Czy komornik może wejść do domu nie będącego własnością dłużnika?

Czy komornik może wejść do domu nie będącego własnością dłużnika?

11 października 2018 0 By Aleksander Czarnecki

Czy komornik moze wejsc do domu nie bedacego wlasnoscia dluznika?Egzekucja komornicza i świadomość, że komornik będzie próbował odzyskać zaległości dla wierzyciela to duża nieprzyjemność. Spotkanie z komornikiem zawsze wiąże się ze stresem. Nie tylko z uwagi na istniejący dług, ale również z uwagi na brak dokładnej wiedzy na temat tego jakie działania komornik może podejmować, a jakie nie. Jedną z wątpliwości jest to czy komornik może wejść do mieszkania nie będącego własnością dłużnika.

Co może komornik?

W obiegowej opinii, według programów telewizyjnych szukających taniej sensacji, komornik nie ma sumienia, robi co chce, zabiera co chce, wchodzi do mieszkania, kiedy chce.  Nie można ulegać takiej propagandzie, gdyż komornik nie działa samowolnie, lecz na podstawie odpowiednich dokumentów, prawomocnych orzeczeń sądowych (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty). To one określają jakiej wysokości dług ściągnąć, aby zaspokoić roszczenia pieniężne oraz niepieniężne. Orzeczenia, aby nadawać się do realizacji powinny być zaopatrzone w klauzule wykonalności, choć istnieją także tytuły egzekucyjne podlegające wykonaniu bez nanoszenia na nie klauzuli. Regulują to odpowiednie przepisy.

Do obowiązków komornika należy także doręczanie zażaleń, zawiadomień sądowych, potwierdzeń, obwieszczeń. Każdy doręczony dokument musi mieć wyraźnie zaznaczoną datę odbioru. Na zlecenie wierzyciela komornik poszukuje majątku dłużnika, który może zostać zajęty na poczet zadłużenia. Chcesz wiedzieć, jakiego konta nie zablokuje komornik? Sprawdź.

Początek egzekucji komorniczej

Komornik zaopatrzony w tytuł wykonawczy przedłożony mu przez wierzyciela może rozpocząć swoje działania. Wiąże się to z podjęciem procesów egzekucyjnych z majątku dłużnika oraz na jego majątku. Warto pamiętać, że komornik nie działa na podstawie własnych chęci, lecz na podstawie odpowiednich orzeczeń. Nie działa na rzecz powiększania własnego majątku. Przy podjęciu czynności komornik powinien wylegitymować się prawidłowym identyfikatorem, który jest wydawany przez Krajową Radę Komorniczą. Na identyfikatorze powinny być dane osobowe komornika, zdjęcie, funkcje, oznaczenie sądu rejonowego.

Jakie rzeczy komornik może zająć?

Podczas prowadzenia postępowania egzekucyjnego komornik może zająć określone rzeczy. Przede wszystkim wynagrodzenie za pracę oraz niektóre zasiłki. Jednocześnie nie zawsze zajmuje on całe wynagrodzenie. Dzieje się tak tylko, kiedy dłużnik zarabia na podstawie umowy zlecenia, w przypadku umowy o pracę zabierana jest tylko ta część kwoty, która zostaje po pozostawieniu dłużnikowi sumy równej najniższej krajowej pensji. Komornik może zająć także część emerytury albo renty oraz nieruchomości posiadane przez dłużnika. Może zabrać także ruchomości, w tym: sprzęty elektroniczne AGD i RTV, ekspres do kawy, telefon komórkowy, laptop, komputer, ekspres do kawy, rower, meble, maszyna do szycia, biżuteria, zegarki, kamera, drukarka, aparat fotograficzny. Aby je zająć komornik ma prawo wejść do mieszkania dłużnika. Dłużnik powinien wpuścić komornika dobrowolnie, a jeśli do tego nie dojdzie komornik może wrócić z policjantami, mającymi prawo do wyważenia drzwi w przypadku dalszej odmowy ich otwarcia.

Komornik a mieszkanie osoby trzeciej

Poszukiwanie rzeczy należących do dłużnika nie musi kończyć się na mieszkaniu dłużnika. Mieszkanie osoby trzeciej, na pozór wydaje się bezpieczne i nie narażone na wizytę komornika. Nie jest to jednak prawda, nawet jeśli właściciel nie ma nic wspólnego z długami. Okazuje się, że w konkretnych sytuacjach komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej. Dzieje się to w momencie, jeśli zaistniało podejrzenie, że w mieszkaniu, którego dłużnik nie jest właścicielem, jest przechowywany jego majątek. Komornik, jak już wspomniano, dochodzi roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika i na poczet spłaty ma prawo zabrać jego rzeczy, nawet gdy są przechowywane w mieszkaniu członka rodziny albo przyjaciela. Działania takie reguluje artykuł 845 k.p.c. § 2 „zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”.

Zasadność wejścia do mieszkania osoby trzeciej

Nie jest to przepis mający na celu usankcjonowanie bezprawia, bowiem wynika z logicznych przesłanek. Mieszkania najbliższych osób są według dłużników dobrym miejscem na przechowywanie przedmiotów, zarówno wartościowych, jak i drobnych. Komornik prowadząc egzekucję jest zainteresowany każdym z nich. Małe przedmioty, o mniejszej wartości, np. mikser, figurki kolekcjonerskie, są tak samo przydatne, jak większe – można je spieniężyć na poczet spłaty zadłużenia, np. zaciągniętej pożyczki bez bik.

Taka sytuacja powoduje, że jeżeli posiadasz w rodzinie lub wśród znajomych osobę zadłużoną, z egzekucją komorniczą już rozpoczętą, a przechowujesz jej przedmioty, komornik może Cię odwiedzić. Zgodnie z prawem niezbędne jest jego wpuszczenie do lokalu oraz wydanie ruchomości dłużnika.