże również w tym przypadku należy zachować szczególną ostrożność i przed podpisaniem umowy przeanalizować warunki pożyczki. Ponieważ zdarza się, że umowy te opiewają na bardzo wysoki procent przy bardzo krótkim terminie spłaty zobowiązania.

Gdzie szukać bezpiecznej pożyczki bez zdolności kredytowej?

Jednym z najbardziej rozsądnych rozwiązań związanych z poszukiwaniem pożyczki bez zdolności kredytowej jest możliwość skorzystania z ofert od sprawdzonych firm pożyczkowych, które oferują pożyczki bez zdolności kredytowej online.

Najszybszą opcją możliwą do uzyskania są bezsprzecznie pożyczki na niewielkie kwoty, które mogą być stopniowo zwiększane w przypadku terminowej spłaty zobowiązania zaciągniętego wcześniej.

Duże pożyczki pozabankowe są wprawdzie trudniejsze do otrzymania, zwłaszcza w przypadku braku zdolności kredytowej. Jednakże nie oznacza to, że nie są możliwe. Nawet jeśli uzyskanie wsparcia w takim przypadku wymaga bardziej szczegółowej analizy warunków jej udzielenia. Zwłaszcza, że wiele firm pożyczkowych akceptuje dochody pochodzące z najmu lub źródeł, których nie można oficjalnie udokumentować.

Ponadto istotnym parametrem wyboru pożyczkodawcy w takim przypadku powinna być też informacja, które bazy dłużników są sprawdzane przez daną instytucję finansową. Ponieważ na ocenę wiarygodności wpływają zarówno otrzymywane dochody, forma zatrudnienia, jak i brak wpisów w bazach dłużników.

Pożyczka bez zdolności — na co trzeba uważać?

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki należy dokładnie przeanalizować własne obciążenia finansowe, by dokładnie przeliczyć czy jesteśmy w stanie spłacić pożyczkę i nie doprowadzić do zapętlenia w spiralę zadłużenia.

Ponadto przed wyborem oferty pożyczki warto zweryfikować wiarygodność pożyczkodawcy. I przed zawarciem umowy sprawdzić szczegółowo warunki pożyczki. W szczególności dane dotyczące jej kosztów. Wiarygodnym parametrem odzwierciedlającym koszty jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Ponieważ w jej skład wchodzą wszelkie opłaty związane z pożyczką w tym

  • oprocentowanie,
  • prowizje,
  • opłaty za rozpatrzenie wniosku
  • czy inne należności.

Ponadto kolejnym istotnym parametrem wpływającym na wysokość kosztów jest okres spłaty pożyczki. Dłuższa umowa wiąże się wprawdzie z mniejszą wysokością potencjalnej raty, jednakże wiąże się z wyższą kwotą koniecznych do uregulowania odsetek.

Dodatkowo, w razie braku zrozumienia któregokolwiek zapisu umowy pożyczki warto wstrzymać się z jej podpisaniem. I poprosić o konsultację z przedstawicielem danej firmy.

Pożyczka bez zdolności kredytowej. Proces składania wniosku

Proces wnioskowania należy poprzedzić dokładną analizą wyboru pożyczkodawcy. Po dokonaniu wyboru oferty odpowiedniej pożyczki bez zdolności kredytowej należy na stronie pożyczkodawcy określić kwotę pożyczki.

W następnym kroku wypełnij formularz wniosku online. Przez uzupełnienie danych osobowych, podanie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. W kolejnych krokach należy uzupełnić pozostałe niezbędne dane takie jak miejsce zamieszkania, numer PESEL. Konto bankowe oraz dane związane z wysokością i źródłem dochodów.

Posiadanie rachunku bankowego jest z reguły warunkiem koniecznym wymaganym do weryfikacji tożsamości za pomocą przelewu weryfikacyjnego na 1 gr lub 1 zł na konto pożyczkodawcy.

Dowód osobisty i swoją osobę można też błyskawicznie zweryfikować, korzystając z usługi Kontomatik lub Instantor.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych i wysłaniu wniosku należy oczekiwać na decyzję w sprawie udzielenia pożyczki. Czas ten może wynieść od kilku do kilkunastu minut.

W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej po podpisaniu umowy gotówka przelewana jest na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rozwiązania alternatywne na pożyczki bez zdolności kredytowej.

Osoby spotykające się z odmowami z tytułu za niskiej zdolności kredytowej lub wnioskujące o duże pożyczki mają możliwość skorzystania jeszcze z takich rozstrzygnięć jak

  • pożyczki z gwarantem, czyli osobą poręczającą pożyczkę
  • bądź pożyczki pod zastaw samochodu lub nieruchomości.

Brak zdolności kredytowej często zmusza pożyczkobiorców do podejmowania ryzykownych decyzji, do których bezsprzecznie należą pożyczki bez zdolności kredytowej od prywatnych inwestorów.

Pożyczka bez zdolności kredytowej- krótkie podsumowanie.

Pożyczki bez zdolności kredytowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ich dostępność może stanowić formę pomocy, jednakże może również stanowić niebezpieczeństwo prowadzące do niewypłacalności. Dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kolejnego zobowiązania warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Sprawdzając, czy kolejne zobowiązania nie przeciążą domowego budżetu. Ponieważ każda osoba, która najczęściej szuka pożyczki na zrefinansowanie poprzedniej, wędruje równią pochyłą ku upadłości.

5/5 - (2 votes)