Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

11 października 2018 5 By Aleksandra Czarnecka

Czy komornik moze zajac konto zony za dlugi mezaGdy nie spłaca się długów, egzekucja komornicza jest tylko kwestią czasu. Jednak egzekucja komornicza nie odbija się tylko na dłużniku, lecz również na jego rodzinie. Często, bowiem żony skarżą się, że z ich kont ściąga się pieniądze za długi mężów. Czy takie działanie jest możliwe i zgodne z prawem?

Czy żona jest zabezpieczona przed zadłużeniem?

Wiele kobiet, których mężowie z różnych powodów są zadłużeni, obawia się, że zostaną zobowiązane do spłaty zaciągniętych pożyczek pozabankowych czy kredytów. Obawy wynikają zazwyczaj ze wspólnoty majątkowej. Nie każde małżeństwo, można powiedzieć, że mniejszość ma rozdzielność majątkową, a nie wszyscy znają się na prawi na tyle, aby poczuć się bezpiecznie. W związku z tym żony zadłużonych mężów często zadają sobie pytania: czy komornik może zająć moje konto, mój samochód, moje wynagrodzenie – na poczet pieniędzy, które winny jest mąż? Okazuje się jednak, że żona jest chroniona, co zapewne dla niektórych dłużników nie jest najlepszą wiadomością.

Czego nie zajmie komornik?

Słysząc o długach męża żona albo zaczyna obawiać się o własny majątek, albo zastanawia się nad rozdzielnością majątkową. Warto od razu zaznaczyć, że komornik sądowy nie ma obecnie prawa zająć wynagrodzenia żony, posiadanego przez nią samochodu, jeśli ona jest właścicielką ani rachunku bankowego, na poczet zadłużenia męża. Jest to dobra wiadomość dla obawiających się takiej sytuacji. Wynika z przepisów prawnych mówiących wyraźnie, że komornik w trakcie przeprowadzanie egzekucji nie może zająć nic ponad majątek dłużnika. To oznacza, że nie może zająć na poczet długów wynagrodzenia innej osoby ani żony, ani dzieci, ani rodziców. Egzekucja musi odbyć się z majątku osoby, która spowodowała zadłużenie. W latach poprzednich zdarzało się bowiem że do odpowiedzialności za zadłużenie małżonka były pociągani mężowie i żony.

Jak to działa w świetle prawa?

Jak już wspomniano żona dłużnika nie musi się martwić. Jej konto bankowe nie powinno być naruszone przez komornika sądowego w żadnym stopniu. Kodeks Rodzinny zaznacza, że wynagrodzenie żony – jeśli nie ma rozdzielności majątkowej – wchodzi w skład majątku wspólnego, lecz przed komornikiem jest chronione. Nie ma on żadnego prawa do zajęcia pensji żony. Wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy żona jest zadłużona lub zaciągnęła nie spłacaną pożyczkę razem z mężem. Wtedy także ona jest dłużnikiem. Jeśli nie ma takiej sytuacji, jeśli kobieta nie jest zadłużona i nie wiedziała o zadłużeniu męża, co się zdarza, w takiej sytuacji komornik nie powinien naruszać jej wynagrodzenia za pracę. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli komornik zajmuje pensję żony na poczet zadłużenia męża jest to działanie bezprawne. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby to robił. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, żona ma prawo złożyć skargę na czynności komornika.

Bezpieczeństwo żony zadłużonego męża

Zabezpieczenie żony dotyczy także mieszkania oraz samochodu, jeśli należą do niej. W takiej sytuacji pozostaje jedynie udowodnić, że zarówno mieszkanie, jak i auto wchodzą w skład jej majątku osobistego, a przedmioty będące w użytkowaniu w mieszkaniu także są jej. Przydają się wobec tego dowody zakupu, przynajmniej najbardziej wartościowych rzeczy. Dowody są istotne i przyśpieszą rozwiązanie sprawy. Wiąże się z tym artykuł 845 Kodeksu postępowania cywilnego, który warto mieć na uwadze, zwłaszcza paragraf 2, który mówi: „zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”.

W sytuacji, gdy udowodnienie własności nie jest możliwe, żona może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Czy żona może pomóc mężowi?

Widać dokładnie, że żona nie jest zmuszana do płacenia za długi męża i może mieć poczucie bezpieczeństwa. Nawet jeśli dojdzie do zajęcia są środki ułatwiające zmianę sytuacji i odblokowanie konta. Nie ma jednak przeciwwskazań, żeby żona – jeżeli ma takie chęci – pomogła mężowi w spłacaniu zadłużenia. W takiej sytuacji żona może albo pomóc częściowo, gdy dług jest rozłożony na raty albo spłacając za męża. Trzeba przyznać, że jest to jednak rzadka sytuacja, ponieważ małżeństwa starają się nie zmniejszać swoich środków poprzez uszczuplanie wypłaty osoby nie będącej dłużnikiem.

Jeśli jednak żona woli mieć całkowity spokój od ewentualnego zadłużenia męża, bez ewentualnych komorniczych pomyłek może notarialnie znieść wspólnotę majątkową. Warto się tym zainteresować szczególnie, gdy długi męża są przesadnie wysokie lub są kumulacją wielu zaciągniętych i nie spłacanych zobowiązań. Rozdzielność majątkowa da żonie całkowitą pewność, że nikt nie będzie jej niepokoił w sprawach majątku męża. Jesteś zainteresowany tą tematyką? Sprawdź, czy komornik może wejść do domu nie będącego własnością dłużnika.