Czym jest pożyczka leasingowa?

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa istnieje na polskim rynku już od ładnych paru lat i w pewnych branżach stała się bardzo popularna. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim jest dość korzystnie oprocentowana, a formalności z nią związane można załatwić bardzo szybko. W poniższym artykule przyjrzymy się nieco bliżej pożyczce leasingowej.

Co można nazwać pożyczką leasingową?

Pożyczka leasingowa stanowi usługę finansową podobną do kredytu. Finansowania jednak udziela firma leasingowa, a nie bank.

Niektóre z pośród firm pożyczkowych wprowadziły je do własnej oferty, aby móc pozyskiwać klientów wraz z dofinansowaniem z Unii europejskiej. Biorąc pod uwagę niekorzystne przepisy dla leasingu, rozliczanie projektów unijnych finansowanych leasingiem trwało tyle samo, co leasing. Wymagało to także złożenia szeregu wniosków o płatności, aby móc otrzymać całe przyznane dofinansowanie. Podczas zakupu rozliczenie w kredycie odbywało się jednorazowo, dlatego też firmy leasingowe traciły rynki na rzecz zwykłych banków. Odpowiedzią firm pożyczkowych na taką sytuację były pożyczki pomostowe pod dostaje z Unii europejskiej (nazywane są one również pożyczkami leasingowymi).

Z czasem jednakże pożyczki te przeszły ewolucję. Zaczęto oferować je także osobom, które nie mają przyznanego dofinansowania z UE, ale posiadają dużą popularność w co najmniej kilku branżach, między innymi w budowlanej, rolniczej, albo też transportowej.

Dla kogo przeznaczone jest finansowanie za pomocą pożyczki leasingowej i kiedy będzie ono opłacalne? Jakie są plusy pożyczki leasingowej?

Pożyczka leasingowa może być przeznaczona wyłącznie na zakup środków trwałych. Innymi słowy firmy leasingowe nie udzielą nam finansowania na dowolnie wybrany cel, jak chociażby w standardowych kredytach bankowych.

Jeżeli chodzi o podatek, pożyczkę leasingową można rozliczyć identycznie jak to ma miejsce w przypadku kredytu bankowego. Zatem w koszty uzyskania przychodów zalicza się odsetki od pożyczki. Faktura zakupu musi być zapisana na Twoją firmę, zatem to Ty masz prawo do dokonania odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że VAT rozliczysz jednorazowo i w razie potrzeby masz prawo jednorazowo zamortyzować środek trwały, jeżeli spełnisz niżej wymienione warunki :

  • twoja firma to mały podatnik, czyli taki który w wybranym roku nie przekroczył określonej przez przepisy kwoty przychodu,
  • środek trwały może być zaliczony do grupy 3-8 w klasyfikacji Środków Trwałych, jednak z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • kwota jednorazowej amortyzacji w przeciągu roku nie może przekraczać wartości 209 tysięcy złotych.

Jest to doskonałe rozwiązanie, jeżeli zależy nam na jednorazowej możliwości odliczenia VAT, jak i dużym koszcie.

W przeciwieństwie do leasingu, pożyczka leasingowa nie jest obciążona VAT-em, zatem do rat pożyczki nie będzie doliczany podatek VAT. Ma to ogromne znaczenie w firmach, gdzie pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT, na przykład pośród lekarzy. Zakupienie sprzętu medycznego z 8 procentową stawką VAT w pożyczkach leasingowych będzie dla lekarza korzystniejsze, aniżeli zakup w leasingu.