Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

11 października 2018 2 By Aleksander Czarnecki

Zasiłek dla bezrobotnych, jak większość zasiłków, jest formą pomocy dla osób pozostających bez pracy i poszukujących jej. Nie jest to ogromna suma, lecz jest wsparciem i ułatwia podratowanie domowego budżetu. Gdy jednak masz komornika, zastanawiasz się pewnie, czy może go zająć.

Zasiłek dla bezrobotnych jako wsparcie

Zasiłek dla bezrobotnych jest jednym z zasiłków, które można dostać. Jest pomocą z urzędu pracy otrzymywaną po spełnieniu określonych warunków. To świadczenie pieniężne mające wesprzeć osoby pozostające bez pracy, poszukujące pracy. Zasiłki przysługują także osobom zarabiającym poniżej przeciętnej, rodzinom wielodzietnym, starszym oraz tym, którzy z jakiś powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Z uwagi na zróżnicowanie problemów istnieją różne rodzaje świadczeń mających pomóc osobie, która je otrzymuje, aż do chwili kiedy wsparcie nie będzie już konieczne. Taka pomoc obejmuje również stypendia dla uczniów oraz studentów z ubogich rodzin. Poza urzędami pracy zasiłki wypłacają także ośrodki pomocy społecznej lub organizacje non-profit.

W takim razie skoro zasiłki mają wspomóc, teoretycznie nie powinny znaleźć się w obrębie zainteresowań komornika próbującego ściągnąć dług. W rzeczywistości często bywa inaczej.

Zasiłek a dochód

Osoba otrzymująca zasiłek dla bezrobotnych rzadko rozpatruje go jako dochód w pełnym tego słowa znaczeniu. To wsparcie na czas poszukiwań pracy, wypłacane na ściśle określony czas, w konkretnej wysokości, którą ustala urząd pracy po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W oczach dłużnika nie jest to dochód, jednak komornik niekoniecznie rozumuje w ten sam sposób. Dla niego są to pieniądze, którymi można zaspokoić roszczenia wierzyciela. Interesuję Cię ta tematyka? Sprawdź więcej informacji, czy komornik może zająć najniższą krajową.

Podczas egzekucji komorniczej jednym z pierwszych kroków jest zajęcie konta dłużnika i znajdujących się na nim funduszy. Komornik nie bada w żaden sposób ani nie ma takich uprawnień, aby wiedzieć czy jest to wynagrodzenie za pracę, zasiłek dla bezrobotnych czy też inne świadczenia. Wie jedynie, że są na rachunku pieniądze i gdy nie są chronione kwotą wolną od zajęcia, zajmuje je na poczet długu. Oznacza to, że wielu dłużników już stoi przed sytuacją zajęcia zasiłku przez komornika.

Czy naprawdę można zająć zasiłek?

Dłużnicy nie są zazwyczaj pewni czy komornik może zająć zasiłek i zdarza się, że godzą się z taką sytuacją. W porównaniu o sytuacji sprzed 10 lat zasiłki i tak są zajmowane rzadziej, bowiem dłużnicy utrzymujący się z zasiłku są lepiej chronieni. Komornik sądowy nie może, a przede wszystkim nie powinien utrudniać dostępu do świadczenia pieniężnego, którym jest zasiłek. Ostatecznie nie jest to wynagrodzenie za pracę ani pieniądze uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Takie rozumowanie nie jest jednak równoznaczne z całkowitym zakazem naruszania zasiłku. Prawo zakłada, że tylko niektóre zasiłki są objęte ochroną, a z niektórych można ściągać zadłużenie w ramach egzekucji komorniczej. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku zadłużenia z uwagi na nie płacenie alimentów. W takiej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych, jak i inne nie są objęte ochroną. Istotne są dzieci, które potrzebują pieniędzy pobranych ze świadczeń rodzica.

Zasiłek dla bezrobotnych na koncie

Obecnie większość osób posiada konto osobiste w banku i na nie otrzymuje wszelkie przychody. Nie inaczej jest z zasiłkiem dla bezrobotnych, ponieważ tylko w wyjątkowych przypadkach urzędy zgadzają się na jego wypłatę „do ręki”. Po zajęciu konta przez komornika skorzystanie z zasiłku może nie być możliwe. Jak wspomnieliśmy, komornik nie bada skąd pochodzą pieniądze, kto je wpłaca, lecz ocenia, że są środki finansowe do spłaty wierzyciela. Przejmuje konto, odpowiednie sumy przelewając albo na swoje konto firmowe, albo bezpośrednio do wierzyciela.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji i komornik sądowy uniemożliwił Ci korzystanie z zasiłku musisz zacząć działać. Bez inicjatywy dłużnika, zasiłek nie zostanie odblokowany.

Jak postępować po zajęciu zasiłku?

Najważniejsze to nie wpadać w panikę. Skoro wiesz już, że zasiłek nie powinien być zajęty zacznij działać. Gdy konto służy tylko do pobierania zasiłku albo świadczenie to jest jednym z kilku świadczeń, które na nie wpływają można spróbować odblokować konto. Przede wszystkim należy odwiedzić urząd pracy wypłacający zasiłek dla bezrobotnych i poprosić o zaświadczenie o jego otrzymywaniu. Z taką pisemną informacją można pójść do kancelarii komorniczej w celu wyjaśnienia  sytuacji. Komornik powinien wziąć zaświadczenie oraz wyjaśnienia pod uwagę i podjąć decyzję o odblokowaniu konta bankowego. Niestety jest to proces, który może trwać kilka dni, a może miesiąc i więcej. Nie jest to takie proste, a banki nie zawsze ułatwiają ten proces. Z tego powodu jeżeli obawiasz się komornika na koncie lepiej pobieraj zasiłek „do ręki”. Warto interesować się sprawą od początku do końca, w razie potrzeby kontaktując i dopytując się komornika oraz bank o stanie sprawy. To powinno przyśpieszyć rozwój wypadków, czyli możliwość ponownego użytkowania zasiłku.