Jak sprzedac dlug

Jak sprzedać dług?  

W sytuacji, kiedy próby wyegzekwowania długu od dłużnika są nieskuteczne, wierzyciel może skorzystać z możliwości sprzedaży długu do firmy zajmującej się skupem zobowiązań. Daje to możliwość odzyskania płynności finansowej wierzyciela. Sprzedaż wierzytelności jest bowiem dzisiaj możliwa przy wykorzystaniu licznych narzędzi finansowych oraz prawnych. Jaki dług można sprzedać? Wśród wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży są przede wszystkim […]

Continue Reading