Wytyczne dla placówki

Wymogi wobec lokalu:


 • Preferowane miejscowości od 50 tys. mieszkańców.
 • Lokal położony w miejscu o dużym ruchu pieszym (w głównych ciągach komunikacyjnych, centrach handlowych).
 • Lokal na parterze z minimum 1 dużą witryną (witryna nie powinna być dzielona szprosami).
 • Lokal do 50 m 2, pozwalający na zorganizowanie od 2 do 4 stanowisk obsługi, z obsługą kasową lub tylko z obsługą bezgotówkową.
 • Lokal powinien umożliwić wyodrębnienie dwóch stref:
  • Sala operacyjna,
  • Zaplecze.
 • Parking przy lokalu będzie dodatkowym atutem.
Obecnie poszukujemy placówek


Koszt uruchomienia placówki

Na koszt uruchomienia placówki partnerskiej Meritum Banku składają się:

 • Dostosowanie lokalu do wymogów Banku (wyposażenie placówki, tj. zakup mebli, sejfu, komputerów, sprzętów biurowych, takich jak fax, niszczarka, skaner),
 • Wizualizacja (plafon reklamowy, wewnętrzny kaseton z logotypem Banku).

Koszt uruchomienia placówki partnerskiej uzależniony jest od wielkości lokalu.
Średni koszt, poza kosztem remontu, kształtuje się na poziomie około 1000 zł netto za m 2sali sprzedaży.
Bank wymaga jednolitego standardu dotyczącego oznakowania placówki, umeblowania, wykładziny oraz systemu kontroli ruchu i reklamy wizualnej na monitorze LCD.

W celu obniżenia kosztów remontu i wyposażenia placówek partnerskich, Meritum Bank podpisał umowy z wieloma dostawcami, którzy zaproponowali konkurencyjne ceny dla naszych Partnerów.