Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia?

31 grudnia 2018 0 By Aleksander Czarnecki

Długi to powszechny problem wśród tysięcy Polaków. Wielu, popada w nie na przekór swoim intencjom, najczęściej z powodu niespodziewanych wydatków lub załamania sytuacji finansowej. Konsekwencje niespłacania zobowiązań mogą być z czasem poważne, jednak czy za długi można iść do więzienia?

Różnego rodzaju zobowiązania zdają się dziś otaczać nas na każdym kroku. Chwilówki online, kredyty, pożyczki pozabankowe, samochody w leasingu i inne to doskonale rozpoznawalne rzeczy, z których coraz liczniej korzystają konsumenci.

Pożyczki i kredyty często nadal są zaciągane z konieczności. Za takie wydatki bowiem bez wątpienia można uznać np. zakup mieszkania, kupno używanego samochodu do dojazdów do oddalonej pracy lub sfinansowanie nieoczekiwanego leczenia.

Coraz częściej jednak zobowiązania zaciąga się nie z konieczności, a spełnienia konkretnej konsumpcyjnej potrzeby. Uznać można za to np. zakup nowego samochodu w leasingu lub drogiego komputera na raty w sklepie ze sprzętem RTV. Podobnie sprawa wygląda w kontekście pożyczek, chwilówek i kredytów.

Wiele z tych zobowiązań konsumenci wywiązują się bezproblemowo, terminowo regulując raty i na bieżąco spłacając pożyczki lub chwilówki. Niestety, równie często zdarzają się przypadki nieterminowych spłat lub ich całkowitego braku, przez co łatwo można popaść w zadłużenie.

Zadłużenie – problem, którego nie można lekceważyć

Poza niespłacanymi kredytami i pożyczkami, długi mogą wynikać także z zupełnie innych problemów. Można zalegać ze spłatą faktur, nie płacić rachunków za prąd, nie uiszczać czynszu, nie spłacać mandatów i tak dalej. Niezależnie od przyczyny popadnięcia w długi, warto mieć świadomość na temat konsekwencji, jakie mogą grozić za braki w spłacie.

Choć zdarzają się przypadki umyślnego unikania spłaty, to jednak w sporej większości problemy z regulowaniem zobowiązań wynikają z niespodziewanych wypadków. Pojawia się inny, pilny wydatek, załamuje się czyjaś sytuacja finansowa, traci się pracę lub choruje – powodów jest wiele.

Niestety, choćby najbardziej dramatyczne okoliczności będą dla większości wierzycieli nieistotne. Im dłużej zobowiązanie pozostanie niespłacone, tym rosnąć będzie kaliber działań mających na celu wyegzekwowanie należnej kwoty pieniędzy.

Konsekwencje niespłacania długów

W kwestii konsekwencji, jakie grożą za niespłacanie długów, jak już wspomniano – wszystko narasta proporcjonalnie do tego, jak długo nie jest on regulowany. Najczęściej, działania te zachowują dość standardową chronologię.

  1. W przypadku pożyczek bez zaświadczeń przez internet i kredytów, większość instytucji na początku stosuje naliczanie odsetek karnych. Od razu podejmuje się też kroków mających poinformować konsumenta o konsekwencjach. Ma to formę połączeń telefonicznych, maili, SMS-ów i płatnych monitów.
  2. Koszty monitów zostały niedawno uregulowane prawnie, przez co pożyczkodawcy nie czerpią już z nich takich zysków, jak wcześniej. Z tego względu sprawę wyegzekwowania długu od razu przekazuje się zewnętrznej firmie windykacyjnej. Te często działają także w kontekście innych długów. Metody działań firm windykacyjnych często podlegają krytyce, choć w teorii pracownicy takich podmiotów mają obowiązek dochować dyskrecji, nie mogą nachodzić dłużnika w pracy lub stosować zastraszeń.
  3. Gdy działania windykatorów okazują się nieskuteczne, sprawa wyegzekwowania długu trafia już tylko do sądu. Ten, najczęściej wystawia sądowe wezwanie do zapłaty.
  4. W dalszej kolejności, pojawia się komornik sądowy. Ten funkcjonariusz ma za zadanie skutecznie skonfiskować dane części majątku dłużnika na poczet zalegającej kwoty. Jest to najpoważniejsza konsekwencja, która wiąże się z utratą cennych części majątku, a nawet całych mieszkań, domów i działek.

Czy za długi można iść do więzienia?

Więzienie za długi

Kwestia odpowiedzialności za długi spędza sen z powiek wielu dłużnikom. W przypadku egzekucji komorniczej policja może pozbawić wolności dłużnika, który np. utrudnia egzekucję, narusza nietykalność cielesną komornika lub łamie prawo w inny, podobny sposób.

Jeśli dłużnik jednak nie ma np. jakiegokolwiek drogocennego majątku, który można skonfiskować na poczet spłaty zaległości, to podejmuje się decyzję o odroczeniu egzekucji lub całkowitym wycofaniu się z niej.

Kiedy zatem można trafić do więzienia, jeśli jest się dłużnikiem?

Do więzienia trafić można jednak jedynie w kilku określonych przypadkach, które jasno określają zapisy prawa.

  1. Jeśli długi wynikają wiążą się z oszustwem. Karze można podlegać w sytuacji, gdy np. pożyczka została zaciągnięta na powstanie zatajonych lub sfałszowanych informacji o zarobkach, zatrudnieniu, stanie majątkowym, stanie cywilnym lub innych podobnych informacjach.
  2. Gdy kredyt lub pożyczka zostały wyłudzone. Przykładowo, może to być wyłudzenie zobowiązania na nieprawdziwe dane osobowe lub podrobiony dokument tożsamości.
  3. Jeśli nie zapłacono należnego podatku. Jeśli np. długotrwale zaniża się informacje o swoich zarobkach. Ponadto, jeśli nie składa zeznań podatkowych lub dokonuje innych oszustw, które mogły narazić skarb państwa na stratę, to realna jest kara więzienia.
  4. Gdy nie płaci się sądowo zasądzonych alimentów. Karze więzienia można podlegać w sytuacji, gdy nie spłaca się alimentów od co najmniej 3 miesięcy i nie spłaciło się całej zaległej kwoty w czasie do miesiąca od otrzymania wezwania do zapłaty.
  5. Gdy długotrwale nie spłaca się karę grzywny. W przypadku długotrwałego uchylania się od uiszczenia kary grzywny, pomimo np. licznych sądowych wezwań do zapłaty, prób egzekucji komorniczych lub unikania sądownie zarządzonych rekompensat długu (prace społeczne).
  6. W przypadku celowego ukrywania cennych części majątku, aby nie padły ofiarą egzekucji komorniczej. Przepisywanie majątku na innego członka rodziny, pośpieszne wyprzedawanie majątku na aukcjach. Ponadto, ukrywanie majątku np. w pomieszczeniach osób trzecich, zaniżanie dochodów poprzez zmowę z pracodawcą lub umyślne przejście na pracę bez umowy, aby widnieć jako osoba bezrobotna.

Masz problemy finansowe? Przeczytaj nasz artykuł o pomocy dla zadłużonych.