Faktoring dla firm - ranking najlepszych ofert

Wśród narzędzi do poprawy płynności finansowej firmy wymieniany jest faktoring. Badania wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pokazały, że świadomość na temat tej usługi nadal nie jest pełna. Co piąty przedsiębiorca definiuje ją jako zewnętrzny sposób finansowania działalności lub narzędzie podobne do kredytu i pożyczki. Deficyt wiedzy w temacie faktoringowym dotyczy w największym stopniu najmniejszych przedsiębiorców, a to grupa stanowiąca 75% wszystkich zadłużonych firm.1 Jeśli chcesz zamienić faktury na gotówkę, sprawdź czym jest faktoring i zobacz ranking najlepszych ofert, które mogą okazać się jedyną deską ratunku. 

Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpnia 2020
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
1 godzina
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
100 tys zł
limit faktoringowy
0,07%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? Pierwsza faktura za 0 zł
promocje
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
500 tys zł
limit faktoringowy
od 0.08%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? 1% na pierwszą fakturę oraz 0% za finansowanie faktury po terminie do 5 dni
promocje
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
100 tys zł
limit faktoringowy
od 2%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
300 tys zł
limit faktoringowy
od 0,096%
? za 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
90 %
wartość faktury
5 mln zł
limit faktoringowy
indywidualne
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
300000
limit faktoringowy
1,33%
? netto za miesiąc finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? Brak opłat za limity oraz brak opłaty administracyjnej
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
30 tys zł
? Limit na start – 15 tys zł
limit faktoringowy
od 0,12%
? za każdy dzień finansowania faktury, liczone od kwoty 100% jej wartości (dłuższe i krótsze terminy proporcjonalnie; przy czym minimalna kwota prowizji to 75zł
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
60 minut
Czas wypłaty
95 %
wartość faktury
70 tys zł
limit faktoringowy
od 0,099%
? od 0,099% dziennie, od 2,99% za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
indywidualnie
limit faktoringowy
0,078%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? Brak opłaty administracyjnej przez pierwsze pełne trzy miesiące korzystania z faktoringu
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
25 tys zł
limit faktoringowy
od 1,99%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «

Jak faktoring pomaga zachować płynność finansową? Podstawowe pojęcia dotyczące faktoringu

Istrumentem finansowym, który umożliwia sprzedaż faktur przed terminem ich płatności faktorowi przez przedsiębiorcę (faktoranta) jest faktoring. Faktorem jest najczęściej firma lub bank, zajmujący się skupem wierzytelności handlowych. Od 2001 roku działa Polski Związek Faktorów zrzeszający podmioty wyspecjalizowane w faktoringu. Wśród członków aktualnie jest 5 banków i 19 podmiotów samodzielnych.2 Faktorantem jest firma (przedsiębiorca), której z mocy umowy handlowej jako sprzedawcy lub dostawcy, przysługuje prawo żądania zapłaty za sprzedane lub dostarczone towary czy usługi. Usługa faktoringu jest przeznaczona dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Poprzez faktoring wierzytelności  szybciej otrzymują zapłatę za wykonaną pracę. Faktor zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązek pilnowania faktur, przejmuje ryzyko ściągnięcia należności od kontrahenta, tzw. dłużnika faktoringowego. Firmy korzystające z usług faktoringu zyskują dostęp do należnych im środków bez potrzeby czekania do terminu płatności wskazanym na fakturze. Przedsiębiorca, który:

 • wystawia faktury z odroczonym terminem płatności,
 • działa w branży, w której stosuje się długie terminy płatności,
 • chce uniknąć zatorów płatniczych,
 • poszukuje źródła finansowania działalności, zwłaszcza w przypadku problemów finansowych,
 • uzyskał negatywną odpowiedź z banku na wniosek o kredyt dla firm z uwagi na zbyt krótką historię kredytową,

może zwrócić się o faktoring. Jako faktorant nie musi korzystać z usług faktora przy każdej fakturze. 

Umowa o faktoring co to oznacza? Przepisy prawne regulujące faktoring w Polsce

Wyjaśniając faktoring co to jest, jaki jest mechanizm tej usługi, trzeba wskazać na uregulowania prawne tego narzędzia. Prawnie faktoring w Polsce opiera się na tzw. umowie nienazwanej. Nie występuje ona w Kodeksie Cywilnym, a z tego powodu ramy dla oceny prawnej faktoringu są trudne do wypracowania. Strony umowy mogą dowolnie ustalać stosunek prawny. Jako że umowa faktoringowa 

nie podlega skondensowanym regulacjom prawnym, uzupełnieniem staje się orzecznictwo sądowe. Na tej podstawie przyjmuje się, że umowa faktoringu: 

 • należy do umów dwustronnie zobowiązujących (wzajemnych), co oznacza, że świadczenie jednej strony ma być ekwiwalentem świadczenia drugiej strony;
 • jest odpłatna, bo w zamian za przelaną wierzytelność faktorant otrzymuje cenę zależną w dużej mierze od zakresu ryzyka niewypłacalności dłużnika, jaki przyjął faktor;
 • zalicza się do umów mieszanych, a jej podstawowymi elementami są: przelew wierzytelności w połączeniu z usługami świadczonymi przez faktora i pożyczka, którą spłaca nabywca wierzytelności w drodze cesji.

Zastosowanie do faktoringu mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące wykonywania zobowiązań oraz cesji wierzytelności. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego faktoring nie jest czynnością bankową, a w efekcie nie faktor nie potrzebuje zezwolenia Prezesa NBP.3 Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Stroną umowy nie jest dłużnik faktoringowy, ale uznawany jest za uczestnika transakcji. W umowie faktoringowej należy wskazać rodzaj faktoringu.

Jakie koszty faktoringu należy uwzględnić?

Nie ma jednolitego cenniku określającego koszty faktoringu. Faktory stosują jednak zwykle:

 • prowizję stanowiącą procent wartości finansowanej faktury,
 • odsetki, czyli oprocentowanie dzienne z uwzględnieniem stawki WIBOR.

Faktor wypłaca faktorantowi ustaloną część kwoty z faktury. Oznacza to, że różnica stanowi wynagrodzenie faktora.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Podstawowe rodzaje faktoringu można wymienić ze względu na zakres ryzyka, jakie faktor przejmuje na siebie. To faktoring:

 • pełny (bez regresu) to mechanizm przejęcia na faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta (dłużnika faktoringowego) i windykacji należności. Faktor nie przejmie ryzyka dotyczącego niewypłacalności dłużnika, jeśli dłużnik złoży reklamację lub zwróci towar.
 • niepełny (z regresem) polega na wykupie należności przez faktora od swojego klienta bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców, klient faktora ponosi odpowiedzialność za wypłacalność kontrahentów;
 • mieszany łączy obie wspomniane formy, faktor i faktorant dzielą się ryzykiem niewypłacalności dłużnika.

Ponadto można wyszczególnić rodzaje faktoringu ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o umowie faktoringowej. Z jawnym faktoringiem mamy do czynienia, gdy faktor zawiadamia kontrahentów swojego klienta o przelewie wierzytelności, co jest dla nich informacją, że należności mają zostać wpłacone do firmy faktoringowej, która jest teraz nowym wierzycielem należności wynikających z faktur. Przeciwieństwem jest faktoring cichy (niejawny).  

Oferty z różnego rodzaju faktoringiem zawiera ranking faktoringu, dzięki któremu można porównać propozycje podmiotów bankowy i pozabankowych.

Jaki jest mechanizm narzędzia finansowego faktoring odwrotny?

Specyficzne narzędzie finansowe określane jako faktoring odwrotny adresowane jest nie do sprzedawców towarów czy usług, a do podmiotów dokonujących zakupy. Można go porównać do pożyczki na spłatę zobowiązań. Faktor płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta, a klient spłaca zobowiązanie na rzecz faktora. Etapy w faktoringu odwrotnym są następujące:

 • podmiot kupujący składa zamówienie na towary/usługi u dostawcy,
 • dostawca dostarcza określone towary/usługi do podmiotu kupującego i wystawia fakturę,
 • podmiot kupujący przedstawia fakturę do wykupu faktorowi,
 • faktor opłaca fakturę,
 • podmiot kupujący spłaca na podstawie umowy o faktoring należności w ustalonym terminie.

Czy możliwy jest faktoring online?

Usługi faktorów są oferowane między innymi w internecie. Uzyskanie finansowania może być szybkie i sprawne, decydując się na faktoring online. Wybór faktora nie powinien zająć dużo czasu, gdyż lista firm faktoringowych i banków komercyjnych specjalizujących się tego rodzaju usługach dostępna jest w postaci rankingu. Wniosek o faktoring dostępny jest u konkretnych faktorów. Przez internet można uzyskać finansowanie faktur, a także ustalić warunki umowy. W rezultacie firma oszczędza czas i zachowuje płynność finansową.

https://nfg.pl/centrum-prasowe/w-tescie-wiedzy-o-faktoringu-jestesmy-sredniakami 

http://faktoring.pl/polski-zwiazek-faktorow/

3 Art. 5 Ustawy Prawo Bankowe: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf.