Dziedziczenie długów – czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach?

Dziedziczenie długów – czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach?

17 listopada 2022 0 By Aleksander Czarnecki

Dziedziczenie długów po rodzicach to ciężki temat, warto jednak wiedzieć na jakich zasadach się odbywa i kiedy może nam grozić. W tekście dowiesz się jak można sprawdzić czy spadek zawiera długi i jak można się przed nimi ustrzec.

Czy długi rodzica przechodząc na dzieci?

Sytuacja jest dosyć prosta, jeżeli dziecko dziedziczy spadek po rodzicu, to dziedziczy także długi, które na nim ciążyły. Można więc powiedzieć, że jeśli zgadzamy się na przyjęcie spadku to przechodzą na nas również wszystkie zobowiązania zaciągnięcie przez rodzica. Na szczęście w świetle prawa mamy pół roku od momentu dowiedzenia się o spadku z długami do chwili, gdy musimy zdecydować co chcemy z nim zrobić. A możliwości mamy kilka.

Dziedziczenie długu po rodzicach – czy trzeba go spłacić?

O ile zdecydujemy się na dziedziczenie spadku to tak, bowiem długi rodziców w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawa przechodzą na ich dzieci. Po śmierci rodzica każde dziecko otrzymuje bowiem pełne prawo do otrzymania należnej mu części spadku w takim samym stosunku jak reszta żyjących spadkobierców. Niestety nie zawsze idzie to na korzyść spadkobierców, ponieważ może się zdarzyć, że poza różnego rodzaju majątkiem w spadku po zmarłej osobie można otrzymać jej niewypłacone do tej pory zobowiązania wobec różnego rodzaju wierzycieli, które niestety trzeba będzie koniecznie spłacić. Nie raz zdarza się nawet sytuacja, iż dzieci w spadku po rodzicach otrzymują wyłącznie same długi.

Czy można uniknąć dziedziczenia długów? – Odrzucenie spadku

Tak, jak najbardziej można uniknąć dziedziczenia długów. Istnieje kilka sposób na pozbycie się spadku w postaci różnego rodzaju zobowiązań. Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest zdecydowanie odrzucenie spadku, bowiem wtedy umywamy od całości ręce. Niestety ma ono jedną podstawową wadę, ponieważ postępując w ten sposób wyrzekamy się ponadto całej reszty spadku co może się wiązać z ewentualnym przepadnięciem majątku, który moglibyśmy odziedziczyć. Jest to zatem idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy jesteśmy pewni tego, iż zmarły nie pozostawił po sobie jakiegokolwiek majątku, a istnieje ryzyko przejęcie po nim jego długów. Można także pójść w stronę dobrodziejstwa inwentarza, który polega na tym, że długi przyjmujemy wyłącznie do kwoty odpowiadającej wartości pozostawionego przez zmarłego majątku. Jest to jednak dość ryzykowna opcja i zdecydowanie wymaga wcześniejszego przeanalizowania całej sytuacji w celu dojścia do wniosku, czy gra jest naprawdę warta świeczki. Najlepiej zatrudnić w tym celu rzeczoznawcę, który pozwoli nam wycenić spadek, tak aby w przypadku takiego rozwiązania nie pozostać stratnym.

Spadek z długiem – jak sprawdzić czy dziedziczymy długi?

W celu dokładnego sprawdzenia, czy dziedziczymy po zmarłym jakiegoś rodzaju zobowiązania wobec wierzycieli musimy wydać specjalne wnioski z zapytaniem o długi osoby zmarłej do BIK, ERIF, KRD, a także BIG Info Monitor. To jest tak naprawdę jedyny sposób na uzyskanie naprawdę rzetelnych informacji w tym dość skomplikowanym zakresie. Ma to jednak swoją jedną zasadnicza wadę. Może się bowiem okazać, iż nie we wszystkich bazach dłużników otrzymamy szczegółowe informacje dotyczące długów spadkodawcy. Wynika to z faktu, że firmy zajmujące się obsługą tych rejestrów mogą zażądać wykazania za pomocą urzędowego dokumentu fakt, że osoba chcąca uzyskać informacje jest faktycznym spadkobiercą majątku. Może się też okazać, że spadkodawca zaciągał zobowiązania w firmach oferujących pożyczki bez bik lub pożyczki bez krd i nie figuruje w żadnej z baz dłużników.

Czy spadkobierca może nie przyjąć spadku z długiem?

Jak już wcześniej napisaliśmy, jest to jak najbardziej możliwe. Musi on jednak całkowicie zrzec się dosłownie całego spadku, co wiąże się z tym, że ominie go także ewentualny podział reszty majątku w postaci różnego rodzaju nieruchomości, kosztowności i tak dalej. Warto więc w tym miejscu zastanowić się w dość dokładny sposób poddając ocenie wszystkie okoliczności, w tym wartość samego długu, jak i majątku i dojść do wniosku czy warto ryzykować i przyjąć spadek, czy jednak odpuścić i z niego całkowicie zrezygnować. Jest to już kwestia wyłącznie personalna.

Odrzucenie spadku w imieniu dzieci

Trzeba także pamiętać, że jeśli dziecko zmarłego ma już swoje dzieci, czyli wnuki spadkodawcy, to one mogą stać się kolejnymi w świetle prawa dziedzicami spadku. Jeśli chcemy mieć pewność, że tak się nie stanie konieczne może okazać się złożenie wniosku o odrzucenie spadku również w imieniu małoletnich dzieci. Oświadczenie takie składamy zwykle u notariusza lub w sądzie rejonowym.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Jeśli mamy taką wolę, jeszcze za życia rodzica lub innego potencjalnego spadkodawcy możemy zrzec się dziedziczenia, oświadczając że nie chcemy przejąć po nim spadku. Taka umowa zawierana jest między spadkodawcą a spadkobiercą u notariusza. Umowa jest ważna także w imieniu dzieci spadkobiercy, chyba że w dokumencie zostanie napisane inaczej.

4.8/5 - (13 votes)